23 Nov 2023

Topsector Logistiek: Ronde tafel – De weg naar duurzaam transport

Topsector Logistiek nodigt ondernemers van harte uit aanwezig te zijn bij de ronde tafel bijeenkomst over het samen leren hoe verder te komen met verduurzaming. Om samen te groeien en kennis te delen en op te doen. Waar het kan te zoeken naar mogelijke doorbraken in aanpak en oplossingen. In deze bijeenkomst wordt u ook geïnformeerd over de stand van zaken, regelingen, hoe anderen er mee bezig zijn welke hulp en ondersteuning u kunt krijgen.

 

Duurzaamheid is een hot item. Iedereen heeft het erover en iedereen ziet het belang ervan. Echter om ook werkelijk te verduurzamen moeten er nog wel wat stappen gezet worden. Over alle branches en bedrijfstakken heen, zo ook in de transportwereld.

Vooral de kleinere transporteurs, de MKB’ers, lijken de stap naar verduurzaming nog niet te zetten. Dit blijkt uit een onderzoek van begin 2023 door Royal HaskoningDHV in opdracht van Topsector Logistiek.

Het onderzoek toont onder andere aan dat het MKB Transport nog niet is voorbereid op de grote duurzaamheidsopgave die eraan komt. Niet alleen door bijvoorbeeld zero-emissiezones in de stad, maar ook door wet- en regelgeving van de overheid, zowel nationaal als Europees.

De maatregelen worden echter niet groots verspreid en luid en duidelijk bij de MKB-transporteur ontvangen. De MKB-transporteur weet dat er veranderingen aankomen en dat er iets van hem verwacht wordt op het gebied van duurzaamheid. Maar welke concrete stappen hij moet zetten, waar hij klein en behapbaar kan beginnen en welke hulp hij kan krijgen om dit te realiseren is onduidelijk. Om hier beweging in te krijgen gaan we op zoek naar kennis en inzicht in wat deze bedrijven daar precies voor nodig hebben.

 

Ronde tafel
Royal HaskoningDHV en Topsector Logistiek organiseren daarom een ronde tafel met als doel MKB en overheid bij elkaar te brengen om samen inzicht te krijgen over verduurzaming en de weg daarnaartoe te verduidelijken, zowel voor de korte als langere termijn. Door met elkaar in gesprek te gaan, het bewustzijn te vergroten en zaken behapbaar, oplosbaar en beheersbaar te houden.

 

Schuift u aan?
Op 23 november vindt de tafel plaats bij Connekt in Delft, van 12.30u tot 15.00u. Adres: Ezelsveldlaan 59, Delft. Heeft u van tevoren vragen? Dan kunt u alvast terecht bij Casper Prinsen van Royal HaskoningDHV. Tel: 06 53 71 70 82 – Email: casper.prinsen@rhdhv.com.

 

Aanmelden?

Klik hier om je aan te melden voor het evenement.

Tijdsschema

12.30 uur Inloop & lunch
13.00 uur Intro, kennismaking en agenda o.l.v. moderator Marc van der Knaap, RHDHV Wat kunnen we halen, Waar zijn we naar op zoek?
13.10 uur Probleemstelling, door Eric Regterschot, RHDHV Waarom een ZE zone? Wat houdt het in en wat betekent dat voor MKB? Met actuele voorbeelden
13.30 uur Mariëlle van Spronsen, Stuurgroep Voorzitter Topteam Logistiek Steden van Topsector Logistiek en Global Director Sustainability Vanguard Logistics Services Op weg naar Zero
13.40 uur Uitleg over SPES (Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek) en casuïstiek MKB ZE-Zones, Erik Regterschot, RHDHV
13.50 uur Uitdagingen zwaar transport, Henk van der Wal, directeur van der Wal Transport
14.00 uur Uitwisseling, vragen, discussie rondom de verhalen – Inbreng stellingen en bespreken mogelijke oplossingen – Welke perspectief biedt dit ons?
14.10 uur Conclusies, vervolg en afronding
15.00 uur Sluiting