3e Lean & Green Star voor Vos Logistics: ‘Door de CO2-emissies in kaart te brengen ga je anders naar de wereld kijken’

Verduurzaming creëerde een cultuurverandering bij Vos Logistics

 

13 jaar geleden startte Vos Logistics, specialist op het gebied van transport en klantspecifieke logistieke diensten, met het opstellen van een duurzaamheidsverslag. Wat begon als vastlegging in de vorm van een rapportage, resulteerde al snel in een lange termijn aanpak. Het reduceren van de CO2-uitstoot zorgde voor een andere mindset. Hierdoor ontstond een cultuurverandering. Frank Verhoeven, CEO bij Vos Logistics, introduceerde het 5-jarenplan waarmee de CO2-reductie ieder jaar wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd.

 

Eveline Vermeulen, QESH & Sustainability coördinator bij Vos Logistics, vertelt ons er meer over: “Als we onze gewenste CO2-reductie hadden behaald, analyseerden we de succesfactoren. Als we de doelstelling niet haalden, onderzochten we de oorzaken. Op die manier ontdekten we Lean & Green. Een bewezen programma om onze CO2-uitstoot te meten en te reduceren.” Frank vult aan: “Door de CO2-emissies in kaart te brengen en de reductie grondig aan te pakken, ga je anders naar de wereld kijken en neem je andere beslissingen. Duurzaamheid ging hierdoor een prominente rol spelen binnen onze organisatie. Het is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en wordt als zodanig ook meegenomen in onze maandelijkse rapportages.”

Duurzaamheid als uitgangspunt: ‘Praat over de emissies in plaats van de kosten’

Duurzaamheid werd een groot onderdeel van het bedrijf. Om het oude patroon te doorbreken werden emissies het uitgangspunt. Frank: “Het is belangrijk om te ervaren dat het op een andere manier kan, praat over de emissies in plaats van de kosten. Lager dieselverbruik, efficiënter vervoer, multimodaal transport, alternatieve brandstoffen zoals LNG. Het hangt allemaal samen met duurzaamheid en werkt direct door op de financiën in je transportonderneming.” Met die gedachtegang kwamen ze bij Lean & Green terecht. Eveline geeft aan wat ze zo waardevol aan Lean & Green vindt: “Het programma neemt de hele keten in de breedte mee.”

Vos Logistics 3e lean & green star
Trotse winnaar: 3e star voor Vos Logistics 

De uitdagingen: de economische haalbaarheid van elektrisch rijden

Frank geeft aan dat er wordt geëxperimenteerd met elektrificatie van de vloot en de analyse wordt gemaakt hoe de omzetting naar elektrisch op schaal is toe te passen: “We hebben veel geleerd van de transitie naar LNG in 2010. Je bouwt als het ware een geheel nieuw ecosysteem. Dit kun je alleen succesvol doen door intensief samen te werken tussen gebruikers, fabrikanten, distributeurs en overheden. Hier geldt dat je alleen snel kunt gaan, maar samen verder komt.” Eveline vertelt over het onderzoek naar het elektrisch maken van hun home delivery voertuigen: “Praktisch gezien komen we een heel eind, maar het moet economisch ook haalbaar zijn. Op middellange termijn verwachten we dat elektrisch goedkoper gaat worden, maar we moeten wel eerst door de transitie heen. Wat zijn we bereid te betalen voor zero emissie transport en in hoeverre faciliteert de overheid de transitie?”

 

‘Wat zijn we bereid te betalen voor zero emissie transport?’

| Eveline Vermeulen, QESH & Sustainability coördinator bij Vos Logistics

 

Frank vult aan: “We hebben onderzocht wat het zou betekenen als al onze voertuigen elektrisch zouden worden. Dat blijkt in de huidige configuratie voertuigen niet mogelijk dus dan ga je naar een hele andere configuratie toe. Nou maakt dat op zich niet zoveel uit. We weten dat we kunnen laden en ermee kunnen rijden. Maar wat kost dat dan? Helemaal overgaan naar elektrisch is niet haalbaar. De eerste generatie moet altijd door een cyclus van kinderziektes heen, dat moet ook betaald worden. Dus je zal langzaam moeten beginnen.” Het gaat wat Frank betreft ook om de route naar zero emissie transport. “Dat is een ontzettend leerzaam proces.”

Ontwikkelingen duurzaam transport

Frank geeft aan dat ze meedraaien met Hytrucks, een initiatief voor emissievrij transport. In 2025 willen ze dat er 1.000 van deze trucks tussen Antwerpen, Rotterdam en Duisberg rijden. “We gaan nu voor subsidieprogramma’s, maar deelnemende vervoerders zijn voorzichtig en willen beginnen met één, twee of drie trucks. Dan komen we natuurlijk nooit aan 1.000, nog niet eens aan honderden.” Toch ziet hij welwillendheid binnen de logistieke sector: “Ik denk dat de transporterende bedrijven en de verladers wel willen. Maar de OEMS moeten het voertuig wel gaan leveren en waterstof moet beschikbaar zijn.”

 

‘Maak vieze kilometers duur en schone kilometers goedkoop’

| Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics

 

De toekomst

Uiteindelijk verwacht Frank dat we in aanvang meer moeten betalen voor een elektrische truck. Op termijn zal elektrisch rijden goedkoper worden. Hierbij benadrukt hij dat de overheid medeverantwoordelijk is om deze transitie te faciliteren door het prijsverschil met diesel te verkleinen. “Dat kan door bijvoorbeeld CO2 te belasten of diesel kilometers zwaarder te belasten. Wij zeggen heel plat: je moet overgaan naar rekeningrijden: vieze kilometers duur maken, schone kilometers goedkoop en rijden in de spits duurder maken dan de daluren. De economische drijfveer zal een belangrijke trigger zijn voor de versnelling naar duurzaam transport.”

 

♥ Dit vind je misschien ook interessant: