De waarde modal shift

De Lean & Green Summit heeft vanwege de corona maatregelen een andere insteek gekregen. Drie weken lang gaan we het gesprek aan met verschillende partijen over de waarde van duurzame logistiek. Dit doen wdoor elke week in te zoomen op diverse thema’s, zoals het belang van de modal shift makende ontwikkelingen binnen logistieke ketens en het verduurzamen van de stadslogistiek. Deze week stond in het teken van de modal shift. Op onze LinkedIn pagina deelden we drie video’s met interessante stellingen rondom dit onderwerp waar enkele van onze deelnemers over in gesprek gingenOnderstaand de bevindingen. 

De waarde van modal shift
De stellingen gingen over het ontstaan van nieuwe multimodale initiatieven, de meerwaarde ervan als het gaat om de verduurzaming van de logistiek tot het belang van mainports voor Nederland. We legden deze drie verschillende stellingen voor aan Diederik-Jan Antvelink van Nedcargo, Fred Hooft van Royal Swinkels Family Brewers en aan Roland van Bussel van Moonen Packaging. De stellingen brachten waardevolle gesprekken op gang.

STELLING 1:  Er zijn meer initiatieven nodig om multimodaal duurzaam te maken


Nico van den Berg van Electrolux trapte de week af met zijn stelling over het starten van multimodale initiatieven. Hij sprak over het ‘Convenant verladers voor duurzaam goederenvervoer per spoor’ welke in het kader van het Masterplan Spoorvracht 2020-2030 is ontstaan. “Door middel van dit initiatief proberen we de visie op deze vervoerswijze van dit vervoer te verbeteren en bij te dragen aan de keuze voor multimodaal vervoer.” – verteld Nico van den Berg. Hij spoort dan ook aan om meer van dit soort initiatieven te starten om multimodaal duurzamer te maken.

Modal shift: wie start het?

Diederik-Jan Antvelink vraagt zich af of er niet een wat meer coördinerende rol moet zijn in dit soort initiatieven: “Want er zijn gewoon veel initiatieven waarvan we niet altijd weten wat ze doen.” Het is ook belangrijk wie de kar trekt als het gaat om dit soort initiatieven. Hierin ziet Diederik Jan een belangrijke rol voor verladers. Verladers zijn het allerbelangrijkste, want die hebben de lading. Die moeten die keuze maken.” 

Wie haakt aan bij multimodaal transport

Wie nieuwe projecten initieert kan ongetwijfeld helpen het initiatief succesvol door te voeren. Maar wie er aanhaakt bij een nieuw initiatief is ook belangrijk, aldus Fred Hooft“Het grote probleem blijft hoe je die bedrijven gaat aanhaken of enthousiast krijgen om mee te doen.” Swinkels / Bavaria ervaart vele voordelen uit multimodaal gaan. Ze zien dat de prijs gunstiger is, de performance van hun levering vooruitgaan en ervaren dat ze een hogere payload kunnen krijgen. Het bedrijf hoopt dan dat kleinere bedrijven ook meeliften op modal shift initiatieven. “Daar zie ik ook echt de kracht van Lean & Green. Je hoop dat er op die netwerkbijeenkomsten dat soort bedrijven naartoe komen en dan denken ‘misschien is het wel een keer interessant om over te stappen’.” – aldus Fred. 

Roland van Bussel denkt dat kleinere partijen best zouden kunnen aanhaken: “Zolang het maar gebruiksvriendelijk is en ze snel kunnen schakelen.” Zij outsourcen hun multimodale transport vanuit Oost-Europa via een Nederlandse partij en ervaren daar de voordelen. “Het is niet zozeer alleen het duurzaamheidsgehalte wat omhoog gaat, maar je ziet ook dat de performance en service daardoor ook verbetert.” 

Wat denk jij? Wat is de waarde van modal shift? Zijn er nieuwe initiatieven nodig? En is het succes afhankelijk van wie het start en aanhaakt? Bekijk hier het volledige gesprek en praat mee.

STELLING 2: “Nederland moet zich concurrerende op gaan stellen om de main entries met hun eigen corridors naar de eindklanten veilig te stellen.” 


Nederland is uit de top 3 van de logistieke performance index gezakt. En dat terwijl de ambitie op nummer één lag. Mainports zijn belangrijk voor de goederenstromen binnen en buiten Nederland.” licht Machiel Bode van ING toe. Hoe kunnen we naast efficiënte doorvoer ook waarde toevoegen, zodat we onszelf weer beter weten te profileren?  

Aanvullende mainports

Diederik-Jan Antvelink vraagt zich af of we wel wat hebben te klagen, als het gaat om de mainportstrategie van Nederland. Maar, hij erkent ook dat er de laatste jaren wel wat concurrentie is gekomen. Door het lage water is de trein populairder geworden in Duitsland en we zien dat vanuit Italië treinen Duitsland bevoorraden.” – licht Diederik Jan toe. “En we zien natuurlijk vanuit China de treinen rechtstreeks naar Polen, Duitsland en naar het binnenland gaan.” 

Fred Hooft ziet nog zeker wat mogelijkheden binnen Nederland: “Zo’n railontsluiting via Tilburg kan ook een zeer toegevoegde waarde hebben.” Naast Tilburg ziet hij ook mogelijkheden voor de mainport in Eindhoven. “Ik denk dat er ook meer regionaal gekeken moet worden. In het achterland zijn ook genoeg mogelijkheden om daar naar een goede mainport te kijken. 

Een andere koplopersrol?

Jezelf profileren kan natuurlijk op vele manier. Niet alleen door middel van een efficiënte doorvoer van goederen, maar ook door het gebruik van nieuwe technologieën. Roland van Bussel ziet mogelijkheden binnen een stukje automatisering of standaardisatie: Bijvoorbeeld dat je via Blockchain-technologie nog verder en nog sneller de doorlooptijden kunt krijgen van transacties.” Het zou een interessante manier zijn om de koplopersrol op aanvullende manier te pakken. “Hetzelfde als je kijkt naar Lean & Green en het meten van CO2-reductie. Ik denk dat we daar absoluut een koplopersrol in kunnen nemen.”  

Welke koplopersrol denk jij dat Nederland nog meer kan hebben, als het gaat om mainports? Bekijk hier het volledige gesprek en deel jouw visie.

 STELLING 3Alleen met multimodale oplossingen kun je effectieve CO2-reductie realiseren. 


Door meer volume via de binnenvaart en het spoor te laten verlopen kun je CO2-reductie realiseren. Klopt dat? De keuze voor multimodale oplossingen kunnen verschillende redenen hebben. Maar, De belasting op het milieu is één van de grootste redenen.” – aldus Remon Versteijnen van GVT. “Want alleen door de modal shift te maken kun je effectieve CO2-reductie  realiseren.” 

Hoe duurzaam is de inzet van binnenvaartschepen?

“Milieubelasting is eigenlijk niet alleen CO2.” – is Diederik-Jan zijn eerste reactie. Hij ziet ook verbeterpotentieel in de binnenvaart. “Een heel groot percentage van de binnenvaart werkt nog met oude motoren waar geen enkele nabehandeling is. Ik vind dat daar ook gewoon wetgeving op moet komen.” Bij Nedcargo houden ze rekening met de energietransitie door schepen aan te schaffen die niet traditioneel aangedreven zijn. Het is een investering die Nedcargo bewust heeft gemaakt. 

Fred Hooft is het eens met Diederik Jan dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan de schepen die nu varen. Echter, traditionele partijen van de weg af te halen via rail of binnenvaart te krijgen is volgens Fred Hooft zeker waardevol: “Ook al zijn de schepen op dit moment minder milieuvriendelijk dan de meeste vrachtwagens, door het volume wat ze vervoeren stoten ze onderaan de streep veel minder CO2 uit. 

Een andere manier van modal shift

Roland van Bussel trekt de waarde van modal shift graag wat verder door: “Ik wil het doortrekken naar het outbound gedeelte. Ook daar heb je een waarde van modal shift.” Met het doortrekken van bulkgoederen naar stuks-goed zendingen kun je natuurlijk ook een modal shift maken naar bijvoorbeeld bakfietsen of een elektrisch voertuig. Daarbij vult hij aan dat verpakken ook effect kan hebben op de CO2 reductie: “Als verpakkingsspecialist zien we ook dat je met het efficiënter verpakken van goederen en ander type verpakkingsmateriaal ook heel veel CO2 kunt besparen.” 

Wat is de waarde van modal shift in jouw organisatie? Welke CO2 reductie heeft het opgeleverd? Of zijn dit wellicht andere maatregelen die daarbij hebben geholpen? Kijk hier het volledige gesprek terug en praat mee.

LG Summit Logistieke KetensHet thema van volgende week
Volgende week gaan we het gesprek aan over logistieke ketens. Hierbij antwoorden verschillende Lean & Green deelnemers vragen over of bewustwording over de gehele logistieke keten ervoor kan zorgen dat we dit duurzamer kunnen inrichten. En of er een gecentraliseerde database nodig is om de logistieke sector verder te verduurzamen. Maar ook welk effect duurzaamheid kan hebben op het aangaan van partnerships. Wij zijn benieuwd naar jouw ideeën als het gaat om het duurzamer inrichten van de logistieke keten. Praat daarom mee via onze LinkedIn pagina.


Wil jij direct stappen maken? 
Hebben bovenstaande gesprekken je geïnspireerd om ook de modal shift te maken en wil jij ook maatregelen nemen om binnen jouw logistieke organisatie CO2 te besparen? Neem dan kosteloos deel aan een van onze ‘Fast Lane’ sessies. Hierbij geven we je een korte introductie over ons programma en data-analysetool BigMile. Kijk op lean-green.nl/events en schrijf je in.