Op 16 januari 2020 was het kantoor van Connekt het toneel van de Meet HUB in samenwerking met Clean Road Transport.
Om zero emissie te realiseren, zijn meerdere transities nodig: in voertuigen maar ook in gedrag. Ook werden diverse platforms voorgesteld die samenwerking in de logistieke sector willen bevorderen.

 

 

 

Alex Matatula, Programma Manager Lean & Green, heette de aanwezigen welkom bij de meet HUB met Clean Road Transport. Lean & Green is binnen de logistiek hét stimuleringsprogramma om CO2 te reduceren. Mede door het Klimaatakkoord neemt de noodzaak van CO2-reductie toe, en groeit daardoor de Lean & Green community.

Voertuigentransitie: Clean Road Transport, de logistieke sector wil verduurzamen
Henk van der Wal, CEO Van der Wal Transport, nam het thema Clean Road Transport voor zijn rekening. Van der Wal werkt al jaren hard aan de verduurzaming van de transportsector. Naar aanleiding van een bericht van de ACEA dat de sector niet zou willen verduurzamen, nam hij het initiatief tot Clean Road Transport. Tal van nationale en internationale vervoerders hebben zich hierbij aangesloten en de petitie getekend.

Van der Wal gaf aan dat de sector wil verduurzamen maar dat de beschikbaarheid van zero emissie trucks ver achterblijft. De fabrikanten geven weinig richting. Dat maakt het lastig om nu te investeren in schone trucks, want hoe lang voldoet die nog aan de veranderende emissie-eisen?

Welk brandstoftype heeft de logistieke toekomst?
Van der Wal besprak de verschillende brandstoftypen voor trucks inclusief voor- en nadelen. Hierbij ontstond een geanimeerde discussie vanuit de zaal.

Dieseltrucks zijn een stuk zuiniger en schoner geworden. Echter, op de Europese wegen is de gemiddelde leeftijd van trucks 12,4 jaar. Dergelijke oude voertuigen voldoen aan de Euro 1-norm terwijl nieuwe dieseltrucks Euro 6 scoren.
LNG-trucks winnen het qua CO2-uitstoot niet van diesel. De ervaringen van de aanwezigen met dit type trucks was, onder andere door het gebrek aan tankmogelijkheden, niet onverdeeld positief.

Elektrische trucks vormen een interessant alternatief. De aanschafkosten zijn hoog, te weten 3 keer zo hoog als van een Euro6 Dieseltruck.
Inmiddels is er voldoende oplaadcapaciteit voor elektrische trucks maar de productie blijft nog achter. De fabrikanten houden de vraag af. Onder het motto ‘sharing logistics’ kunnen vervoerders eventueel hun aanvragen richting de fabrikanten bundelen. Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld 500 trucks zouden deze voldoende incentive hebben om de productie van e-trucks grootschalig op te pakken. TLN werkt ook aan een initiatief om e-trucking collectief te maken.

Tegemoetkoming investeringskosten
Vanuit de zaal kwam de reactie dat de technische ontwikkelingen richting zero emissie logistiek goed gaan maar dat de kosten een bottleneck vormen. Een financiële aanmoediging vanuit de overheid, net als bij elektrische personenwagens, zou welkom zijn. In 2021 wordt inderdaad een regeling van kracht voor een tegemoetkoming van 40% van de meerkosten van een elektrische truck versus een conventionele. Dit zijn echter onvoldoende middelen om de hele transitie mogelijk te maken. Daarvoor is een Deltaplan duurzame logistiek nodig met een levensduur van meerdere kabinetsperiodes.

Waterstoftrucks vormen ook een interessant alternatief vanuit zero emissie oogpunt. De aanschafkosten zijn echter zeer hoog namelijk 5 a 6 keer zo duur als een Euro6 Dieseltruck. Daarbij zijn de tankmogelijkheden nog beperkt. Een van de deelnemers noemde een pilot met een mobiel waterstofstation maar dit lijkt niet grootschalig uitrolbaar.

Groen gas uit bioafval (CNG) wordt door de Suikerunie met succes ingezet als brandstof voor de eigen trucks, vertelde Ad Jansen van dit bedrijf. De Suikerunie produceert het CNG zelf uit het eigen bioafval. In 2018 startte men op een aantal trucks met een brandstofmix van 35% groen gas en 65% diesel, inmiddels rijdt een aantal trucks op 100% groen gas. Een CO2-reductie van 90% is hiermee behaald. In 2025 zal de totale Suikerunie-vloot van 50 trucks 100% op het eigen groene gas rijden. De Suikerunie kreeg hiervoor de FNLI-award.

Gedragstransitie: wat kun je zelf doen richting zero emissie?
Henk van der Wal kwalificeerde het idee van de Suikerunie als briljant. Want je kunt als bedrijf zelf veel doen om te verduurzamen. Zo kent Van der Wal Transport een breed verduurzamingsprogramma dat men zowel intern als samen met klanten vormgeeft. Samen met de TU Delft heeft Van der Wal een model gemaakt voor participatief samenwerken waarbij blokkades in de samenwerking (meestal spelen hierbij mensen een rol) worden opgeheven. Een prominent thema binnen Van der Wal is kill empty running: het reduceren van de lege kilometers. 55% van de capaciteit van de trucks is gemiddeld onbenut, aldus Van der Wal. De vervoerder werkt hard om dit aandeel te reduceren voor de eigen ritten en roept andere vervoerders op, dit ook te doen.

CHEP: meer samenwerking, minder lege kilometers
Het verhogen van de beladingsgraad was ook het thema waarop Patrick van Daele van CHEP inging. CHEP is marktleider in het verhuren van herbruikbare logistieke verpakking, zoals pallets. CHEP is sinds 2009 aangesloten bij Lean & Green en is trotse dragen van de 3e Lean & Green Star. Het bedrijf ontwikkelde een model om leeg rijden met pallets te reduceren. Op basis van data komen de kansen voor verschillende partijen om samen lege kilometers te voorkomen, helder in kaart. CHEP verbindt dergelijke partijen vervolgens om hierin langdurig samen te werken. Dat vergt tijd en vertrouwen, aldus Van Daele want soms gaat het om concurrenten. Hij ziet duidelijk een kentering: partijen zijn meer dan voorheen geneigd om de samenwerking op te zoeken. Er gebeurt dus al veel op dit gebied maar er liggen zeker nog kansen.

Platforms bevorderen samenwerking
In het kader van samenwerkingsbevordering kregen drie organisaties het podium voor een korte pitch.

Nanne Schriek, evofenedex, presenteerde Compose. Naast begeleiding biedt Compose een platform, het ‘Tinder voor verladers.’
• Ook Daan Meboer presenteerde Uturn, een matchingplatform voor containertransporten. Door partijen bijeen te brengen, worden lege kilometers voorkomen. Uiteindelijk wil U-turn het platform ook geschikt maken voor andere modaliteiten.
ChainCargo is een platform voor duurzame koeriersoplossingen. Founder Giovanni Gubbels noemt het “Sharing logistics”: door samenwerking kunnen we het aantal transportbewegingen en daarmee de emissie reduceren.

Verzoek tot input voor onderzoek
Jasper de Graaf (TKI Dinalog) was benieuwd waar de behoefte ligt om in de voertuigtransitie of ketenefficiëntie de volgende stap te kunnen zetten? Vanuit TKI Dinalog wordt onderzoek gedaan naar de grootste bottlenecks en hoopt op die manier advies te kunnen geven hoe deze barrières het beste weg te nemen zijn. Input is welkom via degraaf@dinalog.nl.

Lean & Green: We zitten op één lijn
Alex Matatula bedankte sprekers en deelnemers voor hun hoge mate van interactie tijdens de meeting. Deelnemers werden uitgenodigd om zich naar aanleiding van deze sessie aan te sluiten bij Clean Road Transport. ‘Duidelijk is dat we binnen het Lean & Green community op één lijn zitten. Ga vooral aan de slag met elkaar, aan zero emissie. En geef ons feedback over wat we daarin voor jullie kunnen betekenen.’

Meer weten over het Lean & Green programma

Alex vestigde ook de aandacht op de komende Lean & Green evenementen. Bekijk in de agenda welke events er zijn.

Partijen die meer willen weten over het Lean & Green programma kunnen contact opnemen met Dirk van der Lee.

De Meet HUB werd afgesloten met een gezellige en goedbezochte netwerkborrel.
De presentatie vind je onderaan dit artikel.

 

20201601 Presentation CRT finaal