E-commercesector start unieke samenwerking om pakketbezorging nog duurzamer te maken

Webwinkels en vervoerders slaan de handen ineen om de pakketbezorging nog duurzamer te maken. De e-commercesector streeft naar een reductie van 50% CO₂-uitstoot in 2025 in de logistieke operatie ten opzichte van de huidige uitstoot.

Bekijk de video

Om de CO₂-impact van de bezorging van pakketjes te meten, hebben Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek in samenwerking met webwinkels en vervoerders een rekenmodel ontwikkeld dat voldoet aan Europese normen. Ook wordt de consument met de campagne Bewust Bezorgd bewust gemaakt van de impact van de verschillende bezorgmogelijkheden.

Bijdrage aan Factor 6
Met het rekenmodel kunnen webwinkels en vervoerders inzicht krijgen in de CO₂-impact van hun logistieke operatie. Zo kunnen ze direct inzien wat ze moeten doen om de logistieke operatie duurzamer te maken. Daarmee kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de grote opgave waarvoor de logistieke sector in Nederland staat: een factor 6 productiviteitsverbetering voor 2050.

“Maatregelen moet je nu nemen”

“Ik vind dit een mooi eigen initiatief van de Topsector Logistiek en de bedrijven die hierin samenwerken,” zegt Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. “Het biedt de consument handvatten om bij een bestelling ook een milieubewuste keuze te maken. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de milieuwinst die er met stadslogistiek te behalen is, want meten is weten. Goed dat de sector hier een ambitie aan heeft gekoppeld.”

 

 

Achtergrond rekenmodel Topsector Logistiek en Connekt
De Topsector Logistiek wil niet alleen de internationale concurrentiepositie van Nederland versterken, maar ook bijdragen aan andere maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid en bereikbaarheid. Een van de instrumenten die de Topsector in samenwerking met Connekt met het oog hierop heeft ontwikkeld is Lean & Green Analytics: een nieuwe manier van analyseren van CO₂-uitstoot door transport aan de hand van slim gebruik van primaire data: verbruikte brandstof en vrachtbrieven.

In de testfase (2016-17) hebben meer dan 75 vervoerders aangetoond dat Lean & Green Analytics hen grote voordelen oplevert. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO₂ te reduceren: waar, bij welke order en welke klant zijn er concrete verbetermogelijkheden? Herhaalde metingen laten de eigen voortgang zien. Benchmarking met collega’s wordt mogelijk. Bij vrijwel alle geteste bedrijven kwamen nog een reeks van besparingsmogelijkheden aan het licht, opgeteld vaak van 20% of meer. Analytics wordt gebruikt door bedrijven in het kader van het Connektprogramma Lean & Green.

Uit de testfase bleek dat de analyse niet alleen geschikt is voor het betrouwbaar en nauwkeurig meten van CO₂-uitstoot, maar ook kengetallen oplevert waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden van de uitstoot van een individuele vervoersopdracht. In samenwerking met Thuiswinkel.org is dit idee concreet gemaakt voor de e-commerce sector, en in principe bruikbaar om de consument inzicht te geven in de gevolgen van zijn of haar keuzes. Het betrekken van de consument op een inzichtelijke wijze is een doorbraak die niet alleen uniek is maar ook toegejuicht wordt. Ook in andere segmenten is dit idee toepasbaar. Meten is immers weten: dat geeft meteen aan waar je snel winst kunt halen, en wat effectief is, en betrekt de afnemer in de verbeteracties.