Maatregelen

Maatregelen

  • Alle thema's
  • Data
  • Europa
  • Nederland
  • Samenwerken
  • Synchromodaal
  • Voertuigen
  • Wegtransport

Vernieuwen wagenpark

Voor een waardevolle CO2-besparing zal bij de inkoop van vervangende voertuigen moeten worden gelet op extra besparingsmaatregelen en motorkeuze.  …

Snelheidsbegrenzer

Het begrenzen van de maximale snelheid kan op basis van kleinere en grotere snelheidsverlaging en heeft effect op het brandstofgebruik en de CO2 uitstoot.

Optimalisatie transportplanning

Met het optimaliseren van de transportplanning kunnen niet alleen CO2 maar ook kosten bespaard worden. …

Modal shift

Met model shift zorg je voor verandering van vervoerwijze. Het gebruik van spoor of (binnen)vaartschip helpt filevorming te voorkomen en CO2 te…

Horizontale samenwerking

Er zijn veel verschillende vormen van samenwerking die helpen te besparen, zoals een samenwerking in planning, uitwisseling en/of combinatie van ladingen. …

Ecocombi / LZV’s

Bij een groot volume aan goederen kan gebruik gemaakt worden van Ecocombi’s, in plaats van de inzet van vele, kleinere vrachtwagens. …