Lean & Green Programma

CO2-Reductieplan

Meten

CO2 per vervoerde eenheid

Jaarlijks monitoren van je uitstoot.

Reduceren

Projecten en maatregelen

Verduurzamen, optimaliseren en samenwerken.

Verifiëren

Audit op resultaat

De behaalde doelstelling wordt extern getoetst.

Hoe werkt Lean & Green

Erkenningsprogramma voor CO2-reductie in transport en logistiek

Als bedrijf wil je jouw CO2 uitstoot kunnen meten. Want het reduceren en rapporteren van CO2-emissies wordt steeds vaker de standaard.

Lean & Green geeft deelnemende bedrijven erkenning (Stars) voor de behaalde CO2-reductie op de logistieke activiteiten.

Deelnemers volgen het 5 Star Framework door het opstellen van een CO2-reductieplan en het jaarlijks meten en monitoren van je CO2-uitstoot.

Waarom honderden bedrijven deelnemen aan Lean & Green

Lean & Green deelnemers

'Licence to operate'

 • Bewezen reductie door externe verificatie
 • Verwachtingen van werknemers en klanten
 • Visie en risicomanagement in boardroom
 • Verantwoordelijkheid voor volgende generatie
 • Intrinsieke motivaties
Vattenfall

Wet en regelgeving

 • EU Green deal en ‘Fit For 55’ Pakket
 • Standaardisatie CO2 meten in logistiek
 • CO2-rapportage en CO2-beprijzing
 • CSRD Richtlijn met scope 3 emissies
 • Vrijstelling voor EED-plicht (logistiek)
CSRD en CO2-reductieplan

Uitleg per Star

5 Star Framework

Bij nieuwe deelnemers kijken we eerst hoeveel CO2 reductie er al aantoonbaar is behaald in de afgelopen jaren. Deze reductie bepaalt het startpunt binnen het programma.

Een bedrijf kan op deze manier na analyse van de historische data direct instromen op het bewezen Star-niveau.

Inmiddels zijn al ruim 500 bedrijven in Europa van start gegaan met het Lean & Green programma.

Start jouw traject

Aspirant

Jouw bedrijf is van start met het Lean & Green traject. Binnen de gegeven tijd ga je van start met jouw CO2-reductieplan.

20% reductie in 5 jaar

1e Star

Centraal staat de 0-meting van het traject. Onderzoek de beschikbare data en kwaliteit van de data en bepaal welke jaren het meest geschikt zijn voor de 0-meting en evaluatie-meting.

De maatregelen voor de eerste Star zijn nog vooral gericht op wat je als bedrijf zelf kan optimaliseren en verduurzamen.

10% reductie in 3 jaar

2e Star

De eisen voor datakwaliteit nemen een flinke sprong waardoor deelnemers meer inzicht krijgen in de oorsprong van de uitstoot. De uitkomsten van de analyses zijn in lijn met Europese richtlijnen.

De maatregelen voor de tweede Star bevatten voorbeelden van samenwerking in de keten. Bijvoorbeeld optimaliseren samen met klanten.

5% reductie in 2 jaar

3e Star

Het verder reduceren wordt steeds uitdagender. De analyses gaan over een kortere periode en met hoger percentage van het totale volume in scope van de analyse.

De maatregelen voor de derde Star gaan naast samenwerking in de keten ook over innovatie en voortzetting van verduurzaming.

55% reductie in 2030

4e Star

Een jaarlijkse reductie doelstelling berekend op het behalen van 55% reductie in 2030 met hoge mate van  datanauwkeurigheid.

Qua maatregelen reflecteer je op voorgaande maatregelen en kijk je vooruit naar de maatregelen voor komende jaren.

'Paris' Climate Goals

5e STar

De 5e Star is nog in ontwikkeling en wordt net als alle voorgaande Stars mede bepaald door de deelnemende bedrijven.

METHODE

Carbon Footprinting

Lean & Green maakt gebruik van internationale standaarden in CO2 calculatie en allocatie.

“Vrijwel alle methodologieën gebruiken nu het Green House Gas protocol als uitgangspunt. De Europese standaard EN 16258 was het eerste grote initiatief om tot een praktische en wetenschappelijk kloppende methode voor het toekennen van uitstoot aan logistiek en transport te komen.”

De huidige norm EN 16258 zal in vanaf 2023 worden vervangen door de ISO 14083 standaard.

Monitoren

Mijn Lean & Green omgeving

Een standaard, vereist onderdeel van het Lean & Green programma is het monitoren van je CO2-prestaties. De deelnemer levert minimaal een keer per jaar en binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar data aan waarmee de voortgang op de verduurzaming kan worden gemonitord. Lean & Green faciliteert de aanlevering van deze data en begeleid je in hoe je dit kunt rapporteren.

Start jouw traject

 • Erkenning voor behaalde reductie
 • CO2 Rapportage volgens EU standaard
 • Inzicht en kennis vanuit de community

Wij ondersteunen je graag tijdens het traject

Begeleiding

INTRODUCTIE

Online introductie webinars en uitleg op locatie.

ONLINEPLAN

MIJN-omgeving met elke stap van het CO2-Reductieplan.

KICK-OFF

De juiste start van het traject bij jullie op locatie of online.

UPDATES

Periodieke online updates tijdens het traject voor vragen.

CO2-Reductieplan

ORGANISATIE

Beschrijf de organisatie en de logistieke operatie.

SCOPE

Bepaal het percentage van het volume in de analyse.

MAATREGELEN

Beschrijf de genomen maatregelen voor de reductie.

ANALYSE

Verzamel en analyseer de logistieke data volgens plan.

Community

550+ Deelnemers

Lean & Green bestaat uit een community van ruim 550 bedrijven. Zij meten en reduceren dankzij het programma hun logistieke CO2 uitstoot.

Europa

15+ landen

Het Lean & Green programma kent 15 nationale programma's is Europa en Noord Amerika.
Daarnaast is er ook een internationaal erkenningsprogramma voor multinationals.

2030

55% Reductie in 2030

Sluit aan bij Europese regelgeving rond CO2. De uitdaging is groot en daarom delen bedrijven in onze community graag kennis over duurzame logistiek.