2e Star Dalhuisen/FincoEnergies: “We willen in 2030 klimaatneutraal opereren in onze eigen processen”

Dalhuisen/FincoEnergies heeft duurzaamheid de laatste jaren hoog in het vaandel staan. Met een nieuw geformuleerde duurzaamheidsdoelstelling, het in 2030 klimaatneutraal opereren in hun eigen bedrijfsprocessen, stellen ze actieve, nieuwe doelen voor de komende jaren. De focus komt voor Dalhuisen/FincoEnergies te liggen op elektrificatie en op de inzet van hernieuwbare biobrandstoffen. We spraken Peter Dalhuisen (Algemeen Directeur) over de reeds behaalde 2e Lean & Green Star.

 

Over Dalhuisen/FincoEnergies

Dalhuisen/FincoEnergies is een betrokken aanbieder van (duurzame-) brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante diensten en bestaat uit verschillende verkooporganisaties met een gespecialiseerde logistiek. Daarnaast exploiteert Dalhuisen/FincoEnergies diverse tankstationlocaties door heel Nederland. De organisatie is een specialistische leverancier van brandstoffen en smeermiddelen met de merken GoodFuels, BP, Gulf, TRAXX en Castrol voor eindgebruikers in de volgende bedrijfssectoren: tankstations, transport, automotive, aannemerij, landbouw en industrie.

 

Duurzaamheid binnen Dalhuisen/FincoEnergies

“Wat wij heel belangrijk vinden, is de energietransitie. Daar zitten we nu vol in,” aldus Peter Dalhuisen. “We hebben stevige duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd voor de komende jaren. CO2-reductie is daar een belangrijk onderdeel van. We hebben als doelstelling dat we in 2030 klimaatneutraal opereren in onze eigen processen.” Dat wil Dalhuisen/FincoEnergies deels bereiken door elektrificatie en deels door de inzet van biobrandstoffen.

 

Het Lean & Green traject

Dalhuisen behaalde in 2008, toen Lean & Green net opgericht werd, hun award. Peter: “We waren toentertijd aan het nadenken over dat wij iets samen met onze klanten wilden doen, een soort van netwerkevent. Echter wilden we dat graag op een andere manier doen dan een spreker uitnodigen, een drankje drinken en naar huis gaan. Toen dachten we: als we nu eens workshops gaan organiseren voor onder andere onze klanten, en zelf mee gaan doen.” De workshops zijn in samenwerking met Lean & Green georganiseerd en samen met andere bedrijven heeft het bedrijf toen de Lean & Green Award behaald. Voor deze workshops dacht Dalhuisen anders over duurzaamheid dan nu. “We waren in de veronderstelling dat verduurzaming kostenverhogend was. We merkten een passieve houding bij onszelf. Echter kwam daar, nadat we ons aansloten bij Lean & Green, snel verandering in.”

Na het treffen van verschillende maatregelen zag Dalhuisen in dat het anders inrichten van je bedrijfsprocessen en het reduceren van CO2-uitstoot kostenbesparend kan zijn. Peter: “Binnen vier jaar hebben we toen de eerste 20% CO2 gereduceerd. Dit onder meer door een andere manier van organiseren, zuiniger rijden (door optimaliseren van logistieke patronen en training voor efficiënter rijden aan onze chauffeurs), inzet van TRAXX-brandstoffen en bewustwording te creëren. Daar waren we heel trots op. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf een aantal overnames gedaan en zich enorm gericht op het ontwikkelen en het door heel Nederland aanbieden van duurzame biobrandstoffen zoals GoodFuels HVO. In die uitbreiding van de marktactiviteiten heeft het verder verduurzamen van de eigen bedrijfsprocessen even stil gelegen. Tot 2 of 3 jaar geleden: toen realiseerden we ons dat we het weer moesten gaan oppakken. Als leverancier van duurzame brandstoffen is dit enorm belangrijk”.

Voor Dalhuisen is investeren in duurzaamheid een prioriteit. Dit zowel in eigen processen als in het aanbod van duurzame brandstoffen zoals biobrandstoffen van GoodFuels en elektriciteit. “Wij weten dat, ergens in de toekomst, fossiele brandstoffen ten einde zijn. Wij zijn momenteel een grote leverancier van fossiele brandstoffen. Maar wij hebben ook de ambitie dat wij over 50 of 100 jaar nog bestaan. De behoefte tot transport, van mensen en goederen, zal ook als pijler van de samenleving in stand moeten blijven, maar wel binnen de draagkracht van onze aarde. Dat betekent dat wij als leverancier aan de transportsector ons continu moeten aanpassen naar wat de markt vraagt maar zelfs dat wij  als koploper onze klanten echt op sleeptouw willen nemen op het gebied van duurzame brandstoffen en besparing.”, aldus Peter.

 

Getroffen maatregelen

Dalhuisen heeft meerdere maatregelen getroffen om de 2e Lean & Green Star te behalen. Te beginnen met het optimaliseren van de inzichten in hun bedrijfsprocessen. Getroffen maatregelen zijn o.a. het plaatsen van tankinhoudmeetsystemen bij klanten en verder automatiseren van het order-intake-systeem. “Daarnaast is real-time inzicht in het brandstofverbruik van het voertuig enorm belangrijk. Dus dat begint met bewustwording creëren bij de chauffeurs. Dat hebben we met dashboards in kaart gebracht en de chauffeurs dit laten zien. Dit real-time inzicht hebben we ook doorgevoerd in onze planning. We kunnen nu direct schakelen bij een nieuwe order,” aldus Peter. “Je informatiesystemen op orde hebben is een must, ook gezien de komende wet- en regelgeving. Wij hebben veel te maken met de Europese wetgeving op het gebied van CO2-uitstoot, en zullen in de toekomst ook te maken krijgen met bijvoorbeeld de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Hier hebben we het ook over met onze klanten.”

 

De toekomst

Dalhuisen/FincoEnergies is van plan zich zoveel mogelijk te elektrificeren in de toekomst. Maar dat zal beperkt zijn aangezien we de tankwagens momenteel niet kunnen elektrificeren onder meer door de eisen ten aanzien van het vervoer van brandgevaarlijke stoffen en andere (technische-) beperkingen. “Maar er is nog meer te winnen: onze personenauto’s kunnen we wel bijvoorbeeld wel elektrificeren. En natuurlijk onze huisvesting verduurzamen door de aanleg van zonnepanelen en het gebruik van warmtepompen. Onze tankwagens zullen zoveel mogelijk op onze eigen duurzame GoodFuels biobrandstoffen gaan rijden. Hierdoor reduceren we gelijk al een enorme hoeveelheid CO2. ” aldus Peter.

 

Wat is jullie beste tip om te verduurzamen?

Peter Dalhuisen: “Kijk eerst naar wat je al doet. Je ziet dat voor heel veel mensen het woord ‘verduurzamen’ erg breed is. Maar kijk eerst eens naar hoeveel CO2 je nu werkelijk uitstoot. En ga met je klanten in gesprek. Maak een langetermijnplanning: wat verwacht je klant van je betreffende het verduurzamen van bedrijfsprocessen en het transport en hoe kan je hier als transporteur op inspelen? Als je dit zorgvuldig bespreekt en goede afspraken hierover maat met je klant dan ben je van waarde voor de klant en weet je ook waar je naartoe kunt werken. Daarmee creëer je rust in je organisatie en een duidelijk beeld van de duurzamere toekomst die we allemaal tegemoet willen gaan qua denken, werken en investeren.”

Ook starten met verduurzamen?

Ontdek hier alle verhalen van andere deelnemers;

Geef je op voor een kennissessie of event;

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.