Daily Fresh Food ontvangt 1e Lean & Green Star

Duurzaamheid is sinds 2015 een grote rol gaan spelen in de bedrijfsvoering van Daily Fresh Food. Bij het herijken van de nieuwe positionering kwamen drie onderdelen naar voren: transparantie, lekker en gezond eten en duurzaamheid. De positionering is dan ook onderdeel van hun slogan ‘better food, better life’. Het bedrijf is gaan nadenken over de betekenis van deze nieuwe positionering en hoe ze deze gingen benaderen. Want hun verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen nemen ze zeer serieus.

 

Daily Fresh Food is producent van lekkere en gezonde maaltijden. Ze leveren maatwerk voor hun klanten; van eetcafé tot sterrenzaak en van academisch ziekenhuis tot zorginstelling. Ze zijn ervan overtuigd dat lekker en gezond eten een bijdrage levert aan de vitaliteit van iedereen.  

Een aantal jaren na hun positionering zag Daily Fresh Food de duurzame wens bij hun klanten en in de maatschappij groeien. Dus hebben ze er structuur aan gegeven en een MVO-beleid opgesteld. In 2019 deden ze een uitgebreide analyse met nulmeting en brachten ze thema’s aan bod, inclusief concrete maatregelen. Emma Kallen, duurzaamheidsadviseur bij Daily Fresh Food, gaf aan dat het de ontwikkelingen een boost gaf: “Het was onze push om het écht op te pakken.”

 

|Daily Fresh Food: “Duurzaamheid is een wollig begrip, hoe kan je dat vertellen?” |

1e Lean & Green Star Daily Fresh FoodDuurzame stappen concreet maken 

In 2015 stond energie en transport centraal. Zo hebben ze het wagenpark volledig vernieuwd. Ze hebben het wagenpark in één keer vernieuwd en terwijl ze daarmee bezig waren kwamen ze bij Lean & Green terecht. Emma geeft aan dat het hen helpt duidelijk te laten zien hoe toegewijd het bedrijf is en wat ze hadden gerealiseerd. Want, zo vertelt ze: “Duurzaamheid is een wollig begrip, hoe kan je dat vertellen?” Lean & Green was een mooie eerste stap van de duurzame ontwikkeling. 

Meedoen met het programma is een goede manier om te blijven ontwikkelen en een stok achter de deur om dit ook consequent te doen. Emma is dan ook te spreken over de goede begeleiding die het programma biedt: “Heel fijn om te ervaren hoe Dirk zijn rol heeft gepakt als adviseur.” Ieder bedrijf is immers uniek, en de ene duurzame oplossing past niet bij de ander. Daarom is begeleiding soms geen overbodige luxe. “We hebben nog geen optimale oplossing, maar dat is dan ook het voordeel van Lean & Green.” -geeft Emma aan. Meedenken in wat wel al mogelijk is, is een must. En vanuit Lean & Green geloven wij zeker dat iedere organisatie op een dergelijk niveau kan besparen. 

Het nieuwe rijden  

Met het vernieuwen van hun wagenpark heeft Daily Fresh Food enorme besparing weten te behalen. Aanvullend heeft Daily Fresh Food ook gekeken naar het nieuwe rijden. Met de boordcomputers kunnen rijstijlen worden geanalyseerd om dit vervolgens terug te koppelen naar de chauffeurs. Daarnaast wordt er gewerkt met chauffeurstrainingen om de prestaties van chauffeurs te verbeteren. Het is nog te vroeg om de resultaten onder aan de streep te analyseren, maar daar zal ongetwijfeld snel meer duidelijk over worden. 

Samenwerking en optimalisatie routeplanning 

Ook op het gebied van samenwerking met de klant zijn er stappen genomen. Hierin is Daily Fresh Food open en eerlijk het gesprek aangegaan. “Je kan niet meer met een kratje of 5 gaan rijden.” -vertelt Emma. Daar hadden klanten dan ook begrijp voor. Hierdoor bood het veel kansen in de transportplanning. Zo zijn er minder vrachtwagens nodig door efficiënter te werken en zijn er stappen gezet in het automatiseren van de routeplanning. 

Idealiter worden alle routes geautomatiseerd, er wordt dan ook verwacht hier veel mee te kunnen besparen. Deze concrete besparingen worden inzichtelijk zodra ze data kunnen vergelijken na de corona periode, aangezien Daily Fresh Food ook veel aan horecazaken levert. Emma is er positief over gestemd: “Er is een besparing, die zien we hoe dan ook wel. Dus de eerste bevindingen zijn positief.” 

Binnenkort komt er ook een nieuwe transportapplicatie. Hiermee verwachten ze flink omhoog te gaan in datakwaliteit, want met de transportapplicatie kan er onder andere worden geanalyseerd hoe iemand rijdt, wanneer gelost wordt en de tijdsduur hiervan. Emma geeft aan dat dit automatisch vertaald zal worden naar een dashboard wat ze maken: “Vanuit die inzichten kunnen we ons transport verder gaan verbeteren.” 

Daily Fresh Food ontvangt 1e Lean & Green StarVerdere duurzame stappen 

De komende tijd gaat Daily Fresh Food meer communiceren met de klant over de gezamenlijke uitdagingen die er zijn. Wanneer alle klanten bijvoorbeeld kiezen voor levering in de ochtend, rijden er op hetzelfde moment een groot aantal vrachtwagens in de binnensteden. Zijn al die wagens nodig, valt er te combineren of kan dit op een duurzamere manier ingericht worden? Door samen te kijken naar de mogelijkheden qua tijdsplanning verwachten ze nog meer te kunnen besparen. Volle(re) routes dragen immers bij aan duurzaamheid. 

Ontwikkelingen op duurzaam transport, waaronder elektrische vrachtwagens, worden door Daily Fresh Food actief gevolgd. Echter is als leverancier van eten en drinken geconditioneerd transport een vereiste en de combinatie elektrisch transport en geconditioneerd transport is vooralsnog lastig. 

Daily Fresh Food is een goed voorbeeld van kijken naar hoe je nu al stappen kunt maken en doorlopend bezig zijn met welke mogelijkheden zich voordoen. Ze committeren zich dan ook sowieso aan het behalen van de 2e Star, weet Emma ons te vertellen: “We gaan zeker door!” En bij Lean & Green zijn we natuurlijk blij om dat te horen.