Topsector logistiek start Lean & Green Off-Road

Door samenwerking in de regio’s gaan bedrijven op internationale routes eenvoudig en snel 80% van hun vervoer van de weg halen.

Samen met ruim honderd bedrijven en regio’s, die actief zijn in de logistiek, lanceerde de Topsector Logistiek op donderdag 8 december 2016 het landelijke actieprogramma Lean & Green Off-Road tijdens de gelijknamige conferentie in Ouwehand Dierenpark Rhenen. De deelnemende bedrijven willen hiermee op internationale routes 80% van hun vervoer van de weg verwijderen voor 2020, door bundeling en slim gebruik van andere modaliteiten: een principe dat in de logistiek bekend staat als ‘synchromodaal vervoer’.

Deze bedrijven gaan Off-Road! Foto: Paul Ridderhof

Bas Kersten van Bolsius, een van de deelnemende verladers: “Met dit programma kunnen we onze logistiek eenvoudig en snel verbeteren. Lean & Green Off-Road zorgt voor juridische zekerheid. Via een app maak je snel de juiste verbindingen met andere verladers in de regio om het vervoer efficiënter te organiseren. Natuurlijk houd je altijd 10% voor- en natransport van en naar de terminals, en ook zo’n 10% moet je reserveren voor traditioneel wegvervoer in het geval van onvoorziene omstandigheden. Maar het leeuwendeel – zo’n 80% – gaan we structureel verplaatsen naar andere modaliteiten, zoals het spoor. Met het regionale actieprogramma NewWays Noord-Brabant bouwen wij met Samsung en geselecteerde vervoerders momenteel aan een gezamenlijke corridor tussen Brabant en Poznan (Polen). Dat levert een enorme economische en maatschappelijke winst op. Hier kunnen andere verladers en vervoerders via het landelijke en de regionale actieprogramma’s eenvoudig en snel op aansluiten.”

 

Potentie
Lean & Green Off-Road is landelijk actief en heeft al in een aantal regio’s samenwerkingsovereenkomsten gesloten: in Zeeland via het neutrale logistieke platform Zeeland Connect, en Noord-Brabant via het platform NewWays Noord-Brabant. Vandaag sloot ook de provincie Gelderland aan, met deelnemende bedrijven als Aviko, KraftHeinz, Interface, Intersnack en Nutreco. Zeeland kwam eerder dit jaar in het nieuws met de uiensector, die dankzij Lean & Green Synchromodal 1,5 miljoen kilometer van de weg haalt en daarmee zo’n 1500 ton CO2 bespaart.

Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland: “De provincie Gelderland werkt nauw samen met het bedrijfsleven om de economie een boost te geven. Daarnaast is Gelderland een groene provincie. Samen met Connekt en de Topsector Logistiek kunnen we via Lean & Green Off-Road een grote slag maken voor een slimme, duurzame logistiek vanuit deze regio.”

 

            

Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland met Harsha Dijk, programmamanager Lean & Green van Connekt: Gelderland nu ook Off-Road! Foto’s: Paul Ridderhof

Het actieprogramma Lean & Green Off-Road wil via een regionale aanpak opschalen naar synchromodaal vervoer van en naar Nederland. Lean & Green Off-Road creëert ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer. Daarmee sluit het actieprogramma ook aan bij de doelstelling van het Connektprogramma Lean & Green. Ruim 500 Lean & Green koplopers in 8 Europese landen maken zich sterk voor concrete doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, met als ultiem doel: zero emissie. Dat past ook bij de opgave, waarvoor de logistiek in Nederland volgens onderzoek door de Topsector gesteld staat: voor 2050 een factor 6 productiviteitsverbetering, willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen.

Nieuwe maatregelen
Om de ambitieuze doelstelling te realiseren presenteerde het actieteam van Lean & Green Off-Road op 8 december de volgende maatregelen:

Samen met de regio’s wordt er gebouwd aan een impact-netwerk met eind 2017 een landelijke dekking.
Regionaal programmamanagement is in handen van neutrale partijen als provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en onderwijsinstellingen. Zij worden ondersteund door het landelijke actieprogramma.
Binnen het netwerk gaan verladers en vervoerders in hun eigen regio samenwerken rondom gemeenschappelijke herkomsten en bestemmingen van vracht.
Door samenwerkingsschaal kunnen verladers en vervoerders eenvoudig en snel nieuwe vrachtcorridors opstarten en bestaande vrachtcorridors opschalen. Niet enkel door samenwerking binnen de eigen regio maar juist ook door samenwerking tussen de verschillende regio’s.
De Legal Office biedt deelnemende verladers en vervoerders juridische zekerheid en glashelder (merk)veiligheid in de samenwerking. De weConnektApp sluit verladers eenvoudig en snel aan bij de ontwikkeling, opstart en opschaling van gemeenschappelijke vrachtcorridors.

Actiewebsite
Meer informatie is te vinden op de actiewebsite van Lean & Green Off-Road, die tevens op 8 december werd gelanceerd: www.lean-greenoffroad.nl. Bekijk ook dit Lean & Green Synchromodal filmpje met uitleg over de weConnekt app.

Lean & Green
Lean & Green Off-Road is een actieprogramma van de Topsector Logistiek voor groener, flexibeler en efficiënter vervoer. Want het vervoer van volle en lege containers naar het achterland kan (voor een deel van de route) prima met een binnenvaartschip of trein worden uitgevoerd. Dit stoot minder CO2 uit dan het wegvervoer: geen last van files en met minder mankracht meer transporteren. Lean & Green Off-Road draagt bij aan de doelstelling van de Topsector Logistiek om in het jaar 2020 minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg te halen en 68.700 ton CO2 te besparen of te voorkomen. Lean & Green Off-Road sluit aan bij het gelijknamige Connektprogramma Lean & Green.