Uitstoot van CO2, modal shift en CO2-heffing: Prinsjesdag 2020

Om in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs de CO2-uitstoot binnen Europa te verlagen zal deze sneller omlaag moeten. In 2030 moet deze idealiter al minimaal 55procent lager zijn dan in 1990. Wat zal het komende jaar ons brengen om deze doelstellingen te behalen? 

Betalen voor de uitstoot van CO2 

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde recentelijk vast dat de maatregelen van de industriesector niet voldoende zijn om de CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 te halen. Om die reden zal de Nederlandse regering voor de industrie een CO2-heffing invoerenEn de verwachting is dat deze al in 2021 van start zal gaanHoe hoog en op welke manier deze precies zal worden ingevoerd is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de prijs voor het uitstoten van CO2 jaarlijks omhoog zal gaan. 

Of het echt zoden aan de dijk gaat zetten is nog afwachten, de heffing zal namelijk pas ingaan als bedrijven het verminderen van hun CO2-uitstoot niet voortvarend genoeg doen. Een ander onderdeel wat het succes van deze CO2-heffing kan beïnvloeden is dat het pas effect heeft als de Europese maatregelen achterblijven 

Verbetering infrastructuur 

“De klimaatverandering is door corona niet minder urgent worden.” – dat benadrukte ook de koning in de troonrede. Hierbij kwam dan ook meerdere malen het klimaatakkoord ter sprake. Niet alleen om de weg naar een klimaatneutraal Nederland in te slaan, maar ook om: “Nederland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de jongeren van nu.” Een gevoel die veel van onze deelnemers ook uitdragen.  

De komende vijf jaar verwacht het kabinet in totaal 20 miljard euro in te zetten voor het behouden en vergroten van welvaart. Hieronder zal kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie vallen. Dit zal ondergebracht zijn in het Nationaal Groeifonds. 

Nederland heeft een unieke, logistieke positie binnen Europa. Het verbeteren van de infrastructuur helpt deze doorstroom van vracht-, spoor- en watervervoer te bevorderen en deze unieke positie te behouden.  

De modal shift 

Het kabinet wil er nog altijd naar streven om het aantal vrachtwagens op de weg te beperken. De noodzaak om multimodaal te gaan is nu sterker dan ooit. Het zogeheten Maatregelpakket Spoorgoederenvervoer stimuleert de overheid om het vervoer van goederen via het spoor te laten verlopen. Niet alleen het spoor zal aandacht krijgen. Ook voor de binnenvaart zal budget vrijkomen. Plan is om met hulp van een stimuleringsregeling het containervervoer van de weg naar de binnenvaart te halen.

Veel nieuwe ontwikkeling die hopelijk een mooie bijdragen kunnen doen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Benieuwd wat Lean & Green voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan deel aan een van onze introductie ‘Fast Lane’ sessies. Kijk op lean-green.nl/events en schrijf je in.