Stappenplan om te komen tot inzet zero emissie vrachtwagens.

Bron: Topsector Logistiek 

Voor een chauffeur is de overstap van diesel naar een elektrisch of waterstof aangedreven vrachtwagen redelijk eenvoudig gemaakt. Het is misschien even wennen, maar de rijervaringen zijn veelal bijzonder positief.

Voor de wagenparkbeheerder/het vervoersbedrijf komen er meer zaken kijken Het is meer dan alleen de aanschaf van een emissieloze vrachtwagen, denk hierbij aan beschikbare laadfaciliteiten, een kloppende businesscase en noodzakelijke aanpassingen in de operatie.. Dat vraagt veel pionieren en uitzoekwerk. Om vervoerders en verladers bij dit traject op weg te helpen is een overzichtelijk stappenplan gemaakt.

Het opgestelde stappenplan biedt vervoerders en verladers handvatten om met elkaar de overstap te maken. Het hele traject, van oriëntatie, visievorming, analyse inzetbaarheid, realisatie laadinfrastructuur, tot selectie, aanschaf en aanpassingen in de operatie, wordt meegenomen.

De stappen kunnen parallel aan elkaar of, afhankelijk van bijvoorbeeld interesse in een specifiek onderwerp, eerder worden uitgevoerd. Wel zit er een gedachte achter de voorgestelde route. Het stappenplan is bedoeld om bedrijven die de overstap willen maken naar zero emissie transport te helpen: door een overzicht te geven waaraan gedacht moet worden én daar waar beschikbaar te verwijzen naar aanvullende informatie om verder de diepte in te kunnen.

Het stappenplan is door CE Delft ontwikkeld,  in opdracht van Topsector Logistiek. Er is hierbij samengewerkt  met TLN en diverse logistieke bedrijven, die hun ervaringen gedeeld hebben. Dat maakt het plan praktisch en toepasbaar, voor elke verlader en transporteur die hiermee aan de slag wilt. Ook is er gekeken naar reeds ontwikkelde kennis en tools, speelt het stappenplan in op bestaande en toekomstige wet- en regelgeving en wordt er gebruik gemaakt van concrete rekenvoorbeelden.

Het stappenplan is te vinden op de Kennisbank van Topsector Logistiek.

Heeft u inhoudelijke vragen over het rapport, dan kunt u contact Roy van den Berg van CE Delft via berg@ce.nl. Heeft u vragen over de Topsector Logistiek dan kunt u contact opnemen met Kim Hazelaar via kim.hazelaar@topsectorlogistiek.nl.