Waar staan we nu? 

 

De transitie naar een duurzame logistieke wereld is in volle gang. Steeds meer logistieke dienstverleners, verladers en vervoerders die over land opereren zijn bezig met het verduurzamen van de transport sector. In lijn met het klimaatakkoord is er binnen de logistiek langzamerhand een verschuiving naar o.a. elektromobiliteit te zien. En dit is ook hoognodig, want vanaf 2025 komen er zero-emissiezones in 30 tot 40 Nederlandse steden. Daar ligt een grote uitdaging: voor de zero-emissie bevoorrading van de steden zijn duizenden ZE vracht- en bestelauto’s nodig. Naar verwachting rijden er in 2035 zo’n 600.00 e-bestelbussen rond.

In perspectief: op dit moment rijden er ongeveer 1 miljoen voertuigen rond binnen de logistieke sector. Daarvan is nog maar 0,3% elektrisch. 

 


Het laadnetwerk in Nederland: de transitie naar elektrisch laden

Om gebruik te maken van elektrische vrachtwagens is een goed laadnetwerk een belangrijke voorwaarde. Maar ook hier komen heel wat vragen bij kijken: Hoe zorg ik ervoor dat ik de komende jaren voldoende laadvoorzieningen op mijn vestigingen heb gerealiseerd? Welke eerste stappen moet ik zetten om te komen tot laadinfrastructuur? Welke oplossingen zijn er als het net vol raakt? Wat kost de realisatie van laadinfrastructuur?

In gesprek met netbeheerders, overheden en het bedrijfsleven

Op 25 mei en 3 juni 2022 organiseerden Evofenedex, TLN, NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) en Connekt sessies om op deze vragen in te gaan. Bedrijven konden zich inschrijven en in gesprek gaan met netbeheerders, overheden en collega’s uit het bedrijfsleven over de uitdagingen en kansen rondom laadinfrastructuur. Wat betekent het eigenlijk als we allemaal overstappen naar elektrische voertuigen? Een landelijk vraagstuk waar we allen aan moeten werken. En dat stukje “samen aan werken” is een heel belangrijk onderdeel geworden van deze transitie.

‘Het stroomnet en de laadinfrastructuur mogen niet de bottleneck van de transitie naar elektrische vrachtwagens worden’

Dit was één van de stellingen die aan bod kwamen tijdens de paneldiscussie. Zoals de NAL zou zeggen: “Zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel vormt bij de uitrol van elektrisch vervoer.” Gelukkig zijn er al heel wat oplossingen te vinden. Zo kunnen we dit bijvoorbeeld aanpakken door op de volgende drie punten te focussen:

  1. Slim laden; buiten de piek. Dit is noodzakelijk bij verdere groei van elektrificatie van de logistiek.
  2. Deel plannen voor laadinfrastructuur zo vroeg mogelijk met de netbeheerder.
  3. Maak de transitie in mobiliteit onderdeel van de integrale gebiedsopgave.

Waar te beginnen met de transitie naar elektrisch laden?

Uit de gesprekken bleek dat veel ondernemers wel willen, maar niet goed weten hoe en waar te beginnen met de transitie naar elektromobiliteit. Ook daar kwam een antwoord op. NAL heeft reeds een handreiking depotladen gepubliceerd. Een praktische checklist voor laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Maar ook lokale overheden kunnen tegenwoordig veel bieden in handreikingen in de overgang naar elektrisch rijden.

Mooi om te zien is dat kennis en oplossingen al aanwezig zijn, maar de grootste opgave is het bereiken van de bedrijven en de uiteindelijke samenwerking tussen verschillende partijen zoals netbeheerders, overheden en het bedrijfsleven. Oplossingen zoals één groot laadstation per bedrijfsterrein biedt veel uitkomsten, maar ook een goed energiemanagement is dan weer van belang. Zo heeft ElaadNL onderzoek gedaan laden op bedrijfsterreinen en hebben recent een outlook hierover gepubliceerd.

Wat kost de realisatie van laadinfrastructuur?

Topsector Logistiek heeft hier een tool voor ontwikkelt. Met het TCO model is het mogelijk om een kostprijs te berekenen van een BEV en deze af te zetten tegen de dieselvariant. Bij het berekenen van de kostprijs wordt ook rekening gehouden met de laadinfrastructuur. Er wordt dus gekeken naar het totale kostenplaatje. Meer informatie is te vinden op de website van Topsector Logistiek. Daarnaast heeft ElaadNL een rekentool ontwikkeld op het gebied van netcapaciteit voor het laden van elektrische voertuigen. Dit kun je berekenen o.b.v. van je eigen wagenpark.

Samenwerken in de transitie naar elektrisch laden 

Tot slot: we zitten in een transitie waar geen eenduidig antwoord op is. Maar wat wel eenduidig centraal staat in deze transitie is het woord ‘samen’. De vraag hoe we gaan samenwerken kwam meerdere malen aan bod. Het antwoord daarop luidt: Maak het klein en ga als eerste stap met elkaar in gesprek. Geef bij elkaar aan wat je nodig hebt voor de toekomst. Niemand kan in de toekomst kijken, maar we kunnen wel proberen die voor een gedeelte vorm te geven. Begin vandaag. Kom samen in actie. We hebben elkaar de komende jaren hard nodig om de ambitieuze zero-emissie doelstellingen waar te maken!

Wil je meer informatie en weet je niet goed waar je terecht kunt?

Bekijk de website van de NAL eens. Hier hebben ze o.a. de kennis en actie agenda voor laadinfrastructuur staan. Liever een live sessie bijwonen en deelnemen aan de paneldiscussie? Op dinsdag 21 juni 2022 is er nog een laatste sessie in Deventer. Inschrijven kan via: ELEKTRISCH LADEN: HOEVEEL, WAT, WAAR EN HOE? Of houd onze nieuwbrief in de gaten voor andere interessante kennissessies.