De duurzame reis van RST: 1e Star

Rotterdam Short Sea Terminal BV (RST) sloot zich vorig jaar aan bij het Lean & Green programma. Het container- op- en overslagbedrijf, gevestigd in de Rotterdamse haven, is actief bezig met verduurzaming en het reduceren van haar CO2-uitstoot. Meerdere getroffen maatregelen bezorgen RST een eerste Lean & Green Star. Dit is voor RST echter het begin: de duurzame reis wordt voortgezet. We spraken Arno Storm (CEO RST) over het behalen van de Star, komende pilots, samenwerkingsverbanden en de toekomst van RST. Uiteraard deelde hij zijn duurzame tip met ons.

 

Intrinsieke motivatie voor duurzaamheid

Iedere dag komen er bij Rotterdam Short Sea Terminal BV (RST) duizend vrachtwagens voorbij en worden er zestig zeeschepen per week afgehandeld. Arno vertelt: ‘Dat zijn dus heel wat Lean & Green Stars die we elke dag voorbij zien komen. De duurzame bedrijfsvoering wordt steeds groter. Dat maakt dat wij binnen RST daar ook ons steentje aan bij willen dragen en die Star willen behalen.’ De verschillende zware voertuigen die RST dagelijks gebruikt, de Empty handlers, Terminal trekkers, Reachstackers en Straddle carriers, gebruiken veel diesel op jaarbasis. Het gevolg hiervan is veel CO2-uitstoot. ‘Mede hierom vinden wij het heel belangrijk om ons hiervoor in te zetten. We zien het belang ervan in: als mens en organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je dit niet doet, je als organisatie relevantie verliest. Dat willen we niet: RST wil een voorbeeld zijn in de energietransitie. We willen laten zien dat het bij ons vanuit intrinsieke motivatie komt. We maken daar stappen in. We zien ook dat onze medewerkers, en zeker ook onze jonge medewerkers, er ook naar op zoek zijn,’ aldus Arno. Momenteel zijn er ruim acht- tot negenduizend openstaande vacatures in de Rotterdamse haven. Arno: ‘In dat opzicht willen we ook een aantrekkelijke werkgever zijn die zijn maatschappelijke rol serieus neemt, naar duurzaamheid kijkt en daar opvolging aan geeft.’

 

‘We zien het belang van duurzaamheid in: als mens en organisatie.’

| Arno Storm, CEO RST

 

Getroffen maatregelen en komende pilotprojecten

RST gebruikt negentien kranen die elektriciteit verbruiken. Een grote stap die ze gemaakt hebben om de Lean & Green Star te behalen is de overstap op groene energie. ‘Voor een aanzienlijk deel hebben we groene stroom ingekocht. Nog niet voor alles. Dat is iets wat op ons lijstje staat. Vanwege hogere kosten doen we dat in stapjes.’ Maar hier blijft het niet bij. Er staan verschillende duurzame maatregelen en investeringen op de agenda van RST:

  • Het plaatsen van zonnepanelen op de daken;
  • Het uitbreiden van het laadpalenplein;
  • Het aanschaffen van elektrische bussen voor transport over de terminal;
  • Het aanschaffen van bussen die rijden op HVO 100;

‘Daarnaast zijn we gestart met verschillende pilotprojecten voor de zware voertuigen. Zo zijn we bezig met terminal trucks en reachstackers op waterstof. Dit proberen nu te bewerkstelligen door samen te werken met een aantal partners. De ontwikkelingen hiervoor staan nog in de kinderschoenen,’ aldus Arno. Maar dit is niet de enige pilot die RST gestart is. ‘Ook zijn we een pilot aan het opstarten voor het leveren van walstroom aan zeeschepen. Deze pilot gaat in de loop van dit jaar opgestart worden. Verder zijn we in overleg met het Havenbedrijf, provincie Zuid-Holland en een aantal andere partijen om te kijken of we misschien op lange termijn een waterstof vulstation kunnen gaan faciliteren bij ons op de terminal.’

 

Lange termijn projecten

De pilots zijn lange termijn projecten. Arno staat er positief tegenover: ‘Een langere adem waar je moet proberen van elkaar, maar ook van jezelf te leren. Ongetwijfeld zal niet alles perfect gaan. Dingen zullen minder goed lopen. Misschien concluderen we wel dat iets niet de juiste oplossing blijkt te zijn. Maar erg vind ik dat niet. Door het met elkaar te proberen en daarvan te leren, kun je iedere keer weer een slag met elkaar slaan. Daadwerkelijk progressie maken, zodat je de hele energietransitie daadwerkelijk vorm kan geven. Er wordt veel over gepraat, maar op een gegeven moment moet je er ook wat mee gaan doen. Samenwerkingsverbanden zoeken met (markt)partijen, overheden en energieleveranciers. Want alleen kun je niet alles. Zeker omdat wij relatief gezien een een bedrijf met bescheiden omvang zijn, we hebben niet de diepe zakken van een multinational. Dus we moeten echt op een slimme manier slagvaardig samenwerken om iets te kunnen bereiken.’

 

‘Door het met elkaar te proberen en daarvan te leren, kun je iedere keer weer een slag met elkaar slaan.’

| Arno Storm, CEO RST

 

Samenwerkingen

Door hun deelname aan het Lean & Green programma hoopt RST, naast de erkenning, ook nieuwe samenwerkingen aan te gaan. ‘We willen graag samen verder groeien en dit ook niet geheim houden. Sparren, praten, langsgaan. We staan overal voor open. Het is soms lastig om de juiste partij te vinden om de verbinding mee op te zetten. Ik kan me voorstellen dat er andere partijen zijn die hetzelfde ervaren. Het zijn immers grote investeringen die we niet alleen kunnen doen. Er is ook een limiet: het moet wel rendabel zijn. Het is niet alleen kostentechnisch een investering, maar ook qua mankracht en tijd. We willen heel graag de investeringen doen, maar we moeten als organisatie ook door kunnen draaien. Door het behalen van de eerste Lean & Green Star hebben we wel onze eerste echte erkenning gekregen. En we zijn nu aangesloten bij een netwerk van mensen en organisaties die ons verder kunnen helpen. En dat is tot nu toe enorm verhelderend en leuk geweest. Ik denk dat we daar in de toekomst nog veel aan gaan hebben. Soms hoor ik dingen waarvan ik nog niet eens wist dat het bestond. Dat maakt het Lean & Green programma zo leuk en interessant.’

 

Wat is jouw beste tip om te verduurzamen?

Arno: ‘Begin gewoon ergens. Wees vastberaden om iets te gaan bereiken. Even op z’n Rotterdams gezegd: steek je handen uit de mouwen! Als je er vol overtuiging mee aan de slag gaat, ga je stappen maken. Het is en blijft een reis. Het valt mij op, en dat vind ik enorm leuk, dat er zoveel mensen zó enthousiast zijn over verduurzaming. Dat werkt aanstekelijk. Start het gesprek en kijk of je elkaar kunt helpen. De behulpzaamheid van mensen die duurzaamheid belangrijk vinden is enorm groot. Dus begin en maak connecties. Maak gebruik van het netwerk van Lean & Green. Sluit je erbij aan en ga het gesprek aan. Er is zoveel meer mogelijk dan je misschien in eerste instantie denkt.’

 

Meer lezen? Dit kan op de website van Rotterdam Short Sea Terminal BV (RST).

 

Ook starten met verduurzamen?