Lean & Green deelname en de EED audit 

 

Erkenning van jouw duurzame prestaties, inzicht in jouw CO2 footprint en mooie kosten– en tijdsbesparingen doordat je jouw logistieke processen efficiënter in kunt richten: Het moge duidelijk zijn dat meedoen aan het Lean & Green programma je een hoop moois biedt. Maar wist je dat de Lean & Green Star winner status je ook een EED vrijstelling oplevert? 

Lean & Green en de EED AuditHoe zit dat met die EED regeling?


Je hebt er als grotere organisatie ongetwijfeld weleens van gehoord: de Europese Energie Efficiency Richtlijn (internationaal bekend als de European Energy Directive, vandaar de afkoring EED). De EED is een vierjaarlijkse audit waarbij ondernemingen wordt gevraagd om informatie te verzamelen over hun actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden.  

Als onderneming met meer dan 250 medewerkers, vanaf een bepaalde jaaromzet* wordt van jou verwacht dat je elke vier jaar een energie-auditverslag digitaal indient bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Denk dan aan het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. Deze regeling is bedoeld om bedrijven bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. 

Nu ben je als Lean & Green deelnemer uiteraard heel bewust bezig met verduurzamen. Om die reden levert een Lean & Green Star status je dan ook vrijstelling op voor deze regeling. Win-win! 

*Het gaat om 250 fte of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. 

De EED energie audit criteria


Kijkend naar bovengenoemde punten van de EED is natuurlijk de vraag: In hoeverre voldoen Lean & Green Star winners aan de EED-criteria van een energieaudit? Het korte antwoord is: je voldoet daarmee aan een hoop van de voorwaarden. Hieronder een aantal uitgelicht: 

Groen vinkjeWel meegenomen: Transport, warehousing en controle
In de basis voldoet een Lean & Green status aan criteria rondom transport en warehousing. De CO2-reducerende maatregelen binnen het Lean & Green programma gelden voor logistieke gebouwen zoals magazijn en overslag, maar uiteraard wordt ook een energieaudit voor het transport meegenomen.

Een van de andere criteria is dat de ontwikkelingen door een onafhankelijke partij wordt gecontroleerd. Deelnemers aan het programma zullen daarom een goedgekeurd Plan van Aanpak moeten aanleveren. Zo’n plan zal op basis van een in samenwerking met TNO ontwikkelde methodiek getoetst worden op haalbaarheid, kwaliteit, realiteit en volledigheid. 

KruisjeNiet meegenomen: productieprocessen en utilities
Het Lean & Green programma richt zich op de transportsector. Hierdoor is er in principe geen sprake van productieprocessen zoals deze bedoeld zijn in de EED richtlijn. Daarbij worden utilities ook niet meegenomen. Uiteraard kan het wel zo zijn dat er binnen het programma utilities worden gebruikt, zoals perslucht voor bandenspanning of warmwaterinstallaties. Voor deze audit is het echter een te klein percentage op de totale CO2-voetafdruk om het mee te rekenen. 

Wil je weten welke criteria er precies zijn en waar de overlap met het Lean & Green programma zoal zit? Bekijk dan hier de Lean & Green EED factsheet die de RVO voor ons heeft opgesteld. 

Hoe kom je in aanmerking voor vrijstelling van de EED audits? 


Lean & Green werkt volgens het Five Star Framework. Deelnemers van het Lean & Green programma verbeteren actief hun logistieke processen en activiteiten, met een focus op de reductie van de CO2-uitstoot van hun transport en overslag. Met een Starstatus als erkenning. Om EED-vrijstelling te verkrijgen is het van belang om minimaal 85% van de totale CO2–footprint gerelateerde transport- en warehousingactiviteiten in scope mee te nemen. 

Elke Starstatus zorgt voor een vrijstelling, maar binnen het programma hebben ze wel hun eigen erkenningsniveaus: 

  • 1e Star – Organisaties die 20% van hun CO2 reducerende doelstellingen hebben gerealiseerd (een relatieve daling van de CO2-uitstoot per vervoerde eenheid)
  • 2e Star – Organisaties die een additionele 10% van hun CO2 reducerende doelstellingen hebben gerealiseerd (ook dit omvat een relatieve daling van de CO2-uitstoot per vervoerde eenheid).
  • 3e Star – Organisaties die een additionele 5% van hun CO2 reducerende doelstellingen hebben gerealiseerd (ook dit omvat een relatieve daling van de CO2-uitstoot per vervoerde eenheid)
  • 4e Star – De 4e Star is nog in ontwikkeling. Het zal hier gaan om organisaties die goed op weg zijn de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen (uiterlijk in 2030).
  • 5e Star – Ook de 5e Star is nog in ontwikkeling. Hierbij zal het gaan om een gepersonaliseerde doelstelling waarbij de organisatie tegemoet zal komen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en zal kunnen aantonen dat ze minimaal jaarlijks op dit CO2-niveau zullen blijven. (uiterlijk in 2050) 

Kortom: door als Lean & Green deelnemer jaarlijks jouw prestaties te meten kun je blijvend werken aan het behoud (of doorontwikkeling) van jouw Star status om zo de EED vrijstelling voort te zetten. Des te hoger de Star status, des te zekerder je bent jouw EED vrijstelling makkelijk voort te zetten. Direct aan de slag? Meld je dan hier aan.