Bron: Sonja Glover (www.greenaumatic.com)

 

Het streven naar een meer doelgerichte toekomst is niet alleen de verantwoordelijkheid van organisaties; het ligt ook in de macht van individuen. Voorstanders van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) binnen bedrijven spelen een cruciale rol bij het stimuleren van positieve verandering van binnenuit. Deze blog gaat in op praktische stappen die individuen kunnen nemen om effectieve ESG-supporters te worden en ESG-management te integreren, waardoor hun organisaties afgestemd kunnen worden op ethische en duurzame praktijken.

 

Tijdens de Lean & Green Summit ’23 organiseren Alfa Accountants & Adviseurs samen met Greenaumatic een break-outsessie waar ESG aan bod zal komen. Meer lezen over deze sessie? Klik dan hier. Door de sessie bij te wonen ontvang je een praktische aanpak met aandacht voor wat er bij een ondernemer speelt.

 

Duurzame verandering van binnenuit sturen

Het omarmen van ESG (Stap 1)

De overgang van een bedrijf naar milieu- en sociale verantwoordelijkheid vereist een inzet van alle niveaus binnen de organisatie en de bereidheid om aanzienlijke veranderingen aan te brengen in operationele activiteiten en bedrijfsvoering. Hoewel het implementeren van ESG een uitdaging kan zijn, biedt het ook een kans om te innoveren en waarde op lange termijn te creëren.

Voor degenen met de ambitie om een betere, meer verantwoordelijke toekomst voor hun bedrijven en de wereld te creëren, is een cruciale stap het omarmen van environmental, social en governance (ESG) principes. ESG is een transformerende kracht die de toekomst van bedrijven en de aarde kan bepalen.

ESG is geen last, maar een kans om van de wereld een betere plek te maken, één doelgerichte beslissing tegelijk. Het is een routekaart voor bedrijven zoals het uwe om te gedijen en tegelijkertijd een positieve erfenis achter te laten voor de komende generaties. Houd er dus rekening mee dat elke stap die u zet een stap is in de richting van een betere, meer verantwoordelijke toekomst voor uw bedrijf en de wereld.

 

Purpose ontdekken

‘Leading by Example’

Effectieve promotie op het gebied van duurzaamheid begint met de eigen acties van een individu. Het goede voorbeeld geven is een krachtige vorm van ESG-management. Duurzame gewoonten moeten worden opgenomen in het dagelijkse werkleven – het verminderen van het energieverbruik, het minimaliseren van afval en het verdedigen van ethische keuzes in de supply chain. Wanneer collega’s getuige zijn van een toewijding aan duurzaamheid, kan dit hen inspireren om dit voorbeeld te volgen.

 

Kennis als basis

Voordat men effectief kan pleiten voor ESG-verandering, is het noodzakelijk om een goed begrip te krijgen van de kernprincipes en -problemen. Kennis dient als basis waarop ESG-integratie staat. Het bijwonen van workshops, webinars en trainingen over duurzaamheid en ESG is essentieel. Bovendien is het van belang dat individuen zich verdiepen in branche specifieke ESG-metrics en ‘best practices’. Een diepgaand begrip van het ‘waarom’ en ‘hoe’ van duurzaamheid versterkt de promotieactiviteiten.

 

Van Doel naar Principe

Afstemmen op bedrijfswaarden

Het herkennen van het verband tussen ESG en de doelstellingen van een bedrijf is essentieel. Een invloedrijke ESG-supporter begrijpt hoe de waarden en missie van hun organisatie in overeenstemming zijn met ESG-principes. Als innovatie bijvoorbeeld een kernwaarde is, kunt u benadrukken hoe duurzame praktijken innovatieve oplossingen en kostenbesparingen stimuleren.

 

Quick Wins identificeren

Bij de aanvang van ESG-management is het nuttig om ‘quick wins’ te identificeren – kleine, haalbare duurzaamheidsinitiatieven die onmiddellijke voordelen opleveren. Quick wins tonen de haalbaarheid en voordelen van ESG-praktijken. Supporters kunnen initiatieven voorstellen zoals het vervangen van plastic voor eenmalig gebruik door herbruikbare alternatieven in de kantoorkeuken om afval te verminderen of energiebesparende maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen.

 

Kwantificeren van de Business Case

Om steun te krijgen van collega’s en leiderschap, is het essentieel om de business case voor ESG-initiatieven te kwantificeren. Het is van het grootste belang om te laten zien hoe duurzaamheid kan leiden tot kostenbesparingen, risicobeperking en verbeterde winstgevendheid op de lange termijn. Gegevens en casestudy’s moeten worden gebruikt om argumenten te onderbouwen.

 

Op zoek naar leiderschapsondersteuning

Het is essentieel om in gesprek te gaan met senior leiders en leidinggevenden om hun steun voor ESG-initiatieven veilig te stellen. Zij kunnen de nodige middelen verschaffen en invloed uitoefenen om zinvolle verandering te stimuleren. Het presenteren van een goed onderzochte case en het verduidelijken van hoe ESG praktisch aansluit op de strategische doelen van de organisatie is doorslaggevend.

 

Van principe naar praktijk

Samenwerken met ESG-bondgenoten

Het identificeren van personen of teams binnen de organisatie die al begaan zijn over ESG heeft voordelen. Samenwerken met deze ESG-bondgenoten kan de milieu- en sociale inspanningen versterken. Zij beschikken vaak over waardevolle inzichten en praktische ervaring, en het zoeken naar hun begeleiding en ondersteuning kan initiatieven versterken.

 

Meetbare doelen stellen

Effectieve belangenbehartiging wordt verder verbeterd wanneer deze is gekoppeld aan meetbare doelen. Het is van vitaal belang om met de organisatie samen te werken om naast duidelijke ESG-doelstellingen ook toepasbare ESG metrics vast te stellen die aansluiten bij de missie en visie van het bedrijf.

 

Van praktijk naar positioneren

Opkomen voor ESG-integratie

Het bevorderen van de integratie van ESG-overwegingen in besluitvormingsprocessen is van groot belang. Het is uitermate belangrijk dat de organisatie wordt aangemoedigd om ESG-criteria op te nemen in projectevaluaties, productontwikkeling en leveranciersbeoordelingen. Pleiten voor ESG om een fundamenteel onderdeel te worden van het strategische planningsproces is een belangrijke stap.

 

Van positioneren naar participatie 

In gesprek gaan met collega’s

De impact van ESG wordt versterkt wanneer het een collectieve inspanning wordt. Interactie met collega’s op alle niveaus van de organisatie is essentieel. Het initiëren van discussies over ESG-onderwerpen, het organiseren van lunch-and-learn-sessies of het opzetten van interne belangengroepen op het gebied van duurzaamheid bevordert een omgeving van open dialoog en samenwerking. Zo’n omgeving genereert innovatieve ideeën en bouwt een netwerk van ondersteuning op.

 

Extern samenwerken

Het uitbreiden van ESG-inspanningen buiten de muren van de organisatie door in contact te komen met externe organisaties, brancheorganisaties en duurzaamheidsnetwerken is van onschatbare waarde. Een dergelijke samenwerking biedt waardevolle inzichten en creëert kansen voor partnerschappen en collectieve actie.

 

Tijdens uw ESG-traject zijn er bepaalde stappen waarmee u te allen tijde rekening dient te houden;

Effectieve communicatie

Het beheersen van de kunst van effectieve communicatie is van het grootste belang voor ESG-integratie. Het is essentieel om overtuigende verhalen te maken rond ESG-initiatieven en storytelling te gebruiken om de positieve impact van duurzaamheidsinspanningen op werknemers, klanten en gemeenschappen levendig te illustreren.

 

Continu kennisverrijking omarmen

ESG is een dynamisch veld dat voortdurend evolueert. Op de hoogte blijven van de nieuwste trends, regelgeving en ‘best practices’ via brancheconferenties, ESG-rapporten lezen en deelnemen aan online forums is essentieel om het leertraject voort te zetten en de ESG-managementbenaderingen te verfijnen.

 

Geduldig en volhardend

Verandering, zowel in kleine als grote organisaties, kost vaak tijd. Het vraagt om geduld en doorzettingsvermogen voor alle inspanningen. In het licht van tegenslagen of weerstand tegen ESG-initiatieven zijn het verzamelen van feedback, monitoren en het aanpassen van benaderingen waar nodig bepalend.

 

Successen vieren

Het erkennen en vieren van prestaties met betrekking tot ESG-initiatieven is van vitaal belang. Het erkennen van de bijdragen van collega’s, het presenteren van succesverhalen en het benadrukken van de positieve impact op de organisatie bevordert een cultuur van duurzaamheid.

 

Meer weten over Greenaumatic & Alfa Accountants?

Tijdens de break-out sessie op de Lean & Green Nederland Summit ’23 van Alfa Accountants & Adviseurs en Greenaumatic komen er, naast ESG, verschillende onderwerpen aan bod:

  1. Het vaststellen van je CO2 prestatie;
  2. Het reduceren van je CO2 prestatie;
  3. Datakwaliteit;
  4. Het verhogen van je rendement.

 

Meld je aan voor de Lean & Green Summit! Aanmelden kan onderaan deze pagina.

22 NOVEMBER 2023

Ontmoeten we jou in de Schiecentrale te Rotterdam?

Stap 1 van 3

Aanmelden

Naam(Vereist)