Weet jij hoe je je kan voorbereiden op de toekomst?

Winst, aandelen, dividend, aandelenkapitaal, maar ook risico en innovatie. Dit zijn allemaal bekende termen als we kijken naar bedrijfsvoering. Maar hoe zit het met duurzame termen zoals CO2- en NOx uitstoot. Deze lijken vandaag de dag nog (te) weinig te worden meegenomen. Op dit moment is duurzaamheid nog een ideaal, maar over 10 jaar zal dit een verwachting zijn en zullen bedrijven het volledig moeten hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering. Dat we naast financiële KPI’s ook gaan kijken naar duurzame KPI’s, zoals CO2 per vervoerde eenheid: CO2 boekhouding wordt naast je financiële boekhouding een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Maar waarom is dit zo belangrijk?  

Laten we eens teruggaan naar de basis: duurzaamheid. Een begrip wat we dagelijks tegenkomen. Een vaag en groot begrip overigens. Want wat betekent duurzaamheid nu eigenlijk? Volgens de Van Dale betekent duurzaamheid: lang durend of onderhevig aan weinig slijtage of bederf. In de ecologie is duurzaamheid de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers en productief te zijn. In een duurzame wereld zijn mens, milieu én economie met elkaar in evenwicht, zodat we de aarde niet uitputten. Iets waar we op dit moment mee bezig zijn. De aarde wordt warmer (dat merken we steeds beter) en het klimaat verandert. Nu hoeft verandering niet per se iets slechts te betekenen, maar het gaat wel gepaard met een omslag.  

 

Maar betekent deze omslag voor jou? Als persoon, als bedrijf, als logistiek dienstverlener? De maatschappij is meer en meer betrokken bij het verduurzamen van de economie om zo de crisis tegen te gaan waarin we nu zitten. Zo stellen klanten bijvoorbeeld vaker duurzame eisen aan hun producten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds meer de norm. Bovendien worden bedrijven vaker verantwoordelijk gesteld voor de effecten die ze hebben op de maatschappij. Kijk maar naar de Europese wet- en regelgeving die eraan komt. Ook voor de logistieke sector. Zoals de CSRD en de CBAM. De transitie is ingezet en langzamerhand worden er concrete stappen gezet naar een schonere wereld. Hoe uit zich dit precies in de logistieke sector?  

 

Bij Lean & Green spreken we dagelijks bedrijven binnen de logistieke sector die bezig zijn met het in kaart brengen van hun CO2 uitstoot. Een KPI die ook kan vertellen hoe goed het met je bedrijf gaat. Huh echt? Ja, echt! “Een hoge CO₂-uitstoot betekent in de praktijk namelijk onhandige routes, slechte belading of een combinatie daarvan” aldus Guido de Wit van Topsector Logistiek.  

 

Nu er steeds meer CO2e-data wordt gemeten en gedeeld, is het namelijk steeds belangrijker de kwantiteiten van de duurzaamheidsambities te onderbouwen. Ook voor bedrijven die al jaren duurzaam ondernemen. Guido: “Nu iedereen zich noodgedwongen met duurzaamheid bezighoudt, móet je wel CO2e toewijzen aan je producten en diensten om je onderscheidend te profileren. Je moet op basis van echte data aantonen dat je duurzaam bent, ook in vergelijking met anderen. Die data geven bovendien veel inzicht. Inzicht in welke onderdelen van de keten bijvoorbeeld de meeste uitstoot produceren. En in de efficiency. Het verschil tussen productielijnen op nieuwe en wat oudere locaties is bijvoorbeeld goed te zien in de footprint per product. Bedrijven kunnen daarop gericht actie ondernemen en zo hun onderscheidende én duurzame concurrentievermogen verbeteren. Carbon Added Accounting geeft daarbij concrete handvatten.” 

 

Winst kan dus een middel zijn om ook op het gebied van duurzaamheid iets te kunnen bereiken. Maar duurzaamheid kan eveneens een middel zijn om op het gebied van winst iets te kunnen bereiken.   

 

Meer weten?