Tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 16 maart 2017 reikte Connekt de Lean & Green Logistics Award uit aan Gitrans Sneltransport voor een gevalideerd plan van aanpak voor het bereiken van de eerste Lean & Greendoelstelling: minimaal 20% CO2-reductie in vijf jaar tijd. Refresco Benelux bv ontving de Lean & Green Logistics Star voor het bereiken van die doelstelling.