1 Nov 2023

Review & Audit

Deze groepssessie richt zich op het beoordelen van de genomen stappen en het voorbereiden van de audit. Het beoordelen van de genomen stappen zal door het Lean & Green team worden gedaan. Geeft het Lean & Green een groen licht, dan kan de deelnemer door naar de laatste stap: de externe verificatie. Dit wordt gedaan door een accountant of een certificerende instantie. Als de deelnemer deze audit met succes heeft doorlopen, krijgt het bedrijf de Lean & Green Star toegekend.

Doelstellingen

  • Het controleren van de Mijn Lean & Green Omgeving
  • Ervoor zorgen dat de juiste documenten controleerbaar zijn voor de accountant
  • Het begrijpen van de eisen van de audit en de accountant die de controle uitvoert

Tijdschema

13:00 - 15:00 Review & Audit