Een directe stap naar de 2e Lean & Green Star voor Van Reenen

Van Reenen is in 2011 gestart met het Lean & Green programma om de award te behalen. Helaas  bleek in 2013 dat verschillende ingezette maatregelen door externe invloeden niet tot een CO2-reductie leidde en hebben ze het een tijdje moeten stilleggen. In 2018 hadden ze het gevoel dat ze zodanig veel rigoureuze CO2-besparende veranderingen hadden doorgevoerd, waardoor ze uiteindelijk in 2020 het stokje weer hebben opgepakt. Een terecht gevoel, want zo hebben ze in één keer de 2e Lean & Green Star in ontvangst mogen nemen! 

2e Lean & Green Star uitreiking Van ReenenDe afgelopen jaren heeft Van Reenen een aantal overnames gedaan waardoor hun dropdichtheid veel beter is geworden. Jan van de Geer (Projectleider IT) vertelt erover: “Door die overnames groeiden wij ook en kwamen we op meer locaties terecht. Dat was op zich economisch gezien niet goed.”  Dus is er een nieuwbouwplan ontstaan en hebben ze een nieuw pand neergezet. Zo hebben ze alle locaties verzameld op één punt wat uiteindelijk voor een grote reductie zorgde. “Daarbij kwam ook nog dat we een pand hebben neergezet wat voldoet aan de eisen van nu, waardoor we heel veel energie zelf opwekken en dus ook besparen.” 

Al die verschillende stromen samenvoegen, dat zorgde natuurlijk wel voor flink wat planning en afstemming. Jan geeft aan dat IT daar ook een rol in speelt: “IT is een belangrijke pijler om die verschillende datastromen goed te kunnen besturen. En te analyseren waar je uiteindelijk verbeteringen kunt doorvoeren.” Ze hebben dan ook gekozen hier actief mee bezig te zijn én mee bezig te blijven. 

Vrachten combineren door samenwerking 

Als je minder locaties hebt, dan is actieve samenwerking nodig om op een duurzame manier overal te kunnen blijven leveren. En dat gaat wat Jan betreft verder dan alleen vracht uitwisselen. “In sommige gebieden, bij een wat lagere netwerkdichtheid, doe je zaken met netwerkvervoerders. Daarbij kijken we heel sterk naar hoe die vervoerders presteren en welke informatiestromen ze kunnen uitwisselen.” 

Jelle Hooijer (Planner Warehouse) vult Jan aan: “Je moet natuurlijk samenwerken met klanten om dingen goed te kunnen regelen.” Het warehouse dat ze bij Van Reenen gebruiken raakt al gauw vol. Om de ruimte die ze hebben nuttig te gebruiken werken ze nauw samen met de klant. Bij een aantal productiebedrijven die ze als klant hebben zijn de producten meestal einde dag gereed. Dan halen ze die producten dus einde dag op. Dit proberen ze zo goed mogelijk te combineren om lege kilometers te voorkomen. Soms is dat wel een moeilijke kwestie. “Op de lange termijn wil je dat eigenlijk met heel veel opdrachtgevers zo hebben, maar je zit vaak toch met tijdleveranties bij de eindklant.” 

In gebieden waar ze weinig zendingen hebben werkt Van Reenen samen met partners die daar kunnen lossen. In Noord-Nederland bijvoorbeeld, krijgen ze dagelijks van hun partners vrachten om in Gelderland uit te lossen. Dat is één vervoersbeweging van Gelderland en omgeving naar het Noorden van het land en terug en twee keer een volle wagen! Jelle ziet hele goede kansen om dat verder uit te bouwen naar andere gebieden in Nederland. 

Samenwerking gaat wat Jelle betreft ook echt om afstemming, zeker in het begin wanneer je voor een nieuwe klant van start gaat. “Over kleine details heb je veel contact, terwijl je later dat soort dingen vanzelfsprekend vindt.” Als je in het begin bij een klant je zaken goed regelt met elkaar, dan krijg je wat Jelle betreft uiteindelijk de beste resultaten. 

Duurzame warehouse bij Van ReenenHet dilemma van tijdsleveringen 

Jelle vertelt dat ze opdrachtgevers soms ook gewoon vragen of een levering twee dagen mag duren, zeker bij het samenvoegen van kleine leveringen naar bijvoorbeeld het noorden van het land. “En hebben ze een complete vracht? Dan wordt het één dag.” Een positieve vooruitgang is dat opdrachtgevers ook begrip beginnen te krijgen dat een levering soms een dag langer duurt. “Is het een kleine zending, dat kan iets langer duren maar komt de zending ook op bestemming, mét minder lege kilometers.” 

Dan moet je wel met de klant in overleg durven gaan. “Het mooiste is als een vervoerder daarin sturend kan zijn.” Natuurlijk beseft Jelle dat opdrachtgevers ook eindklanten hebben en betrouwbaarheid in hun levering een groot onderdeel vinden van wat zij bieden. “Wat ons als transportbedrijf zou kunnen helpen is dat de planning van dergelijke productiebedrijven misschien net even een halve dag langer is en met ons als logistiek dienstverlener gedeeld wordt.” Het is een bekend probleem waar veel Lean & Green deelnemers mee zitten. Meer ruimte in tijdlevering zorgt ervoor dat transportbedrijven alle processen veel beter op elkaar afgestemd kunnen krijgen. Met de nodige besparingen als gevolg. Jelle merkt dat klanten positief reageren op hun manier van werken. “Het brengt ook gewoon veel meer rust in het proces.” 

De vraag naar duurzaamheid 

Op de vraag waarom het Lean & Green programma zo belangrijk voor ze is geeft Jan aan dat het voornamelijk gaat om een stukje bewustwording. Want, met kleine stappen red je het wat hem betreft niet. “Soms moet je een rigoureuze veranderstap inzetten, waarbij je vooraf niet altijd in kunt schatten waar je terechtkomt.” Het bedrijf zag door hun deelname aan het programma al gauw in dat je met alleen interne gericht maatregelen het niet gaat redden. “Je hebt wel degelijk ook je klanten en de markt nodig om een volgende stap te kunnen gaan zetten.” 

Jelle merkt dat opdrachtgevers soms bij tenders bewust vragen naar hoe duurzaam het bedrijf is. “Dan vragen ze: heb je een Lean & Green Star?” Ook komen vragen langs over het emissieniveau van hun wagens en of ze leveringen combineren. “Daar kun je dan bevestigend op antwoorden.” 

Jan erkent dat duurzaamheid een maatschappelijk thema is waar iedereen de laatste jaren in meer of mindere mate mee te maken heeft gekregen. Maar wat het ‘Lean’ deel betreft in Lean & Green ziet hij het als een stukje bedrijfsmentaliteit. “Ben je genegen om te veranderen en bereid om de dingen die je vandaag doet morgen toch anders te doen?” Natuurlijk vereist dat wel wat van mensen, maar binnen het bedrijf ziet Jan de welwillendheid om te veranderen. “We zijn altijd bezig met hoe we het vandaag voor morgen beter kunnen maken. Dat is een continue drive.” 

Het dragen van het duurzame gevoel begint soms bij het hebben van duurzame klanten. Jelle vertelt over hoe ze er sinds kort een klant in duurzame apparatuur bij hebben gekregen. “Dan merk je gewoon: het product is duurzaam, het bedrijf ademt duurzaamheid. Daar dragen we graag aan bij.” Omgekeerd is duurzaamheid voor deze klant ook een belangrijk aspect geweest in juist hun keuze voor Van Reenen als dienstverlener, weet Jelle te vertellen. “Dan heb je ook op dat vlak mooi contact met elkaar.”  

Van Reenen ontvangt 2e Lean & Green StarKilometers besparen met automatisch plannen 

Van Reenen zet in op automatisch plannen, maar zeker als het gaat om levertijden ligt daarin nog een uitdaging. Bovendien: wanneer ga je eigenlijk beginnen met dat automatisch plannen? Het is een vraag die ze bezighield. “Begin je ‘s middags om 5 uur met de planning van morgen of begin je om 12 uur al met wat kernschetsen van hoe de planning voor morgen zal worden?” -geeft Jelle aan. Technisch gezien wil je zo laat mogelijk gaan plannen, maar praktisch gezien, voor het cross-dock werk, is het een ander verhaal. Komende periode hopen ze dat dilemma verder op te pakken.  

Ze proberen momenteel met name hun eigen planning te vergelijken met automatisch plannen om te zien hoeveel kilometers ze letterlijk per dag besparen in uitlevering. Daar kunnen ze dan een getal aan hangen en uiteindelijk zo onnodige kilometers voorkomen. “Je ziet in de praktijk, door de vele tijdswensen per dag om te leveren, dat de route niet zo optimaal loopt als dat zou zijn voor je kilometers.” Jelle geeft aan dat de uitdaging daarin dan ook is om met opdrachtgevers te zoeken naar welke ruimte er in die tijdsloten te vinden zijn. “Je kan niet overal op voorlopen, maar soms is het wel mooi om dingen te proberen. En misschien gaat het niet lukken, maar daar ga ik niet vanuit.” 

De toekomst: elektrisch of waterstof? 

Verder in de toekomst kijken is lastig. Want waar zet je op in? In 2011 had Van Reenen nog geen wagens met Euro 6 motoren en op dit moment alleen maar wagens met Euro 6. Die ontwikkeling is ontzettend hard gegaan. “Ook al zijn het dieselmotoren, waar vandaag de dag toch wel een bepaalde smet op rust.” Jan denk dat gevoel niet juist is, zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen die daarin zijn doorgevoerd.  

“De vraag bij elektromotoren is in welke mate die daadwerkelijk duurzaam zijn, zeker als je naar de hele keten kijkt. Wij hebben daar nog geen antwoord op.” Ze volgen de verschillende ontwikkelingen wel, ook als het gaat om waterstof. “Het grote probleem is dat het aan de ene kant nog niet bedrijfsmatig is in te zetten.” De technologie is er wat Jan betreft nog niet helemaal klaar voor. Van Reenen is in momenteel dan ook druk bezig met andere aspecten, zoals het automatisch plannen en goede samenwerking om lege kilometers te verminderen. En daar zien we ze vanuit Lean & Green dan ook nog mooie slagen in maken.

Lean & Green introductieMeedoen met ons CO2-reductie programma?
Wil je ook graag meedoen aan het Lean & Green programma? Neem dan deel aan een van de ‘Fast Lane’ introductiesessies. Elke dinsdag kun je kosteloos meedoen aan deze online sessie om zo meer te weten te komen over Lean & Green en data-analysetool BigMile.