Corona maatregelen en klimaatdoelen: de logistiek gaat door!

De laatste paar weken is er hoop gebeurd op het gebied van corona en de logistieke sector. Veilig en gezond door kunnen werken was voor vele transportbedrijven een grote zorg. Er werd dan ook met man en macht gewerkt aan een manier om ervoor te zorgen dat transport van belangrijke goederen nog gewoon doorgezet kon worden. 

De logistiek gaat moedig door dankzij corona maatregelen

De crisis vroeg uiteraard om passende corona maatregelen, zoals het verruimen van de rij– en rusttijden, subsidies voor bedrijven die het moeilijk hebben en ook juist vrijwaringen voor specifieke maatregelen om de sector bij grensovergangen te ontlasten 

Initiatieven werden gestart om elkaar te ondersteunen, zoals het koppelen van de vraag en aanbod in chauffeurs tussen verschillende logistieke partijen en speciale bezorgingdiensten die het overschot van verschillende horecaproducten direct aan de consument leveren. Het geeft weer aan hoe flexibel en inventief de logistieke sector is. 

De klimaatdoelen niet uit het oog verliezen 

Deskundige op het gebied van de energietransitie hebben uitgerekend dat er met de huidige corona maatregelen 4,5 Megaton minder CO2-uitstoot zal zijn. En een groot deel daarvan komt onder andere door minder verkeer op de weg. Deze vervelende omstandigheden heeft menigeen wel doen beseffen wat de effecten zijn van het verkeer op de emissie in met name de steden.  

Dit en de afname van het verkeer zorgt ervoor dat er gekeken wordt naar verbeteringen op het wegennet. Zo gaan onderhoudstrajecten eerder van start en kijken verschillende steden en gemeenten naar hoe ze ook ná corona de CO2-uitstoot kunnen verminderen. Want corona is dan wel het gesprek van de dag; het klimaat is de realiteit van morgen. 

De Lean & Green community 

Ook binnen de community zien wij ontwikkelingen. Vele ervaren een schril contract in vraag- en aanbod van de verschillende klanten waar ze aan leveren. Sommige deelnemende partijen zijn hard op zoek naar extra opslag om er zeker van te zijn dat ze hun klanten kunnen blijven voorzien de gevraagde producten. Intern zetten medewerkers hun beste beentje voort om – daar waar mogelijk vanuit huis de planning en levering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor praktische problemen, zoals de wachttijden bij de grenzen en het feit dat bij aflevering niet getekend kan worden om contact te voorkomen wordt per situatie gezocht naar een passende oplossing. 

Juist nu aan de slag met duurzame doelstellingen 

De laatste weken zien we meer activiteit bij bedrijven richting Lean & Green. Deelnemers zijn druk met het verzamelen van de juiste data voor het behalen van de Star(s). Daarnaast melden er melden zich meer bedrijven aan om een start te maken met het programma. Geweldig om te zien dat ook in deze tijden gekozen wordt voor slimme en duurzame logistiek.  

Het verduurzamen van de sector is op de lange termijn cruciaal om de klimaatdoelen te halen. We kijken dan ook uit naar de duurzame projecten en aanpassingen die deze nieuwe en doorstromende deelnemers inzetten. Wil jij ook meedoen met het programma? Schrijf je dan nu in via ons inschrijfformulier. 

Wij horen graag van onze deelnemers en zijn benieuwd naar jouw wensen op dit moment. Van horizontale samenwerkingen tot modal shift: hoe kunnen wij jou ondersteunen om ervoor te zorgen dat jouw organisatie van de juiste kennis is voorzien om tijdens (maar ook zeker ná) deze coronacrisis door te pakken? Vul hier onze poll in, dan zorgen wij voor een passende vorm van kennisdeling omtrent jouw wensen.