Logistieke bedrijven roepen op tot factor 6 productiviteitsverbetering voor klimaat

Connekt reikt wederom Lean & Green Awards en Stars uit voor CO₂-reductie in de logistiek

Op het Factor 6 Congres van Connekt en Topsector Logistiek hebben logistieke bedrijven uit het netwerk van Lean & Green opgeroepen tot snellere vergroening van de logistiek. Tijdens een podiumdiscussie daagden zij niet alleen de vrachtwagenfabrikanten uit om sneller nieuwe technologieën toe te passen, maar vooral ook zichzelf en andere bedrijven in de logistieke keten:

“Samenwerking in de keten en slim gebruik van andere modaliteiten kan nog steeds een enorme besparing opleveren.”

Door die stelling in praktijk te brengen, kon een aantal bedrijven vandaag een Lean & Green Award, Star en zelfs 3e Star in ontvangst nemen uit handen van Lean & Green Ambassadeur Liane Philipsen, Director Logistics van Mainfreight Europe, en Machteld Leijnse, programmadirecteur van Connekt.

 

Henk van der Wal, directeur van Van der Wal Transport (2 Lean & Green Stars): “Als je kijkt naar waar de wereld naar toe gaat en welke doelen er in Parijs afgesproken zijn, dan kunnen we geen minuut meer wachten om onze duurzaamheidsdoelstellingen een hogere plek te geven in onze strategie. De versnelling kan plaatsvinden door technologische vernieuwing, maar vooral door samenwerking. Een gebrek aan samenwerking in de keten zorgt er op dit moment voor dat de verduurzaming veel minder snel gaat dan zou kunnen. Nederland beseft niet dat 25% van de vrachtwagens op dit moment nog leeg rondrijdt. Als we die van de weg weten te krijgen, levert dat een enorme besparing op, zowel qua milieu en ruimte als geld. Wij werken daar dagelijks aan, maar kunnen dat niet alleen. We hebben mensen nodig die willen helpen en ook de macht hebben om beslissingen te nemen die effect hebben in de keten. Druk van boven is nodig om mensen bereid te krijgen om samen te gaan werken, en om dingen ter discussie te stellen die nu als vast worden aangenomen.” (bekijk een filmopname van de oproep van Henk van der Wal hier)

Joop Mijland, directeur van BCTN ( 3 Lean & Green Stars): De 3e Lean & Green Star is ook deze keer weer voor BCTN een bevestiging van haar ecologische wijze van transport en overslag van containers via water. Al jaren zijn wij bezig om onze logistieke dienstverlening zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Elke keer komen we een stap dichter bij een emissieloze operatie, aldus CEO BCTN, Joop Mijland. De terminal Den Bosch is al bijna zo ver, dankzij de vernieuwende logistieke activiteiten en equipment. Ook hebben we geïnvesteerd in het optimaliseren van containermoves van de kraan en hebben we geïnvesteerd om de efficiency van de bezettingsgraad van de schepen te verhogen, welke in het BCTN netwerk opereren. Inmiddels is ook de handtekening gezet voor de bouw van twee elektrische barges. Deze zullen gaan varen voor de terminal in Den Bosch. “De erkenning van de derde ster is een stimulans om op deze voet verder te gaan. Op de lange termijn zullen onze andere terminals ook deze duurzame stappen zetten en streven we hiermee naar volledige duurzaamheid in ons gehele netwerk aan inland terminals verdeeld over Nederland en België.”

Ted van Deijck, Head of Supply Chain bij Swinkels Family Brewers is trots op de duurzaamheid-award: “Onze bierbrouwerij is al 300 jaar gevestigd in Lieshout en wordt inmiddels geleid door de zevende generatie van de familie Swinkels. Zoals de familie zelf zegt: we hebben het bedrijf in bruikleen van de kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dus dat we kijken naar lange termijn. Duurzaamheid is daarin een belangrijk thema. Als organisatie hebben wij een duurzaamheidsdoelstelling om voor 50% circulair te zijn. Logistiek is een belangrijk onderdeel om deze doelstelling te halen. Dat doen we onder meer door de optimalisatie van laadgewicht, slimme transportplanning en multimodale oplossingen.”

Roy van Verseveld, Vos Transport Deventer (Lean & Green 3 Star Certificate): “In 2013 hebben we de 1ste Star ontvangen voor 20,7% CO₂-besparing en eind 2017 hebben we de 2de Star mogen ontvangen. Lean & Green helpt ons om te blijven innoveren en te vernieuwen wat nodig is om überhaupt te overleven. De komende jaren willen we via Lean & Green nog meer de handen ineen slaan om ons samen met andere bedrijven in te zetten voor duurzame logistiek. Mooie voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke ontwikkeling rondom onze binnenland terminal in de Port of Deventer en de gezamenlijke oproep namens Clean Road Transport aan de fabrikanten, om sneller technologische vernieuwingen door te voeren. Dit initiatief omarm ik volledig en hier zullen we onze naam dan ook aan verbinden.”

Chayenne Wiskerke, directeur van Wiskerke Onions (Lean & Green Award): “Het transport in het verleden zag er compleet anders uit. Voorheen reden we met containers uien naar de havens van Rotterdam en Antwerpen, maar dat had nadelen. Voor de vrachtwagens was het relatief ver rijden vanaf Kruiningen en er was in de drukke haven veel vertraging bij het laden en lossen van de containers wegens wachttijden maar ook het trucken van ophalen en inleveren van de containers. We maken nu gebruik van het Vlissingen concept. Dat betekent dat we nu containers zowel ophalen als inleveren bij Kloosterboer in Vlissingen en vanuit daar direct verschepen of de containers gaan via een barge-boot naar Rotterdam en Antwerpen. Dat zorgt voor hergebruik van lege containers, minder congestie, het vervoeren van lucht in lege containers, kortom; meer efficiency en duurzaamheid.”

Jörgen Groeneveld-Janssen van dds trucking B.V. (Lean & Green Award): “Wij zijn een idealistische en bevlogen organisatie die het belangrijk vindt om goed te zijn voor mens en natuur.

Dit is terug te zien in het personeelsbestand; er zitten medewerkers bij die elders niet aan het werk konden maar hier wel de kans krijgen. De overtuiging van mij als oprichter//eigenaar van ddstrucking B.V. is dat wij niemand aan de zijlijn mogen laten staan. Daarnaast is het ook vanzelfsprekend dat wij onze aarde moeten behouden voor generaties na ons, zowel mens als dier. Onze footprint drastisch verkleinen is dan de stap. Om die reden hebben wij in 2013 ons wagenpark voor 75% vervangen door wagens met Euro6-motoren. Wij zijn er echter nooit aan toe gekomen om onze Lean&Green-award aan te vragen, een gemiste kans. De komende jaren zal er veel veranderen qua aandrijving van de vrachtwagens. Het zou fantastisch zijn wanneer mijn wagenpark in 2023 voor 75% vervangen kan worden door elektrische of waterstof-elektrische wagens. Dat is mijn stip, kan het ook uw stip worden?”

Wat is Lean & Green Europe?

Lean & Green Europe is het leidende Europese programma voor duurzame logistiek. Voor concrete resultaten in CO₂-reductie krijgen bedrijven de Lean & Green erkenning, van Award tot 5 sterren.

Elk bedrijf kan op zijn eigen niveau starten en werken aan het reduceren van inefficiëntie in de keten zodat schone technologie betaalbaar wordt. Daarmee leveren bedrijven een belangrijke bijdrage aan de Factor 6 klimaatdoelstelling voor de logistiek: voor 2050 moet de logistiek zijn productiviteit met een factor 6 hebben vergroot ten opzichte van 1990.

Reductietargets sterrenprogramma van Lean & Green Europe

1e Lean & Green Star: 20% CO₂-reductie, 50% scope, binnen 5 jaar

2e Lean & Green Star: 10% additionele CO₂-reductie, 65% scope, binnen 3 jaar

3e Lean & Green Star: 5% additionele CO₂-reductie, 75% scope, binnen 2 jaar.

4e Lean & Green Star: aantoonbaar realiseren van continue verbetering zodat de afgesproken absolute uitstootdoelen (te beginnen met de doelen gesteld door het kabinet voor 2030) op tijd gehaald gaan worden.

5e Lean & Green Star: Het afgesproken klimaatdoel (CO₂-uitstoot-reductie per eenheid product) is en blijft bereikt.

De winnaars van de 3e Lean & Green Star

De 3e Lean & Green Stars zijn op 22 november uitgereikt aan: BCTN en Swinkels family brewers.

Certificaat voor de 3e Lean & Green Star (= commitment om 3e ster te gaan halen, goedgekeurd plan van aanpak): Vos Transport Deventer.

Winnaar van de 1e Lean & Green Star
Coolblue nam de 1e Lean & Green Star in ontvangst.

Winnaars van de Lean & Green Award
5 bedrijven sloten zich aan bij het Lean & Green netwerk en ontvingen de Lean & Green Award: Claassen Logistics, ddstrucking, Lucas Logistics, Taks Van Gils Transport en Wiskerke Onions.

Petitie Clean Road Transport

De podiumdiscussie van vandaag werd ingeleid door Lean & Green 2e Star Winner Henk van der Wal die het initiatief genomen voor de petitie Clean Road Transport, https://www.cleanroadtransport.com/. Hierin roept hij collega-bedrijven en klanten in de logistieke keten op om hun bezorgdheid te uiten over het verzet van de Europese Vereniging van Automobielfabrikanten (ACEA) tegen nieuwe normen die de Europese Commissie wil vastleggen voor de CO₂-uitstoot van vrachtwagens. De Europese Commissie stelt dat deze vanaf 2025 15% minder broeikasgassen kunnen uitstoten. Bedrijven in het Lean & Green netwerk ondersteunen deze oproep van harte, een aantal sloot zich vandaag tijdens de podiumdiscussie aan. Ook Lean & Green heeft de petitie ondertekend.