Go Off-Road | Overstappen op intermodaal vervoer

Het is nog nooit zo aantrekkelijk geweest om Off-Road te gaan. De drempel om over te stappen op intermodaal vervoer wordt de laatste jaren kleiner. Steeds meer dienstverleners bieden interessante oplossingen aan die goed kunnen concurreren met wegvervoer.

Communicatie, berichtuitwisseling en tracking en tracing worden in toenemende mate gedigitaliseerd, waardoor het voor verladers aantrekkelijk wordt om niet standaard alles over de weg te laten gaan. Daarnaast is er macro-economisch een stevige stimulans om meer lading van de weg te halen. Het Nederlandse wegennetwerk loopt vol, er is een toenemend tekort aan gekwalificeerde chauffeurs en het klimaat is een onderwerp dat door bedrijven daadwerkelijk wordt opgepakt. Toch is de modal shift in Nederland lager dan verwacht en ziet de Topsector Logistiek nog kansen om dit te verbeteren. De deelnemende bedrijven aan Lean & Green Europe benaderen deze uitdaging vanuit een verfrissend perspectief – met de actie Off-Road.

Een perfecte productbeschikbaarheid heeft direct een enorme impact op de nettowinst of winst per aandeel van bedrijven.

 

Belangrijke randvoorwaarden voor verladers: beschikbaarheiden schaalbaarheid
Grootschalige verduurzaming van de logistiek moet hand in hand gaan met de commerciële doelstellingen van bedrijven. Dat gaat breder dan de supply chain alleen. Daarom stelt Lean & Green dat het belangrijkste doel van transport het realiseren van perfecte beschikbaarheid van producten in de markt is.Daarmee is direct duidelijk dat het de verantwoordelijkheid van het gehele bedrijf is, niet alleen van de dienstverlener of de afdeling transport.

Een bedrijf kan haar transport uitbesteden, maar niet haar productverantwoordelijkheid. Productbeschikbaarheid is ook een krachtige drijver voor toegevoegde waarde. Waar transport vaak slechts een beperkt deel van de kostprijs bepaalt, heeft een perfecte beschikbaarheid direct een enorme impact op de nettowinst of winst per aandeel van bedrijven. Wanneer een synchromodale aanpak zorgt voor robuustere supply chains waarmee een hoge productbeschikbaarheid wordt gerealiseerd, zit direct het gehele managementteam op het puntje van haar stoel.

Hoe gemakkelijk is Off-Road eigenlijk inpasbaar op de bestaande manier van werken? Er wordt binnen de context van synchromodaliteit en goederenbundeling vaak gesproken over een benodigde ‘paradigma shift’, een mindshift, doorbraak of disruptie van de bestaande logistiek. Dit zijn fantastische termen, maar ze schrikken diegenen die verantwoordelijk zijn voor een complexe supply chain juist af. Want volledig nieuwe concepten zijn nog niet getest, ze vragen veel aandacht en brengen bovendien veel risico met zich mee. Als je vervolgens ook voor elke synchromodale corridor een nieuw project moet opstarten, is de opschaalbaarheid van deze concepten direct beperkt. Schaalbaarheid van oplossingen blijkt daarmee een belangrijke drijver voor acceptatie bij verladers, en derhalve de kans op implementatie hoger.

Meer vrachtwagens ván de weg leidt tot een betere leefbaarheid en bereikbaarheid.

Verbinding tussen maatschappijen bedrijfsleven: het vliegwiel
Om de maatschappelijke en bedrijfskundige belangen aan elkaar te koppelen, werkt Lean & Green Off-Road met een vliegwiel. Daarmee kan er eenvoudig een duidelijke link tussen de maatschappelijke en bedrijfskundige voordelen worden gelegd, die elkaar ook nog eens versterken.

Wanneer er door een innovatie in duurzame distributie een Off-Road initiatief met een robuustere keten ontstaat, groeit de beschikbaarheid in de markt. Dit legt een bodem om verder op te schalen, wat de vraag naar duurzame distributie verder doet groeien. Meer vrachtwagens van de weg leidt tot een betere leefbaarheid en bereikbaarheid. Om dit vliegwiel op gang te brengen heeft Lean & Green met ondersteuning van de Topsector Logistiek verschillende instrumenten ontwikkeld waarmee deelnemende bedrijven op een laagdrempelige manier Off-Road kunnen gaan. Denk hierbij aan een matchmaking tool (de WeConnekt app), een veilige juridische omgeving (de Legal Office), ondersteuning door studenten (de Off-Road Runners) en een uitgebreid landelijk dekkend netwerk van regionale programmamanagers (zoals bijvoorbeeld met de verschillende NewWays programma’s).

In een serie artikelen zullen deze instrumenten allemaal aan bod komen. Aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden gecombineerd met de kennis van verschillende experts gaan we stap voor stap de drempel om Off-Road te gaan verlagen. Houd onze pagina daarom zeker in de gaten.