6 Sep 2023

CO2 Calculeren & Alloceren

Tijdens deze groepssessie zullen we ons richten op het calculeren en alloceren van CO2 emissies in de logistiek. We introduceren de softwaretool BigMile. BigMile is een data-analysetool waar je CO2calculaties en allocaties o.b.v. de EN16258 standaard kunt doen en biedt ook de mogelijkheid om verdere analyses te maken van mogelijke besparingen.

Meten = weten = verbeteren is waar we bij Lean & Green in geloven. Zonder de juiste inzichten en nulmeting weet je niet waar je besparingspotentieel ligt.

De eerste stap bij elke nieuwe deelnemer is om te achterhalen hoeveel meetbare CO2-reductie er in het verleden is behaald. Deze reductie bepaalt het startpunt binnen het programma. Op deze manier kan een bedrijf het programma binnenstromen op de eerste, tweede of zelfs derde Star. BigMile helpt je aan een complete CO2-meting, inclusief vervoerde eenheden, per klant en per modaliteit. Hierdoor heb je snel een duidelijk beeld van je startpunt, weet je waar je verbeteringen kunt aanbrengen en welke maatregelen hier in de toekomst aan kunnen bijdragen.

Doelstellingen

  • Weten hoe je een logistiek profiel maakt in BigMile
  • Weten hoe je het inputfile vult en hoe je dit uploadt om een analyse in BigMile te maken
  • De output van de BigMile analyse begrijpen.

Tijdschema

13:00 - 15:00 Zomer Start Meeting #1