Wat zijn de uitgangspunten voor een goede nulmeting?

Het Lean & Green programma geeft per Ster erkenning voor de behaalde CO2-reductie over een vooraf bepaalde periode. De beschikbare data en reeds genomen maatregelen spelen hierin een belangrijke rol. De effecten van de recentelijk genomen maatregelen worden meegenomen in de doelstellingen van het Lean & Green programma. De inhoudelijke data is geheel afhankelijk van jou als deelnemer.

Voor de 1e Ster:
Ga hierin voor jezelf na of de beschikbare data voldoende is om voor een bepaald nuljaar een nulmeting uit te voeren. Basis is dat het nuljaar maximaal drie jaar in het verleden mag liggen, gerekend vanaf het jaar van aanleveren.

Voor de 2e Ster:
Basis is dat het nuljaar maximaal twee jaar in het verleden mag liggen; gerekend vanaf het jaar van aanleveren.

Voor de 3e Ster:
Basis is dat het nuljaar maximaal één jaar in het verleden mag liggen; gerekend vanaf het jaar van aanleveren.

Indien de scope hetzelfde blijft, kan de eindmeting van de ene Ster gebruikt worden als startmeting van de volgende Ster, mits deze aan de gestelde eisen voldoet.

Een nulmeting wordt doorgaans gemaakt over een kalenderjaar of 12 aaneengesloten maanden en bevat data over lading, brandstof- en energieverbruik.

comments

comments for this post are closed