logo

Contactpersonen

person

Voornaam Achternaam

Function

Star

LEAN & GREEN 1e Ster

03 jun 2015

Star

LEAN & GREEN Award

11 nov 2013

LEAN & GREEN Deelnemer

21 feb 2013

Over NE Distriservice

NE DistriService is dé specialist in de fysieke distributie van schadegevoelige hangende- en lange colli in de Benelux. Voorbeelden zijn: gordijnen, raamdecoratie, op maat gebogen gordijnrails, rollen stof en verlichting. Hierbij is NE DistriService de essentiële schakel tussen producenten en hun klanten; de preferente logistieke partner voor de branche op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. 

NE DistriService maakt deel uit van de B&C holding. De groep bestaat uit verkooporganisaties uit Nederland, België, Frankrijk en Polen. Hierbij vindt de productie plaats in Nederland en Polen en NE DistriService verzorgt en organiseert de fijnmazige distributie van de colli in Europa. Dagelijks levert NE DistriService met 35 vrachtauto’s zo’n 10.000 pakketten af bij de detailhandel, woonwarenhuizen, bouwmarkten maar ook rechtstreeks bij de consument thuis. NE DistriService is gevestigd in Nunspeet. 

NE DistriService focust op het leveren van toegevoegde waarde door een onbezorgd logistiek proces, dat volledig naar wens kan worden ingevuld. Dit betekent opslag & picking, extra handelingen met  colli, zoals: labellen, bundelen, controle processen, tijdelijk opslag tijdens vakantieperiode enzovoort.  Dit alles volledig transparant door dagelijkse terugkoppeling van de operatie en performance overzichten die laten zien wat de klant ervaart.  

Kijk voor meer informatie op www.ne.nl 

Waarom Lean & Green?

We spreken met Herman Bult, directeur NE Distriservice.

“Als je als bedrijf nog geen lid bent van Lean & Green, laat je potentieel resultaat liggen.”

Welke rol speelt duurzaamheid voor NE DistriService?
Al vele jaren zet NE DistriService zich in voor bundeling van goederen. Voor een nadere invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben de toonaangevende raamdecoratie producenten en ateliers in Nederland zich ingezet voor een nog duurzamere logistiek. Het verder rationaliseren van de logistieke keten zal ertoe leiden dat het onnodig gebruik van energie verder wordt teruggedrongen. Hierbij zetten wij in op het efficiënter benutten van de logistieke middelen en dragen we bij aan het verminderen van de congestie van het wegennetwerk.

Naast ecologische verbeteringen spelen voor NE DistriService ook de economische en sociale aspecten een belangrijke rol. Door in onze keten samen te werken kan de meest optimale balans tussen deze aspecten worden bereikt. Het aanpassen van ons leverschema door verschillende opdrachtgevers (en dus elkaars concurrenten) te laten samen werken voor een efficiëntere aflevering heeft voor iedere partij een economisch en duurzaam voordeel opgeleverd.

Daarnaast is voor NE het belangrijkste aspect de samenwerking in de keten. Het samen ontwerpen van slimme oplossingen en opstarten van initiatieven die voor alle partijen resultaat bevorderend zijn. Hierbij moet gedacht worden aan:

het bundelen van vervoerstromen vanuit Oost-Europa;
verder afstemming van productieprocessen op afleverschema’s;
samenwerking met collega vervoerders;
invulling van de stadsdistributie;
verbeteren van de retourlogistiek;
continu verbeteren van de dynamische planning.
De opgedane ervaringen van de samenwerking in de branche en de behaalde resultaten zijn gericht op duurzaamheid in de breedste zin van het woord en voor alle partijen motiverend.

Wat betekent het winnen van de Lean & Green Logistics Star voor NE DistriService?
Bevestiging dat de genomen maatregelen tussen 2010 en 2014 naast een kostenbesparing ook een goede bijdrage hebben geleverd aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast toont het behalen van de Star aan dat de discipline aanwezig is bij NE voor het efficiënt werken.

Als je denkt aan duurzame mobiliteit/logistiek, wat is dan uw ideaalbeeld?
Bundeling van verschillende vervoerstromen. Bundeling en samenwerking tussen verschillende transportbedrijven die dezelfde focus, specialisme en visie als wij hebben. Foutloos en papierloos transport (geen her-aanbiedingen). CO2-neutraal werken.

Terugkijkend op het proces van Award naar Star: is het u mee- of tegengevallen om uw doelstelling te behalen, wat heeft NE DistriService gedaan, en wat hebben jullie bereikt?
Het uitvoeren van het plan is niet tegengevallen, omdat er naast een vermindering van de CO2-uitstoot plaatsvond, er zeker ook een verbetering van het resultaat was. De volgende maatregelen heeft NE genomen voor een vermindering van de CO2-uitstoot:

Door ketensamenwerking met alle partijen in de raamdecoratie branche is een nieuw leverschema tot stand gekomen (50%);
Van een statische naar een geoptimaliseerde dynamische planning (20%);
Vernieuwing wagenpark met ‘Dual Fuel’ en ‘Hybride’ bakwagens (15%);
Cursus ‘nieuwe rijden’ voor de chauffeurs, inclusief het ‘FleetBoard®’ systeem wat het gedrag van de chauffeur en voertuig op de weg monitort (10%);
Aanpassing verlichting in distributiecentrum en controle op branduren per dag (5%).
De eis voor het behalen van de Star is in vijf jaar tijd een CO2 vermindering van 20%. NE heeft binnen vier jaar een vermindering van ruim 32% gerealiseerd.

Hoe gaat u verder met duurzame logistiek (2de Lean & Green Star?) en wat kan Lean and Green daarbij betekenen?
Verdere verbetering van de terugkoppeling van de CO2-uitstoot richting klanten (op factuur) en op colliniveau. Een verhoging van de huidige duurzaamheidsambities mede gestuurd aan de hand van twee KPI’s CO2-emissie per eenheid product en CO2-emissie per eenheid per kilometer. Dit maakt het mogelijk om ook de 2de Lean and Green Star te behalen. De toerekenmethodiek van de CO2-uitstoot (gebaseerd op NEN-EN 16258) is hierbij de basis.

Wat zou u tegen bedrijven, die nog niet lid zijn van de Lean & Green Community, willen zeggen?
De Lean and Green community bestaat uit ruim 400 koplopers. Naast een milieubelastingvermindering, levert het programma ook een kostenbesparing op. Dit is een situatie waar het bedrijf en de maatschappij van profiteert. Als je als bedrijf nog geen lid bent, dan laat je potentieel resultaat liggen.