Multimodale samenwerking levert KLG Europe 1e Lean & Green Star op

KLG Europe is een deelnemer die al lange tijd meedoet met het Lean & Green programma. Het programma kwam weer goed naar voren door een samenwerking met de zogenoemde Zijderoute, vanuit Joint Corridors Off-Road. Door hun gedrevenheid hebben ze weer actief deelgenomen aan het programma. En dat leverde ze hun 1e Lean & Green Star op.

 

Bij KLG Europe zagen ze het Lean & Green programma door de jaren heen steeds beter aansluiten bij hun organisatie. Benchmarking is een belangrijk onderdeel om als organisatie te weten hoe dat je presteert ten opzichte van je concurrenten en collega’s. Daarnaast is weten waar je staat tegenover anderen belangrijk. Het helpt bedrijven beter in te schatten of ze goed op weg zijn en waar ze nog winst kunnen behalen. Niet alleen als het gaat om efficiëntie, maar ook op duurzaamheid. Duurzaamheid is dan ook een onderdeel van de top 5 doelstellingen van KLG geworden. Ze willen in 2050 CO2-neutraal zijn. Het bedrijf is actief bezig meerdere stappen hierin te maken en denkt breder dan alleen Lean & Green.  

 

| KLG Europe: “Je moet iedereen mee hebben om duurzame stappen te kunnen maken.” |

 

Breed inzetten op duurzaamheid 

1e Lean & Green Star ontvangen door KLG EuropeKLG heeft dan ook een werkgroep duurzaamheid en innovatie in leven gebracht. MVO wordt breed ingezet in het kader van duurzaamheid. Hieraan dragen alle KLG vestigingen hun steentje bij en streven ze van elkaar te leren en de verschillende stappen en projecten succesvol te implementeren. Verschillende visies bieden immers ook meer inzichten. 

Om duurzaamheid zo breed mogelijk op te pakken en te implementeren,  investeren ze bij KLG actief in hun medewerkers. Een stuk training en bewustwording, aldus Erik Loijen (CEO KLG): “Je moet iedereen mee hebben om duurzame stappen te kunnen maken.”  Ze zien de meerwaarde van goed werkgeverschap en zijn dan ook benoemd tot beste werkgever in de regio. Zo werken ze intensief samen met verschillende onderwijsinstellingen, investeren ze in sociale innovaties en krijgt ruim 20% van hun stagiairs een baan of baangarantie. Ook bij Lean & Green zien we dat de nieuwe generatie werknemers duurzame organisaties en duurzaamheidsdoelstellingen steeds belangrijker vinden.  

Het in beeld brengen van de CO2-reductie 

Om de effecten van je CO2-reducerende maatregelen te berekenen is het belangrijk dit te meten. Immers geldt de regel, meten is weten. KLG deelt deze visie en heeft aan de hand van al hun beschikbare data het programma doorlopen. Veel organisaties die meedoen aan het Lean & Green programma hebben twijfel over de hoeveelheid data welke ze beschikbaar hebben. Mark Bremen (Supply Chain Manager bij KLG) geeft aan dat de begeleiding vanuit Lean & Green daarin ook heel fijn was: “Lean & Green heeft geholpen de data beter in beeld te brengen en dat is zo mooi aan het programma.” 

Intermodaal gaan en data delen 

Het bedrijf heeft veel ondernomen als het gaat om duurzame stappen, maar lopen er simpelweg niet  mee te koop, zo weet Mark te vertellen: “We zien het als de ‘normaalste zaak van de wereld’ om continue te verbeteren. Maar we hebben niet altijd stil gestaan bij wat de effecten zijn van die keuzes.” KLG Europe vernieuwd onder andere continue hun wagenpark en ze zijn intermodaal gegaan. Erik Loijen vult Mark aan: “We zijn van origine niet een organisatie die hard op de trom slaat en we zijn daar wat terughoudend in. Maar dat mogen we soms wel wat meer doen.” Erik ervaart dat het steeds belangrijker begint te worden om naar buiten te treden met wat KLG doet en welke resultaten ze met hun aanpassingen en innovaties behalen. “Veel uiteinden van wat er in de organisatie lag hebben we dan ook aan elkaar geknoopt en inzichtelijk gemaakt.” 

Als het gaat om intermodaal gaan hebben ze nog meer plannen. “We willen het gesprek weer aangaan met opdrachtgevers over de inzet van intermodaal transport.” Bij KLG zijn ze doorlopend hun data aan het verbeteren, zodat ze op basis van nieuwe inzichten hier zo effectief mogelijk het gesprek met hun opdrachtgevers kunnen aangaan. Om dit kracht bij te zetten hebben ze deelgenomen aan een programma ‘Dare to Share’. Want data delen, dat blijft toch een gevoelig onderwerp, zo geeft Erik toe: “Je ziet dat op veel plekken in de keten nog huiverig gedaan wordt over data delen.” Terwijl meer bereidheid om data (en vracht) te delen volgens hem heel veel inefficiëntie uit de keten zou halen. “Maar dan moeten partijen open durven te zijn. Wij willen graag, maar het blijft nog lastig om meer openheid te vinden.” 

Bij KLG Europe durven ze samen te werken 

KLG zet in op multimodaal en ontvangt 1e Lean & Green StarGoede samenwerking biedt wat Erik betreft een stevige basis: “Laat ons als middelgroot bedrijf kleinere helpen.” Hij geeft aan dat daar dan neutrale partners bij nodig zijn, om dergelijke partijen samen te brengen. Natuurlijk zijn er capaciteitsverschillen tussen grote en kleine partijen, maar uiteindelijk kun je daar altijd voordeel van hebben. Erik geeft als voorbeeld een samenwerking binnen Joint Corridors Off-Road: “We zijn bereid om met één van onze grootste concurrenten samen te werken, juist vanwege de voordelen die we beide hierdoor hebben.” Dit geeft duidelijk aan dat, als je goede afspraken maakt, ook dat soort samenwerkingen heel goed mogelijk zijn.   

“De verlader heeft daar ook een rol in gehad, door verder aan te sturen op de intermodale oplossing.” Een multimodale route is niet zomaar neergezet, geeft Erik duidelijk aan. “Het is gewoon durven en er bovendien gewoon aan beginnen met elkaar.” Hij geeft ook wat tips over hoe je dat kunt doen: “Je moet beide de noodzaak erkennen en samen naar een oplossing willen werken.” En als het gaat om samenwerken heb je wat hem betreft soms ook gewoon de kwaliteit van andere bedrijven nodig. “Zo maak je handig gebruik van de kwaliteiten die je zelf misschien wat minder in huis hebt.” 

Wat KLG Europe betreft gaan ze snel voor de volgende Star. Dat horen we binnen Lean & Green uiteraard graag! Het bedrijf zal met hun nieuwe inzichten ongetwijfeld weer mooie (multimodale) stappen maken. Maar in alle bescheidenheid voegt Erik er als laatste nog wel aan toe: “We moeten ook maar eens een trofeeën kast aanschaffen.” Dat zou een mooie eerste stap zijn in hun wens toch wat meer naar buiten te treden met de duurzame prestaties die ze zoal hebben weten te realiseren.

Ook duurzame stappen maken?

Wil jij ook, net als KLG, meedoen aan Lean & Green en duurzame stappen maken binnen jouw logistieke organisatie? Doe dan kosteloos mee aan een van onze online ‘Fast Lane’ sessies. Hier maakt je op een laagdrempelige manier kennis met het programma en leer je welke data je nodig hebt om via data-analysetool BigMile jouw carbon footprint te berekenen.