logo

Contactpersonen

person

Voornaam Achternaam

Function

Star

LEAN & GREEN 2e Ster

14 mei 2014

Star

LEAN & GREEN 1e Ster

15 mei 2013

Star

LEAN & GREEN Award

10 nov 2010

LEAN & GREEN Deelnemer

14 apr 2013

Over Hutchison Ports ECT Rotterdam

Over Europe Container Terminals 

Europe Container Terminals (ECT) is sinds haar oprichting in 1966 snel gegroeid en neemt het grootste deel van de overslag van containers in de haven van Rotterdam voor haar rekening. Op de terminals van ECT wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week, 52 weken per jaar gewerkt. In de Rotterdamse haven heeft ECT drie terminals, namelijk: de Delta Terminal, de Euromax Terminal en de City Terminal. In het achterland heeft ECT op strategische plaatsen terminals, te weten in: Venlo, Duisburg, Willebroek en Moerdijk en wordt samengewerkt met terminals in Amsterdam, Luik en Avelgem. Onder de naam European Gateway Services biedt ECT haar klanten duurzaam vervoer tussen haar maritieme terminals en haar inland terminals aan. 

 

  Kijk voor meer informatie op www.ect.nl 

Waarom Lean & Green?

Lees het interview met Rob Bagchus van ECT, Chief Public Affairs & Public Relations Officer

ECT is de eerste Lean and Green koploper met een Lean & Green Personal Mobility Star en een Lean & Green 2e Logistics Star. Welke rol speelt duurzaamheid binnen ECT en waar komt dit enthousiasme voor Lean & Green vandaan?
De relatie tussen ECT en duurzaamheid is niet meer dan vanzelfsprekend. Als bedrijf heeft ECT een economische en een maatschappelijke positie: we zijn een sociaal bedrijf, en we zijn een maatschappelijk betrokken bedrijf. Dat houdt in dat we op een goede manier met onze omgeving willen omgaan.

Hoe maakt ECT die ambitie concreet?
ECT gebruikt erg veel energie. We vinden dat we daar zuinig mee moeten zijn. Dus zoeken we naar energie-efficiënte oplossingen, naar minimalisatie van verspilling in onze bedrijfsprocessen, verlaging van de emissies uit ons equipement en ook naar een efficiënt en duurzaam achterlandvervoer. Oog voor duurzaamheid hebben we dus in alle facetten van ons bedrijf, en al jarenlang.

Langer dan ECT met Lean & Green bezig is?
Jazeker. Zo bieden we al bijna 20 jaar bedrijfsvervoer voor onze medewerkers. Per shift zijn er 7 busdiensten, dat zijn dus 21 diensten per dag en nog een bus op kantoortijden. Zeker de helft van onze medewerkers maakt daar gebruik van. Dat doen we uit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid en verlaging van de carbon footprint, maar ook omdat het efficiënter is, en dus past binnen een gezonde bedrijfsvoering.

Wat betekent Lean & Green voor ECT?
Allereerst bevestigt Lean & Green een belangrijk aspect van ons management, dat te maken heeft met ons imago als maatschappelijk betrokken bedrijf. We willen laten zien hoe we onze verantwoordelijkheid nemen, zowel richting onze klanten en omgeving, als richting onze werknemers. Het Lean & Green label bevestigt dat. In de tweede plaats dwingt Lean & Green ons om duurzaam te blijven ondernemen, door onze efficiency continu te blijven verbeteren – en daarbij hebben we natuurlijk ook een economisch belang. In de derde plaats is het Lean and Green netwerk interessant voor ons.

Waarom is het Lean & Green netwerk interessant voor ECT?
In feite is in Lean & Green de gehele supply chain vertegenwoordigd. Stuk voor stuk zijn die bedrijven gemotiveerd en actief in duurzame mobiliteit. Als ze hun krachten bundelen, kunnen zij de ontwikkeling richting duurzame mobiliteit versnellen. Het is aan Connekt om dat te stimuleren, zoals binnen Lean & Green Barge al wel gebeurt.

Als je denkt aan duurzame mobiliteit, wat is dan jouw ideaalbeeld?
Zero-emissie is een mooi doel, maar dat kost tijd. Elk bedrijf heeft immers investeringen gedaan die je niet zomaar afschrijft. Maar we blijven onze ambities wel steeds aanscherpen richting zero-emissie.

Welke rol wil ECT spelen bij het realiseren van dat ideaal?
ECT investeert continu. Op de ECT Delta Terminal loopt een groot investeringsprogramma in onder andere nieuwe kadekranen, hybride Automatisch Gestuurde Voertuigen (AGV’s) en Automatische Stapelkranen (ASC’s). Daarnaast voeren we op al onze terminals onophoudend verbeteringen door in onze bestaande terminalequipment en proces Door in al die vervangingsinvesteringen en verbeteringsinitiatieven aandacht te vragen voor energiebesparing en efficiëntieverhoging fungeert ECT als motor in die ontwikkelingen. Dit draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering.

Wat zou je tegen bedrijven, die nog niet lid zijn van de Lean & Green Community, willen zeggen?
Lean & Green prikkelt en daagt uit om na te denken over je eigen bedrijfsprocessen en om jezelf continu te blijven verbeteren. Meer efficiency leidt tot duurzaamheid. Binnen de Lean & Green koplopersgroep van Connekt heb je een voorbeeldfunctie. Verbindende initiatieven binnen het netwerk kunnen ook geweldige voordelen opleveren. Het is aan de koplopers, maar vooral ook aan Connekt om die potentie maximaal te benutten.