Lancering joint corridor Brabant (NL) – Rzepin/Poznan (Polen)

Samsung SDS maakt samen met logistiek dienstverleners H.Essers en GVT een doorbraak in de distributie van goederen tussen Noord-Brabant en Polen. Dankzij de ontwikkeling van een gezamenlijke corridor over het spoor en de weg halen zij 80% van het vervoer tussen Brabant en Polen van de weg, met alle economische en maatschappelijke voordelen van dien. Het initiatief is ontwikkeld met onafhankelijke ondersteuning van NewWays Brabant en het landelijke actieprogramma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek, dat wordt uitgevoerd door Connekt. De aankondiging werd gedaan op 28 september tijdens het Spoorcongres 2017 in Tiel.

Het actiefilmpje is te zien op: https://youtu.be/y4wDo0KQmNY

 

De voordelen

Bundeling van goederen en slim gebruik van andere modaliteiten – een principe dat in de logistiek bekend staat als ‘synchromodaal vervoer’ – levert veel voordelen op.

“Samsung SDS heeft de ambitie om internationale corridors te ontwikkeling om op die manier ons product zo beschikbaar mogelijk te maken. En wij denken dat we dat het beste kunnen doen door samen te werken.” – Robert van Beurden, Transport manager Samsung SDS

Belangrijk voor de betrokken bedrijven zijn de perfecte beschikbaarheid van producten en een unieke samenwerkingsschaal met nieuwe mogelijkheden, ook voor andere bedrijven om aan te sluiten.

“Wij kunnen veel betere service geven aan onze klanten omdat wij de productie die nu plaatsvindt op vrijdag en zaterdag al op zondag aankomt in Tilburg op de railport en al maandag uitgeleverd kan worden in de Benelux.” – Roland Verbraak, General Manager, GVT

Tegelijkertijd nemen de betrokken bedrijven verantwoordelijkheid voor een leefbare en bereikbare omgeving, door een besparing van 5.500 ton CO₂ en een vermindering van 3,8 miljoen wegkilometers, waarvan 400.000 op Nederlands grondgebied.

“Deze corridor biedt verschillende voordelen: speed to market, we spelen in op de problematiek rondom chauffeurstekorten en uiteraard een significant CO2 reductie.” – Maarten Möller, Head of Business Development, H.Essers

Komende maand volgt een tweede trein op het traject en later dit jaar een derde. Daarmee kan de besparing worden vermenigvuldigd.

weConnekt app
Het instrument dat Lean & Green Off-Road inzet om samenwerking te bespoedigen, is de weConnekt app: een logistieke matching app. Verladers en vervoerders kunnen op een eenvoudige manier direct volumes inbrengen. Dat versnelt de matching tussen verladers en vervoerders ten behoeve van ontwikkeling en opschaling van gemeenschappelijke vrachtcorridors.

Geïnteresseerde verladers en vervoerders worden uitgenodigd om eenvoudig en snel aan te sluiten en kunnen hiervoor contact opnemen met NewWays Noord-Brabant.

 

Lean & Green Off-Road: samen verschil maken
Lean & Green Off-Road wil via een regionale aanpak gericht op verladers en vervoerders synchromodaal vervoer zowel nationaal als internationaal opschalen. Het actieprogramma creëert ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer, waarmee het aansluit bij de doelstelling van het Connektprogramma Lean & Green. Lean & Green Off-Road is landelijk actief en heeft reeds in zes regio’s samenwerkingsovereenkomsten gesloten: in Zeeland via het neutrale logistieke platform Zeeland Connect, in Brabant, Drenthe, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland via het platform NewWays, in Limburg treedt LIOF op als facilitator. Door het landelijke netwerk eind 2017 kunnen alle verladers en vervoerders in Nederland straks eenvoudig en snel kiezen voor joint-corridor off-road ontwikkeling. Vanuit elke regio realiseren zij gezamenlijk verschil qua beschikbaarheid, schaalbaarheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van wereldklasse.

Actiewebsite
Meer informatie is te vinden op de actiewebsite van Lean & Green Off-Road: www.lean-greenoffroad.nl.

NewWays Brabant is een regionaal actieprogramma voor stimulering van nieuwe vormen van samenwerken tussen Brabantse bedrijven in de collectieve distributie van producten naar gedeelde bestemmingen en herkomsten. Functioneel en met plezier. Perfecte beschikbaarheid en samenwerkingsschaal hand in hand met een betere leefbaarheid en bereikbaarheid in Brabant en de wereld daaromheen. NewWays Brabant is een neutraal initiatief van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM, REWIN West-Brabant en MidPoint Brabant en wordt uitgevoerd door de NHTV internationaal hoger onderwijs in Breda, Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit. NewWays Brabant wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant en het actieprogramma Lean & Green Off-Road van Connekt en de Topsector Logistiek. NewWays Brabant heeft actiegerichte programma managers en studenten beschikbaar voor Brabantse verladers en vervoerders welke openstaan voor de ontwikkeling en de kracht van collectieve vrachtdistributie.

Lean & Green Off-Road is een actieprogramma van de Topsector Logistiek voor groener, flexibeler en efficiënter vervoer. Want het vervoer van volle en lege containers naar het achterland kan (voor een deel van de route) prima met een binnenvaartschip of trein worden uitgevoerd. Dit stoot minder CO2 uit dan het wegvervoer: geen last van files en met minder mankracht meer transporteren. Lean & Green Off-Road draagt bij aan de doelstelling van de Topsector Logistiek om in het jaar 2020 minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg te halen en 68.700 ton CO2 te besparen of te voorkomen. Lean & Green Off-Road sluit aan bij het gelijknamige Connekt programma Lean & Green. Beide programma’s worden uitgevoerd door Connekt.