logo

Contactpersonen

person

Voornaam Achternaam

Function

Star

LEAN & GREEN 2e Ster

17 mei 2017

Star

LEAN & GREEN 1e Ster

11 nov 2013

Star

LEAN & GREEN Award

09 nov 2011

LEAN & GREEN Deelnemer

14 mrt 2013

Over Vlakglas Recycling Nederland

Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw duizenden tonnen aan vlakglasafval. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland zet zich in voor het structureel en systematisch inzamelen en recyclen van dit vlakglasafval. De overheid toont hierin haar betrokkenheid door haar toestemming voor het mogen heffen van verwijderingsbijdrage op isolatieglas. 

Vlakglas Recycling Nederland coördineert het systeem van landelijk inzamelen en recyclen van vlakglasafval. De Stichting begeleidt en instrueert deelnemende bedrijven en uitvoeringsorganisaties. Ze coördineert de heffing van de verwijderingsbijdrage op isolerend dubbelglas en is hét informatiepunt voor geïnteresseerden. Daarnaast verzorgt de Stichting voorlichting en promotie, en investeert ze in onderzoek en ontwikkeling van een zo efficiënt mogelijke logistiek en hergebruik van glas. 

Vlakglas is een verzamelnaam voor verschillende glassoorten zoals isolatieglas, spiegels, veiligheidsglas, blank glas en interieurbeglazing. Het inzamelsysteem is bedoeld voor iedereen die met vlakglasafval te maken heeft: schilders, glaszetters, slopers, aannemers, glashandelaren, producenten, particulieren, etc. 

Kijk voor meer informatie op https://www.vlakglasrecycling.nl/ 

 

“Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op zorgvuldig omgaan met het milieu. Maar ook op zorg voor continuïteit en groei van het bedrijf (winst, investeren), zorg voor het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers, zorg voor de omgeving en de medemens (voorkomen kinderarbeid in 3e wereldlanden en tegelijk lokale economie stimuleren).”

Waarom Lean & Green?

 

Directeur Cor Wittekoek en project manager Louise Soares van Vlakglas Recycling Nederland over Lean and Green:

“Als je de lat hoger kunt leggen, moet je dat doen!”

Directeur Cor Wittekoek van Vlakglas Recycling Nederland was de drijvende kracht achter de Lean & Green Award, die het bedrijf in november 2011 behaalde. Twee jaar later staat hij op het podium om de Lean & Green Star in ontvangst te nemen. Wat was zijn motivatie voor Lean & Green?

“Vlakglas Recycling Nederland is opgericht om invulling te geven aan het principe van producentenverantwoordelijkheid, specifiek voor de vlakglasindustrie in Nederland. Deze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het enkele feit dat de door de vertegenwoordigde industrie geproduceerde producten worden ingezameld. Producentenverantwoordelijkheid omvat het gehele proces van duurzaam inzamelen en verwerken. Het doel van vlakglasrecycling is om de CO2 uitstoot bij de productie van nieuw glas te verlagen. Jaarlijks wordt er door ons ons ca. 85.000 ton vlakglasafval ingezameld. Hiervoor zijn transportkilometers nodig. De CO2 uitstoot die hiermee gepaard gaat willen wij ook zo laag mogelijk houden. Die ambitie sluit natuurlijk naadloos aan bij het programma Lean & Green.”

“Door het verlagen van onze kosten kunnen wij het inzamelnetwerk uitbreiden,” vult project manager Louise Soares aan. “Daardoor kunnen wij meer vlakglasafval inzamelen. Zo kunnen er meer gerecyclede vlakglasscherven ingezet worden als grondstof in de glasindustrie. Dat draagt bij aan een verlaging van de uitstoot van CO2. In onze aanbestedingen voor de inzameling en het transport van het vlakglasafval zijn onze gunningcriteria niet alleen gebaseerd op de kosten van de dienstverlening, maar vooral op de manier waarop de dienstverlener kan bijdragen aan ons streven de CO2 uitstoot zo laag mogelijk te houden. Dit geldt voor zowel de logistieke dienstverlener als de Recycler.”

Hoe realiseerde Vlakglas de Lean & Green ambitie?
Soares: “Voordat we deelnamen aan het Lean & Green Programma, vond het vervoer van vlakglasscherven alleen per as plaats. Vanaf 2011 zijn wij begonnen met het vervoeren van de vlakglasscherven per boot. We hebben twee opslagplaatsen gecreëerd waar het ingezamelde glas opgeslagen wordt om daarna per boot vervoerd te worden. Met een boot kun je in een keer een grote hoeveelheid glasscherven transporteren naar de Recycler. Dit bespaart veel CO2. Een andere stap die we genomen hebben is het bepalen van de kosten per inzamelpostcodegebied transport per as; samen met onze vervoerder Van Gansewinkel hebben wij geprobeerd efficiënte logistieke routes per as op te zetten. Zoals bijvoorbeeld het maken van vaste routes voor de kooiaap inzameling, de inzet van LZV’s en kippertransport ter vervanging van combi en enkel transport.”

Wat betekent Lean & Green voor Vlakglas en voor jullie klanten?
“Wij zijn erg trots dat we de Lean & Green Star Award in november in ontvangst mogen nemen,” verklaart Wittekoek. “Met Lean & Green steun je duurzaam ondernemen binnen de eigen organisatie. De glasindustrie bevordert duurzaamheid door haar producten: hoogwaardig isolatieglas. Door de oprichting van Vlakglas Recycling Nederland lieten zij al zien betrokken te zijn bij het milieu. Met de Lean & Green Award kunnen zij aan de buitenwereld laten zien dat zij echt betrokken zijn bij het milieu, en hun verantwoordelijkheid daarin steeds meer nemen.”

Hoe zien jullie je duurzaamheidsgroeipad voor je en hoe kan Connekt je daarbij helpen?
Soares: “Wij hopen in de toekomst een groter percentage C02 reductie met ons transport van vlakglasscherven te behalen. Daar zetten wij samen met onze transporteur Van Gansewinkel ons uiteraard 100% voor in. Connekt ondersteunt ons hierbij door alle netwerkinitiatieven rond Lean & Green. Voor ons is het belangrijk dat wij altijd bij Connekt terecht kunnen voor vragen over de monitoring of het Lean & Green Programma op zich. Wellicht zouden we met behulp van andere partijen in het Lean & Green netwerk in de toekomst bepaalde (branchespecifieke) afvalstoffen gecombineerd kunnen gaan vervoeren. Glas is zwaar, waardoor de containers optisch gezien niet vol zijn. Dit kan mogelijk gecombineerd worden met volume vrachten. Ongetwijfeld bereiken we samen nog meer resultaat.”

Wat zouden jullie je tegen andere Lean & Green koplopers willen zeggen?
“Dat het zeker de moeite waard is om na de Lean & Green Award door te gaan voor de Lean & Green Star,” antwoordt Wittekoek zonder aarzelen. “Het geeft je als koploper voldoening als je ziet dat je de geplande doelstelling voor CO2 reductie behaald hebt. Lean & Green is een mooi initiatief dat ons zeker motiveert om ons logistiek systeem en traject nog duurzamer te maken. Wij raden elke koploper aan om na de Lean & Green Award ook daadwerkelijk de Lean & Green Star te ambiëren. Laten we in Nederland het voorbeeld geven zodat andere landen dit programma ook gaan overnemen. Het is toch prachtig om te zien dat dit Programma al in België actief is en nu binnenkort zelfs in meer landen zoals Duitsland. Als je de lat hoger kunt leggen, dan moet je dat doen!”