logo

Contactpersonen

person

Voornaam Achternaam

Function

Star

LEAN & GREEN 2e Ster

30 mei 2018

Star

LEAN & GREEN 1e Ster

03 jun 2015

Star

LEAN & GREEN Award

09 nov 2011

LEAN & GREEN Deelnemer

04 jun 2013

Over Cargill B.V.

Over Cargill Refined Oils Europe 

Cargill is een internationaal producent en markthandelaar voor producten en diensten op het gebied van voeding, landbouw, financiën en industrie. Ons bedrijf, nog steeds een familie bedrijf, is opgericht in 1865 en momenteel hebben wij 138.000 werknemers in 63 landen. Wij helpen onze klanten succes te hebben door middel van samenwerking en innovatie, en wij streven naar het delen van onze internationale kennis en ervaring om ze te helpen hun economische en sociale uitdagingen en milieudoelstellingen te behalen. 

Cargill Refined Oils Europe raffineert, blendt en bottelt verschillende oliën tot hoge kwaliteit oliën en vetten, die gebruikt worden in margarines, sladressings en andere voedselproducten. Ons brede productportfolio in combinatie met onze kennis van applicaties, olie- en vet eigenschappen alsmede kennis van de markt geeft ons de mogelijkheid op verschillende behoeften van onze klanten in te spelen en unieke oplossingen te ontwikkelen. Onder de ruwe oliën die wij gebruiken, bevinden zich zonnebloem- en koolzaadolie, alsmede kokos-,  palmoliën, en andere tropische oliën. 

Kijk voor meer informatie op www.cargill.com 

 

Waarom Lean & Green?

“Of het nu gaat om benutting van fossiele brandstoffen of om het creëren van op maat gesneden oplossingen voor onze klanten, altijd zullen wij duurzaamheid en verantwoord ondernemen mee laten wegen in wat wij doen en adviseren.”

Lees onder de foto het interview met Henk Krougman van Cargill.

 

 

Cargill Refined Oils Europe ontving in november 2011 de Lean and Green Award en gaat nu voor de Lean and Green Star. Hoe motiveerde Henk Krougman Cargill voor Lean & Green?
Die vraag kun je omdraaien. In het businessplan van Cargill staat dat wij duurzame producten willen produceren. Die willen we natuurlijk ook zo duurzaam mogelijk vervoeren. Lean & Green past dus naadloos bij onze missie. Bovendien vragen onze klanten erom. Dat zij bereid zijn om iets meer te betalen voor duurzaam transport maakt de eerste stap gemakkelijker.”

Hoe zag die eerste stap eruit?
“Afbakenen, dat hebben we het eerst gedaan. En na vaststelling van het nuljaar zijn we begonnen met het meten van de CO₂-emissie in de stromen vanuit onze fabrieken in Nederland.” Cargill beschikt over de Botlekfabriek in de Rotterdamse haven en twee fabrieken in Amsterdam, die verantwoordelijk zijn voor een groot percentage van het transportvolume. Met Lean & Green concentreerde Krougman zich op de Botlekfabriek, een tropische oliefabriek met een afzetgebied dat heel Europa omvat. Want: “De fabriek in Amsterdam verwerkt liquide olie, daarvan zijn er meer fabrieken in Europa. Groei kunnen we dus vooral verwachten in de Botlek. Kan ik van daaruit mijn stromen zo organiseren dat ze CO₂-reductie opleveren? Alles werd bij ons vervoerd met vrachtwagens, dus de voor de hand liggende efficiencyslag was modal shift. Intermodaal trein, short sea en bulk barges. Een barge kan in een keer 500 tot 1000 ton olie meenemen. Maar dat leidt wel tot een grote transitie. Overigens hadden we de modal shift al eerder ingezet: rond 2007.”

Wat betekent die transitie voor jullie klanten?
“Een vrachtauto vervoert maximaal 25 ton; via intermodaal vervoer komen we op 27 à 28 ton. De meerprijs wordt enerzijds gecompenseerd door het tonnage, anderzijds door het feit dat we de CO₂-uitstoot gemiddeld omlaag brengen en tenslotte doordat we flexibeler kunnen zijn. Maar dat vraagt van de klant wel een andere manier van denken. Vroeger was het immers: vandaag laden, morgen leveren. Dat kan niet met intermodaal transport. Dus moeten klanten eerder bestellen. Als ze ons een forecast van twee weken kunnen geven, dan kunnen wij op tijd leveren. Zo’n transitie doe je niet alleen, dat doe je samen met de klant.”

Wat betekent Lean & Green voor Cargilll?
Cargill is een groot bedrijf met veel slagkracht, maar transities gaan niet van de een op de andere dag. Natuurlijk hoop ik ook collega’s uit andere businessunits te inspireren. Lean &  Green helpt daarbij, omdat het een business case oplevert. Ik kan met de Lean & Green rapportage laten zien dat duurzaamheid loont. Ook biedt Lean & Green mogelijkheden voor de ontwikkeling van een intermodaal netwerk zoals dat nu ontstaat binnen Lean & Green Barge. Dat biedt nog veel meer efficiencymogelijkheden.

Wat is het groeipad voor de komende tijd en hoe kan Lean & Green je daarbij ondersteunen?
“Het zou goed zijn als onze selectiecriteria worden aangescherpt met eisen ten aanzien van CO₂-reductie. De Lean & Green Award kan dan een voorwaarde worden. Voor Lean & Green zelf zie ik nog wel een groeimogelijkheid in de inhoudelijke interactie binnen de Lean & Green Community. Samen nadenken over hoe we de dingen nog efficiënter en effectiever kunnen doen. Een netwerkorganisatie als Connekt kan de dialoog op gang brengen. Juist in de dialoog ontstaan de innovaties.”