Utrecht 2 november 2022

Terugblik
Lean & Green SUMMIT ’22

Samen versnellen door kennis delen

We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt met nieuwe kennis, gedachtes en ideeën. Op deze pagina vind je alle presentaties en input om samen te versnellen naar zero emissie. Speciale dank aan Topsector Logistiek, ING + TVM, BigMile en Vattenfall + Mobilyze die deze dag mogelijk maakten!

 

 

 

NIEUW

Trek jij de sok aan?

Nomineer nu een bedrijf die we in de spotlights moeten zetten. Samen versnellen is kennis delen.

Lean green star op sokken

STARS winnaars 2022

Een mooi begin van de Summit: alle bedrijven die in 2022 een Lean & Green STAR behaalden werden in het zonnetje gezet. Gefeliciteerd met jullie mooie presentatie en CO2-reductie. Klik op de link voor het overzicht van alle Lean & Green deelnemers en hun classificatie.

Lean Green Star winnaars 2022 summit

Keynote spreker: Ruud Veltenaar

Op reis naar binnen

Ruud Veltenaar nam de zaal mee op reis naar binnen. Want de echte verandering begint niet bij de industrie of de sector, maar bij jezelf.

Bezoekers van de Summit hebben per e-mail een wachtwoord ontvangen voor de presentatie.

Lean green summit 2022 Ruud Veltenaar

In gesprek met

BigMile, ING en Vattenfall

Break-out sessie ING + TVM

Zero emissie goederenvervoer ontoereikend

CO2 doelstellingen voor 2030 in gevaar bij enkel inzetten op zero emissie. Dat was het onderwerp van deze kennissessie. Er is een studie gedaan naar het handelsperspectief van beleidsmakers en ondernemers bij het reduceren van CO2 in de logistieke sector. Waarom komt de transitie naar zero emissie in de logistiek zo moeizaam van de grond? Vaak wordt er gedacht dat dit grote investeringen met zich mee brengt. De aanschaf van zero-emissie voertuigen is op dit moment ook nog erg hoog. Maar afwachten is geen optie. Bedrijven kunnen nu al aan de slag met bijvoorbeeld brandstofbesparingen door efficiëntieverbeteringen. Er zijn veel meer mogelijkheden naar Zero emissie dan overstappen naar elektrisch rijden. Wil je weten welke? Bekijk dan eens het rapport.

Break-out sessie BigMile

Meelunie en Scope 3 emissies: van Weten via Meten naar Verbeteren

Rapporteren over scope 1 is niet meer voldoende. Het GHG protocol voor scope 3 emissies komt namelijk steeds dichterbij. Het zal allereerst voor grote bedrijven worden ingevoerd en in 2026 ook voor MKB bedrijven. Hoe gaat dit in de praktijk? Tijdens deze kennissessie kwam de praktijkcase aan de orde van Meelunie. Hoe is dit bedrijf in 2021 CO2 neutraal geworden? Jeroen de Waaij vertelde hoe duurzaamheidsinitiatieven binnen de organisatie zijn gestructureerd en meetbaar zijn gemaakt. En hoe zijn zij zich gaan voorbereiden op de GHG protocol? De conclusie: een snelle start (maar wel stap voor stap) is vereist. BigMile kan hierbij helpen in het op orde maken van de benodigde data, het verzorgen van de meting en afgeven van een Carbon Statement. Een mooi voorbeeld: klanten willen meer betalen als het product aantoonbaar duurzamer is. 

Break-out sessie Topsector Logistiek

The future of footprinting: Voorbij het gemiddelde

Footprinting gaat verder dan alleen carbon (CO2) en maakt het voor logistieke bedrijven mogelijk om met een klein beetje meer data veel meer inzicht te krijgen in stikstof, tijd en capaciteit. Met Carbon Added Accounting geven we inzicht in de hoeveelheid CO2 per artikel of eenheid. Bij iedere stap in de keten wordt er CO2 toegekend en deze informatie wordt doorgegeven tot aan de levering van het product. Elke schakel is verantwoordelijk voor de rapportage van de eigen schakel/productie. De aankomende verplichting van rapporteren op CO2 door individuele bedrijven biedt de mogelijkheid om deze rapportages binnen een keten aan elkaar te koppelen en extra inzicht te bieden. Waarom wachten met het meten van CO2 totdat er wetgeving komt? Starten met CO2 reduceren levert je meteen veel euro’s op omdat je dit direct kan vertalen naar minder diesel. Tip: bekijk de tool CO2meter.nu eens.

Break-out sessie Marieke Schouten -Lean & Green

Storytelling of greenwashing?

Hoe kun je als bedrijf greenwashing voorkomen? En hoe zorg je dat je voldoet aan de duurzaamheidsclaims van het ACM? Dat kwam aanbod tijdens deze kennissessie. Duurzaamheid is een term zonder een duidelijke betekenis. Het is een breed begrip en voor elk bedrijf is duurzaamheid weer iets anders. Bij greenwashing vertellen bedrijven dat ze groener bezig zijn dan daadwerkelijk het geval is. Het andere uiterste zijn bedrijven die wél acties ondernemen maar daar niet over communiceren óf sporadisch iets publiceren zonder strategie. Een gemiste kans! Storytelling is daarom een mooie vorm om jouw duurzaamheid doelstellingen te publiceren. Maar doe dit wel met de duurzaamheidsclaim in je achterhoofd.

Break-out sessie Evofenedex

MKB-bedrijven delen hun duurzame successen en uitdagingen

Verduurzaming raakt alle bedrijven in de logistieke keten. Zo ook de MKB bedrijven. Tijdens deze kennissessie ging Evofenedex in gesprek met de MKB-bedrijven Scheuten en CWS over hun ervaringen met verduurzamen. Zo heeft Scheuten een deel van het transport over de weg verplaatst naar het spoor (modal shift) van Polen naar Nederland. Makkelijk was het niet. Belangrijke les: neem alle mensen binnen je organisatie mee in deze transitie. Daarnaast is het belangrijk om goede samenwerkingen aan te gaan. CWS heeft de overstap gemaakt naar de elektrificatie van het wagenpark doordat klanten hierom begonnen te vragen. De grootste uitdaging? Het laadvermogen en de actieradius. Maar ook hier kwam het meenemen van je personeel terug. De ervaringen brengen met zich mee dat het goed te doen is met de actieradius en het belangrijk is dat je personeel er ook achter staat.  

Break-out sessies

Presentaties RONDE 2

Break-out sessie Vattenfall + Mobilyze

Van dieseltank naar laadhub, de kansen voor elektrisch laden op eigen terrein

Wat is er komt er allemaal bij kijken als wilt gaan laden op locatie? Deze vraag stond centraal tijdens de kennissessie van Vattenfall en Mobilize. En hoeveel kan je besparen als je overstapt naar elektrisch rijden? Dat kon je berekenen op de achterkant van een bierviltje. In het kort: langzaam laden is belangrijk. Het is cruciaal voor de business case en ook nog eens goedkoper. Als de netaansluiting krap is kun je een aantal dingen doen: slim gaan laden, de aansluiting verzwaren, een batterij plaatsten of zelf energie gaan opwekken. Tijdens de kennissessie werd er een stappenplan gepresenteerd om je wagenpark te elektrificeren.

Break-out sessie Lean & Green

Waterstof in de praktijk brengen met Vos Transport Group

“Het Nederlandse waterstofproject DREAMH2AUL is officieel gestart. Het project omvat de ontwikkeling en het testen van twee 44-tons waterstof-elektrische vrachtwagens en het toevoegen van een waterstof-vulpunt aan een tankstation op het A1 bedrijvenpark Deventer. De waterstof die geleverd wordt bij dit tankstation zal uitsluitend groen zijn. Medio 2023 zullen zowel het vulpunt als de vrachtwagens operationeel zijn.
Binnen het project is TotalEnergies Marketing Nederland N.V. verantwoordelijk voor het toevoegen van een waterstof vulpunt aan het tankstation. Zepp.solutions neemt de ontwikkeling van de vrachtwagens op zich. Transportbedrijven Vos Transport Group en BCTN Group hebben de intentie om ieder een waterstof trekker in te zetten in hun dagelijkse operaties. TNO zal de prestaties van de trucks vergelijken met alternatieven. De partijen hopen met het project de uitrol van duurzaam wegvervoer te bevorderen.” Aldus Vos Transport Group.

Break-out sessie Topsector Logistiek

Duurzame netwerkoplossingen op Gelderse joint corridors

Multimodaal transport, een duurzame netwerkoplossing. Voor de MKB is er nog veel onduidelijk en twijfel over de overstap naar vervoer over spoor en water. Joint corridors Offroad is een programma van Topsector Logistiek wat verladers en vervoerders helpt om meer gebruik te gaan maken van binnenvaart, rail en short sea. Zo hebben in de provincie Gelderland BCTN, Napoleon Group of Companies, Aviko en CTD de handen ineengeslagen om de export en import van goederenstromen goed te organiseren en samen robuuste transportroutes te realiseren via de binnenvaart. Via verschillende joint corridors worden containers multimodaal vervoerd van en naar hun bestemming in Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen en vanuit daar verder Europa in. 

Break-out sessie NAL – NKL

Concrete tools en handreiking voor logistieke laadinfrastructuur

De transitie naar zero emissie. Dat zal de komende jaren voor de logistieke sector een belangrijk onderwerp zijn en wordt alleen maar versterkt door de aangekondigde 30 zero-emissie zones voor 2030. De overstap naar elektrisch rijden is één voorbeeld om bij te dragen aan de transitie. Bedrijventerreinen worden daardoor hotspots voor het opladen van elektrische voertuigen, waarbij netcapaciteit niet overal gegarandeerd kan worden, of met vertraging zal worden aangelegd. CE Delft heeft kort en krachtige factsheets opgezet van 6 mitigerende maatregelen (oplossingen) voor bedrijven die worden geconfronteerd met netcongestie. Voorbeelden zijn: zoek de samenwerking op met andere bedrijven op hetzelfde terrein. Er zijn heel wat oplossingen beschikbaar. Zo is slim laden van grote toegevoegde waarde. Meer weten? Bekijk de maatregelen,

Break-out sessie Lean and Green

Aansluiten op EU-wetgeving. Internationaal meten, reduceren en rapporteren

Binnen de recent aangenomen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Europa moeten grote bedrijven ook de “Scope 3”-emissies van, en dus ook de CO2-emissies van (uitbesteed) transport rapporteren. Daarbij zal de nieuwe ISO 14083 de methodiek van CO2 meten en alloceren bepalen. Sinds 2020 is er ook een internationaal erkenningsprogramma opgestart voor multinationals. Daarmee sluit  Lean & Green aan op een groeiende vraag van bedrijven naar internationale erkenning en aansluiting op de Fit-For-55 plannen en CSRD richtlijnen van de Europese Commissie.

In deze sessie vertelde Dirk van der Lee veredr over de opzet van het Europese Lean & Green programma en welke data je nodig hebt om van start te gaan met meten op Europese/internationale schaal. Aan de hand van de casus van een deelnemer aan het Internationale programma werd getoond hoe je met historische data de doelstellingen voor de eerste Star kan bereiken en tevens kan leiden tot verbetering van de manier waarop intern naar logistieke data wordt gekeken.

Dank aan alle deelnemende bedrijven op het innovatieplein

SUMMIT 22 Innovatieplein

De Lean & Green SUMMIT werd mogelijk gemaakt door: