logo

Contactpersonen

person

Voornaam Achternaam

Function

Star

LEAN & GREEN 4e Ster

24 feb 2022

Star

LEAN & GREEN 3e Ster

30 mei 2018

Star

LEAN & GREEN 2e Ster

14 mei 2014

Star

LEAN & GREEN 1e Ster

07 nov 2012

Star

LEAN & GREEN Award

10 nov 2010

LEAN & GREEN Deelnemer

20 mei 2013

Over Kuypers Neer B.V.

Door jarenlange ervaring en het steeds inspringen op actuele omstandigheden en ontwikkelingen, is Kuypers Neer een zeer brede dienstverlener in transport en logistiek. Wij zetten ons in voor een duurzame relatie met onze klanten. Wij willen onze klanten ontzorgen en wij willen een partner zijn. Om dit te kunnen waarmaken is het belangrijk dat wij ons daarbij verplaatsen en verdiepen in de bedrijfsvoering van de klant om hier naadloos op in te haken.

 Als onderdeel van onze brede dienstverlening zijn we met ons wagenpark specialist in volumetransport. Wij staan altijd open voor de nieuwste trends, ontwikkelingen en technieken. Wij zoeken aansluiting bij de steeds veranderende wet- en regelgeving en streven daarbij ook een gezonde leefomgeving na.

Kijk voor meer informatie op https://www.kuypersneer.nl/

 

 

 

Waarom Lean & Green?

Fernando Kuijpers van Kuypers Neer (l) nam de 3e Lean & Green Star in ontvangst op 31 mei 2018

Kuypers Neer is een van de eerste drie 3e Star Winners en behoorde ook tot de eerste 2e Star Winners – jullie zijn met recht Lean & Green koplopers. Wat heb je gedaan om de 3e Star te halen?

In alle stappen die wij hebben gezet voor het Lean & Green programma hebben we steeds gekeken dat deze nauw aansluiten bij de bedrijfsvoering. Zodat Lean & Green niet iets was dat vanuit de directie is opgelegd of door een gedreven manager in gang is gezet, maar dat de reductie van CO₂ steeds een volgende natuurlijke stap was in de ontwikkeling van ons bedrijf.

We zijn het Lean & Green programma begonnen met het inzetten van LZV’s en de training van onze chauffeurs. Al in 2009 begonnen we met onze eerste LZV’s, maar gelijktijdig hebben we de stap gezet om van conventionele trekker-opleggers over te schakelen naar volume materieel. Dit vergroot niet zozeer het laadvermogen van de auto’s maar door de vergroting van het laadvolume is de inzetbaarheid van de auto’s verbreed.

Voor de 3e Lean & Green Star hebben wij een aantal maatregelen genomen, zoals het verder terugdringen van de leeftijd van onze trucks, om zo steeds gebruik te maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen en een optimaal brandstof verbruik te realiseren. Ook hebben wij onze gebouwen voorzien van zonnepanelen en de scope uitgebreid van alleen het energie verbruik van de auto’s naar het energieverbruik van het hele bedrijf. Daarbij is het potentieel dat alternatieve brandstoffen biedt in CO₂-reductie voor Kuypers Neer nog steeds onaangeroerd en blijft daar nog potentie voor de vierde Lean & Green Star.

Sinds de 2e Star is onze wens al om de inzet van de LZV’s uit te breiden naar het vervoer naar België. Bij de eerste proeven met LZV’s is echter grensoverschrijdend vervoer uitgesloten. Vanaf 1 juli 2018 is er een nieuwe proef in België, die uitgebreider van opzet is en waarbij een basiswegennet is vrijgegeven zodat ook Nederlandse LZV’s in Vlaanderen mogen gaan rijden. Afwachten is nog wat deze proef concreet gaat opleveren, maar het is voor ons een kans om onze uitstoot ook in dit stukje vervoer terug te dringen.

Wat levert de 3e Star jullie op?

De 3e Star levert ons een stukje erkenning op. Na de 2e ster dachten wij nog: “Dit is het voorlopig voor ons.” Maar we konden wel degelijk verder. De volgende stap en zeker zero emissie is voor ons nu nog onhaalbaar omdat we als puur transportbedrijf nog steeds aangewezen zijn op fossiele brandstoffen. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord wordt steeds belangrijker. We zullen steeds meer ons best moeten doen om ons te onderscheiden. Met het tonen van een stukje maatschappelijke verantwoording hopen wij een aantrekkelijk bedrijf te zijn dat laat zien bewust de toekomst in te gaan. We hopen dat mensen kiezen voor ons bedrijf, omdat wij met een lange historie hebben bewezen dat we ook klaar zijn voor de toekomst.

Wat zijn jullie verdere ambities als het gaat om duurzame logistiek?

De ambitie moet zijn: zero emissie en daarmee niet alleen de klimaatdoelstelling van Parijs maar echt nul. Dit is echter nog een lange weg, er wordt nu hevig ingezet op elektrische voertuigen. Waarbij elektrisch vervoer misschien lokaal een oplossing kan zijn, maar dit mag nooit leiden tot een verplaatsing van het probleem. Een elektrisch voertuig is alleen emissieloos als het zijn stroom krijgt van windenergie, zonne-energie of anderszins duurzaam opgewekte elektriciteit. We zullen echter stapjes moeten blijven zetten want niets doen is geen optie. Onze stapjes Mogen elders niet leiden tot een verslechtering.

Hoe gaan jullie dat bereiken, hoe kan Lean & Green daarbij helpen?

Er zijn nog steeds stappen die om diverse redenen niet gezet zijn. We hopen deze stappen binnen afzienbare tijd alsnog te zetten en daarmee te komen tot de 4e en 5e ster. Het moeten uitstellen van deze plannen heeft niet geleid tot afstel. De tijd was er niet rijp voor, dit betekent niet dat we deze ideeën weggegooid hebben. Lean & Green heeft geholpen om onze processen te stroomlijnen en een benchmark te stellen. Met de tools, zoals Lean analytiX, is het voor onze opdrachtgevers ook duidelijk wat we doen. Het standaardiseert onze rekenmethode, waardoor hierover geen discussie meer kan ontstaan.

Wat is jullie boodschap aan collegabedrijven in de logistiek?

Als je blijft werken aan je eigen proces en de samenwerking zoekt met klanten en leveranciers, zet je iedere keer kleine stapjes die leiden tot verbetering van de hele keten. De maatregelen die je neemt moeten versmelten met het DNA van je organisatie, als je maatregelen bedenkt die niet aansluiten met de werkelijkheid zal je de doelstellingen niet kunnen halen.