4e Star Moonen Packaging: “We willen onze impact zo klein mogelijk maken”

In 2013 startte Moonen Packaging met het Lean & Green traject. Sindsdien hebben zij een mooi resultaat weten te behalen: een CO2-reductie van maar liefst 65%. “Wij willen onze impact zo klein mogelijk maken,” aldus Max Monse (Supply Chain Analyst, Moonen Packaging). Onder andere het nieuwe, CO2 neutrale pand, de overstap naar alternatieve brandstoffen en het veranderen van vervoerder resulteerden in het behalen van de 4e Lean & Green Star. We spraken Max Monse over duurzaamheid binnen de organisatie en de getroffen maatregelen van Moonen Packaging.

 

Over Moonen Packaging

Moonen Packaging is een verpakkingsgroothandel met meer dan 65 jaar ervaring. “Door passie en ambitie zijn wij uitgegroeid van een klein verpakkingsbedrijf tot innovatieve koploper in duurzame verpakkingsoplossingen. Wij denken mee met onze klanten over de meest duurzame verpakkingsoplossing waarbij we kijken naar het ontwerp, het beheer en de distributie van food- en non-food verpakkingen, verpakkingsmaterialen, disposables, schoonmaak- en hygiëneproducten,” aldus Max Monse. Moonen Packaging levert in heel Europa, met name in de non-food retail, e-commerce, e-fulfillment, 3PL, food retail en farmaceutische- en medische industrie.

 

Duurzaamheid binnen Moonen Packaging

Voor Moonen Packaging staat duurzaamheid hoog op de agenda. “Wij hebben voor onszelf een duidelijke stip aan de horizon geformuleerd. Eind 2026 willen wij koploper in Europa zijn in duurzame verpakkingsoplossingen met een CO2 neutrale operatie,” aldus Max. “Voor ons gaat verduurzaming veel verder dan alleen het transport naar onze klanten en het pand waarin wij zijn gevestigd. Intern hebben wij  impact statements en is een projectgroep samengesteld die zich bezighoudt met duurzaamheidsinitiatieven binnen de gehele organisatie.”

Moonen Packaging heeft vier impact statements geformuleerd die de organisatie helpen om op gestructureerde wijze aan hun missie te werken. Zo heeft één van de projectgroepen als doelstelling het in kaart brengen van de CO2 footprint per artikel en een andere projectgroep is verantwoordelijk voor het opleiden van medewerkers op het gebied van duurzaamheid. “Op dit moment zijn wij bezig om de CO2-uitstoot en ecocost van onze artikelen in kaart te  brengen. Van een merendeel van het assortiment is dit reeds gelukt. Samen met onze leveranciers gaan we op zoek naar duurzame alternatieven en adviseren wij onze klanten hierover proactief. Daarnaast leveren we bij klanten belangrijke duurzaamheidsdata aan die zij onder andere nodig gaan hebben in het kader van de CSRD,” aldus Max.

Moonen Packaging heeft meerdere duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd, gericht op verschillende disciplines. Zo wil de organisatie op het gebied van transport ten opzichte van vorig jaar een reductie van minimaal 5% realiseren. Daarnaast willen ze in 2026 een CO2-neutrale operatie hebben. Het transport naar hun klanten vormt daar een groot aandeel in. Max: “Het grootste gedeelte van de uitstoot die (in)direct door ons wordt veroorzaakt, komt door onze producten. Wanneer wij kijken naar de logistieke keten, van producent tot eindgebruiker, waar Moonen onderdeel van is, dan zit ongeveer twee derde van de CO2-uitstoot in de productie van onze goederen en het transport naar ons toe. Voor ons assortiment hebben wij meetbare doelstellingen geformuleerd, om zo het duurzaamste assortiment aan onze klanten te kunnen adviseren en te stimuleren om duurzame beslissingen te nemen.”

 

Getroffen maatregelen

“Voor het behalen van de vierde Lean & Green Star hebben we drie grote verbeteringen doorgevoerd. Het grootste resultaat is behaald door het verhuizen naar een volledig nieuw pand wat CO2 neutraal is. Het nieuwe pand wordt verwarmd middels twee warmtepompinstallaties en het dak is voorzien van ongeveer 7.400 zonnepanelen. De twee andere maatregelen hebben betrekking op het transport,” aldus Max. “Kijkend naar Lean & Green hebben wij voor 2024 met 2 van de 3 vervoerders de afspraak gemaakt dat zij onze goederen gaan leveren via HVO in plaats van diesel. Hiermee zullen wij een grote slag gaan slaan en een grote hoeveelheid aan CO2-uitstoot besparen. Dit betekent een financiële investering, maar dit is een strategisch besluit dat het volledig waard is.”

Naast de overstap naar HVO gaat Moonen Packaging ook kijken naar de beladingsgraad. Max: “Wij zijn ervan overtuigd dat hier nog veel te halen valt en dit gaan wij realiseren door de klant mee te nemen in dit verhaal.” Dit wil Moonen gaan doen door een rapportage te maken waarin klanten duidelijk kunnen zien hoeveel procent van de laadcapaciteit van een pallet en/of rolcontainer wordt benut. Er wordt hierbij gekeken naar verschillende onderdelen zoals de bestelfrequentie, logistieke eisen en minimale afnames. “Op het moment dat het tastbaar wordt gemaakt, zie je meer bewustwording van de impact én van de rol en invloed die klanten hierin zelf hebben,” aldus Max.

 

Uitdagingen binnen het Lean & Green traject

Een uitdaging voor Moonen Packaging is het verkrijgen van de benodigde data. Max: “Wij hebben geen eigen wagenpark waardoor wij hier zelf geen invloed op hebben. Wij zijn volledig afhankelijk van onze vervoerders en de data die zij kunnen aanleveren. Wij hebben in onze tenders meegenomen dat de vervoerders verplicht worden om ons de benodigde data aan te leveren. Dit heeft wel tot gevolg dat niet alle vervoerders kunnen deelnemen aan een tender, maar de noodzaak die wij voelen om te reduceren en dit te kunnen rapporteren is voor ons groter. Wij wachten niet tot de vervoerders dit gaan rapporteren, wij verwachten dit van de vervoerders. Daarna gaan wij samen in gesprek hoe wij samen de CO2 footprint kunnen verkleinen. Het is voor de vervoerders ook goed om bij te dragen aan de verduurzaming, immers, ook voor hen is het slechts een kwestie van tijd voordat dit de norm zal worden, daarmee werken wij gezamenlijk aan ons frontrunner positie.”

 

Wat is jullie beste tip om te verduurzamen?

Max Monse: “Het begint met twee zeer belangrijke punten: eigenaarschap en bewustwording. Het is belangrijk dat deze onderdelen worden gerealiseerd en dit moet binnen de organisatie worden gedragen. Het is niet de taak van één medewerker of één afdeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie. Vervolgens is het belangrijk om het laaghangend fruit als eerste te pakken, zodat je snel de eerste successen samen kan vieren. Maak het klein en creëer verschillende focusgebieden, zodat niet alles tegelijk wordt aangepakt, want dan gaat het niet slagen. Kijk, naast dat je zelf aan de slag gaat, goed om je heen wat andere bedrijven doen. Ga met hen in gesprek en kijk welke maatregelen zij hebben genomen die jullie ook kunnen nemen. Samen bereik je meer dan alleen.”

Ook starten met verduurzamen?

Ontdek hier alle verhalen van andere deelnemers;

Geef je op voor een kennissessie of event;

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.