Prijsvraag Samenwerking voor kilometerreductie vanuit Topsector Logistiek

Graag wijzen wij de deelnemers van het Lean & Green programma op de prijsvraag Samenwerking voor kilometerreductie vanuit Topsector Logistiek. Binnen het Lean & Green netwerk wordt hard samengewerkt aan initiatieven om minder en/of efficiëntere  kilometers te maken. Deze prijsvraag biedt dan ook mooie kansen. Wij nemen dit bericht dan ook graag hieronder over.

 

De Topsector Logistiek stimuleert de sector op verschillende manieren om voertuigkilometers te besparen. In deze lijn roept zij de unieke prijsvraag  ‘Samenwerking voor kilometerreductie’ in het leven. Zo hoopt zij op initiatieven om de lading en/of capaciteit samen beter te benutten en op die manier het aantal voertuigkilometers naar beneden te brengen.

Deze Prijsvraag is bedoeld voor operationele partijen die een bestaande samenwerking hebben, gericht op het realiseren van een Cross Chain Control Centers (4C). Om de impact in 2020 zichtbaar en meetbaar te maken is het van belang dat de beoogde kilometerbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt en de partijen die zeggenschap hebben over de lading of capaciteit commitment hebben. Daarnaast moeten specifieke barrières die op dit moment de operationele uitrol in de weg staan weggenomen worden. Er worden prijzen gegeven van maximaal € 100.000 per initiatief.

De prijsvraag is niet bedoeld voor haalbaarheidsstudies naar samenwerkingsverbanden. U kunt zich tot 16 oktober om 12.00 uur inschrijven. Meer informatie en de officiële documenten bij deze prijsvraag vindt u via deze link.