De CO2-emissies voor woon-werk- en dienstverplaatsingen met minstens 20% verminderen binnen een periode van maximaal 5 jaar. Dat is waartoe 6 bedrijven zich engageren. Zij laten zich hierbij begeleiden door het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit), via het project ‘Lean & Green Personal Mobility’. Op 25 november 2016 namen zij hun Lean & Green award in ontvangst.

Nu het klimaatakkoord van Parijs tijdens de recente klimaattop in Marrakech verder geconcretiseerd werd, is het hoog tijd voor actie. Mobiliteit speelt hierbij een belangrijke rol, want zo’n 20% van de totale CO2-uitstoot in België wordt veroorzaakt door transport. 97% daarvan is voor rekening van het wegtransport, bijna 60% door personenvervoer. Het verduurzamen van woon-werk- en dienstverplaatsingen kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Niet alleen de overheid maar ook de bedrijfswereld moet hier haar verantwoordelijkheid nemen. Dat dit kan, bewijzen 6 organisaties die een concreet actieplan opstelden om hun CO2-uitstoot voor woon-werkverplaatsingen en dienstverplaatsingen gevoelig te verlagen. Deze actieplannen werden gescreend door VUB-Mobi, als onafhankelijke expert.

Concrete acties
De organisaties die hiervoor vandaag een award in ontvangst nemen zijn: Bethanië vzw, Christelijke Mutualiteit Limburg, Green-Solutions BVBA, IRIS Group, Officenter Management en Reynaers Aluminium.

De maatregelen die zij nemen zijn zeer uiteenlopend: inzetten op thuiswerken, videoconferencing, bedrijfsfietsen, zuinigere wagens, alternatieve brandstoffen, poolwagens, carpoolen, sturen op rijgedrag, een beter planningssysteem en bandenspanningscontrole.

Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM: “We begeleiden de deelnemende bedrijven bij het definiëren van hun optimale mobiliteitsbeleid en bij het opstellen van een concreet actieplan dat hen minimaal 20% CO2-reductie garandeert binnen een periode van maximum 5 jaar. Aangezien 10 à 20% van de bedrijfskosten te maken hebben met mobiliteit, zit hier ook een enorm besparingspotentieel in.”

David Van Lierde, Group Quality & CSR Manager bij IRIS Group: “Meer dan de helft van onze CO2- uitstoot betreft mobiliteit, bijgevolg zijn we al jaren bezig om deze te reduceren. Dankzij Lean & Green hebben we nu een gestructureerd kader om alles in onder te brengen en te kwantificeren. Het is ook een goede manier om intern iedereen te mobiliseren voor een gezamenlijk doel”.

 

Uitwisselen van ervaring via een community
Een belangrijk aspect binnen het project is het uitwisselen van ervaringen. Binnen de Lean & Green Personal Mobility Community worden alle ervaringen van de deelnemende bedrijven gebundeld zodat zij hun kennis kunnen delen. Zo blijven de deelnemers op de hoogte van nieuwe producten of diensten en krijgen ze zicht op het mogelijke effect van bepaalde maatregelen. “We willen deze community sterk uitbouwen. Andere geïnteresseerde organisaties kunnen dan ook op elk moment instappen.”, voegt Valgaeren toe.

Meer informatie op https://leanandgreenpersonalmobility.be/

Partners & deelnemers

Projectpartner: Connekt en VUB-MOBI

De volgende bedrijven nemen deel aan het project Lean & Green Personal Mobility: Athlon Car Lease, Bethanië vzw, Christelijke Mutualiteit Limburg, Eandis, Green-solutions BVBA, IRIS Group, Officenter Management, Reynaers Aluminium, Securex , stad Hasselt en UZ Brussel.

Het VIM is een expertisecentrum van Antwerp Management School (AMS) en realiseert mobiliteitsoplossingen die het verkeer van personen en goederen in Vlaanderen duurzamer maken. Innovatie en rendement staan hierbij centraal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen met hun projectideeën bij het VIM terecht voor expertise en contacten. Voor meer informatie, surf naar www.vim.be.