Voortdurend blijven optimaliseren: 2e Star voor Zijderlaan

Duurzaamheid staat bij Zijderlaan hoog in het vaandel. Het past bij de familiecultuur. Kleine, innovatieve stappen zorgden ervoor dat zij hun CO2-uitstoot nóg meer wisten te reduceren. We spraken Sabine Zijderlaan (algemeen directeur) en Maik Backx (duurzaamheidsadviseur) over het behalen van de 2e Lean & Green Star.

De weg naar de tweede Star

Het traject van de tweede Star voor Zijderlaan begon voor Maik met het doen van een onderzoek voor zijn studie. Daarna is hij aangebleven als duurzaamheidsadviseur bij Zijderlaan en houdt hij zich bezig met transport en logistieke planning. ‘Vanaf moment één was mijn hoofddoel om de tweede Star te behalen,’ aldus Maik. ‘Er is met name veel tijd gaan zitten in de verzameling van alle gegevens om deze juist te kunnen analyseren en benchmarken. Door de vele verschillende transportafdelingen was dit een uitdaging en zal dat voor ons ook richting de toekomst zo blijven. Als we het hebben over nieuwe initiatieven viel ik met mijn neus in de boter. Zijderlaan had net nieuwe zonnepanelen aangelegd op de warehouses en een nieuw, hypermodern pand opgeleverd voor de werkplaats.’ De Zijderlaan Truck- en Trailerservice is gebouwd volgens de zogenaamde BENG-norm. Dit staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. ‘We verrichten nu reparaties en onderhoud aan onze trucks en trailers met nauwelijks impact op het milieu. We wekken zelf onze energie en warmte op met de zonnepanelen en een warmtepomp. Daarbij maken we geen gebruik van aardgas. Een pand met nul-op-de-elektriciteitsmeter dus!’

 

‘Vanaf moment één was mijn hoofddoel om de tweede Star te behalen.’

| Maik Backx (duurzaamheidsadviseur Zijderlaan)

 

Duurzaamheid binnen Zijderlaan

Zijderlaan werkt voortdurend aan het organisatie breed inbedden van duurzaamheid. De chauffeurs zien zij als de managers van de auto. Sabine vertelt hierover: ‘Als zij actief bezig willen zijn met het verbruik en gebruik van hun auto, dan helpt dat goed mee. Tegenwoordig zijn de nieuwe voertuigen, de motoren en aerodynamica veel verbeterd, dus die kun je ook makkelijk in je verbruik op orde krijgen. Uiteraard hangt je verbruikscijfer voor een groot deel af van het soort chauffeurswerk. Elke verbeterstap helpt. Onze chef werkplaats monitort aan de hand van FMS-rapporten het gebruik en verbruik van elke vrachtwagen. Deze uitkomsten bespreekt hij indien nodig ook met de chauffeurs. Door deze kleine verbeterslagen met elkaar op te pakken en CO2-reductieresultaten te boeken, zien we dat chauffeurs er steeds meer aardigheid in krijgen om verbruikscijfers te verbeteren.’ Daarnaast vindt Zijderlaan het belangrijk om ook naar buiten toe duurzaamheid uit te stralen. ‘Als wij een nieuw pand bouwen, dan kijken we naar een passend ontwerp in de omgeving, naar zonnepanelen, een warmtepomp, de inrichting en verlichting die aangaat als je binnen bent. Dus het is én, én, én. Het is én mensen erop wijzen hoe ze kunnen verbeteren in hun verbruik, maar het is ook belangrijk om het zelf als organisatie zo bewust mogelijk uit te stralen in je communicatie, panden en materiaal,’ aldus Sabine.

 

En nu?

Zijderlaan is gemotiveerd om hun duurzame weg te vervolgen naar onder andere de derde Lean & Green Star. Ook willen ze een extra steentje blijven bijdragen aan het milieu. Sabine vertelt hierover: ‘Per 1 januari 2022 investeren we in het Nature-Based Solutions programma van Shell. Tijdens de energietransitie is dit een mooie stap naar CO2-neutraal transport. Het programma is gericht op het succesvol beschermen en herstellen van bossen en natuurgebieden wereldwijd.’ Daarnaast is Zijderlaan bezig met andere, nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen. ‘We willen in de transitie naar elektrische en/of waterstofvoertuigen zoveel mogelijk insteken op HVO. Hiermee kunnen we een grote CO2-reductieslag bewerkstelligen.’

Maik zal vanuit zijn rol als duurzaamheidsadviseur actief met klanten om de tafel gaan. ‘Ik wil met onze klanten kijken waar we kunnen optimaliseren. Dat kan zijn door ritten efficiënter te plannen. Ook wil ik onze klanten meenemen in de positieve effecten van alternatieve brandstoffen als HVO. Uiteraard hopen we dat al die stappen bij elkaar gaan leiden tot het nog duurzamer maken van onze logistieke dienstverlening en het bereiken van de derde Star.’

 

‘We willen in de transitie naar elektrische en of waterstofvoertuigen zoveel mogelijk insteken op HVO.’

| Sabine Zijderlaan (algemeen directeur Zijderlaan)

 

Wat is jullie beste tip om te verduurzamen? 

Maik: ‘Ga actief het gesprek aan met je klanten en partners. En maak het intern een must voor iedereen. Verduurzamen is iets belangrijks waar we allemaal achter moeten staan.’

Sabine: ‘Zorg dat je duurzaamheidsambassadeurs om je heen verzamelt binnen je bedrijf. Dan gaat het bewustzijn steeds meer intern leven. Breng jouw bedrevenheid over op anderen, zowel intern als extern. En wacht niet te lang met het doorvoeren van duurzaamheidsinitiatieven! Zorg ervoor dat je je data op orde hebt. Het is altijd belangrijk om goed inzichtelijk te hebben welke CO2-reductiemaatregelen je kunt nemen. Zeker met de komende wet- en regelgeving gaan we er allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen.’

 

Meer lezen? Dit kan op de website van Zijderlaan.

 

Ook starten met verduurzamen?