Van dieseltank naar laadhub: rekenen met elektrisch transport

Bron: Change Inc, Vattenfall.

 

Veel bedrijven overwegen om hun wagenpark te elektrificeren. Een eigen laadinfrastructuur is dan noodzakelijk. Maar de rekensom om uit te rekenen hoeveel elektrische bestelwagens nodig zijn of hoe zwaar de laadinfrastructuur moet zijn, is best complex en vergt een nieuwe manier van rekenen. Energiebedrijf Vattenfall, partner van Lean & Green, organiseerde samen met laadexpert Mobilyze een webinar over dit onderwerp.

Het aantal elektrische bedrijfswagens neemt elk jaar toe. De actieradius van de elektrische bedrijfswagen is de afgelopen jaren sterk verbeterd, waardoor deze beter inzetbaar is. Ook de subsidieregeling van de overheid draagt bij aan de groei. Er is dit jaar nog voldoende budget beschikbaar vanuit de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

 

Noodzaak om te verduurzamen

Daarnaast is er ook een toenemende bewustwording en noodzaak bij bedrijven om de CO2-footprint te verminderen. Kleine bedrijfswagens moeten vanaf 2027 in alle EU-landen elektrisch zijn, als het aan Eurocommissaris Frans Timmermans ligt. Het is een ontwikkeling die we overal zien. Alles moet duurzamer om te zorgen dat onze impact op het klimaat kleiner wordt.

Transport is daarbij voor veel bedrijven een belangrijke component. Het heeft namelijk een relatief grote voetafdruk, maar is ook eenvoudig aan te passen. Wel vergt dit vaak een forse investering. Niet alleen de aanschaf van elektrische bedrijfswagens, ook het creëren van een eigen laadinfrastructuur op het bedrijfsterrein is een grote investering. Bovendien komt er vaak nog veel meer bij kijken.

 

Haalbaarheid van elektrisch vervoer berekenen

Om uit te rekenen wat het kost om het transport van een bedrijf te elektrificeren, zijn er veel verschillende aspecten die in de berekening moeten worden meegenomen. Veel bedrijven hebben niet inzichtelijk welke factoren een rol spelen bij het elektrificeren van het wagenpark. Ook is het rekenen met kilowatturen anders dan met liters diesel. Toch is de rekensom relatief eenvoudig te maken aan de hand van praktische voorbeelden.

Om dat te laten zien organiseerde Vattenfall, partner van Lean & Green, samen met Mobilyze – een organisatie die bedrijven ondersteunt bij de transitie van diesel naar elektrisch – een webinar over de verschillende aspecten van elektrisch transport. Aan de hand van concrete voorbeelden komen alle aspecten van elektrificatie van het wagenpark en het realiseren van een passende laadinfrastructuur aan de orde.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!

Het webinar kun je hieronder bekijken: