Lancering e-Joint Corridor: digitaliseren en koppelen vrachtdocumenten op multimodaal transport bespaart tot 20% doorlooptijd

Tijdens het LCB JAAREVENT op 13 juni 2019, is de allereerste e-Joint Corridor gepresenteerd. Bij de e-Joint Corridor wordt vrachtinformatie over verschillende modaliteiten heen gedigitaliseerd. Om tot deze ontwikkeling te komen is er tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid op regionaal en landelijk niveau samengewerkt. De samenwerking toont de unieke logistieke innovatiekracht van Logistics Community Brabant aan.

Lancering e-JointCorridor
Van oudsher kent elke afzonderlijke modaliteit zijn eigen papieren vrachtdocument. Zo maakt het wegvervoer gebruik van de CMR en het spoor de CIM. Al dat papierwerk kost tijd en geld, is foutgevoelig en staat grootschalige multimodale samenwerking in de weg. Tegelijkertijd speelt multimodaal transport een belangrijke rol in de transitie naar duurzaam transport. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van de CO2-uitstoot, terugdringen van de congestie op de wegen en het oplossen van het dreigende chauffeurstekort. Om multimodaal transport voor grote groepen verladers en vervoerders op te schalen en toe te passen, is het van belang de complexiteit van papierwerk weg te nemen. NewWays Noord-Brabant, een programma in het thema Multimodaal van Logistics Community Brabant, neemt het initiatief om dit probleem aan te pakken.

Samenwerken
Eind januari is het startschot gegeven om alle benodigde papieren vrachtdocumenten op de corridor Tilburg – Rzepin (Polen) te digitaliseren. NewWays Noord-Brabant, IT dienstverlener Collect + Go en BUas afstudeerder Martijn Leenknegt werkten naar een prachtig digitaal eindresultaat toe. Hierbij werkten zij nauw samen met de betrokken vervoerders H.Essers en GVT en verlader Bostik Benelux B.V. Met de e-Joint Corridor worden de vrachtdocumenten in de systemen van Bostik automatisch tot e-CMR’s gedigitaliseerd. Deze e-CMR’s zijn direct voor de vervoerders digitaal beschikbaar voor het wegvervoer van de fabriek naar de railterminal in Tilburg. Tegelijkertijd kan de railterminal met het opmaken van de vrachtdocumenten voor het spoorvervoer naar Rzepin starten. De e-CMR’s van de afzonderlijke vrachtwagens, die voor dezelfde trein bedoeld zijn, sluiten naadloos aan op de e-CIM, de digitale CIM voor het spoorvervoer. Met de e-CMR’s kunnen zelfs vervoerders in Rzepin alvast het laatste stuk wegvervoer naar de ontvanger voorbereiden.

 

Betere beschikbaarheid en efficiëntie
Dankzij de digitale beschikbaarheid van de vrachtdocumenten in elke schakel van de keten versnelt de doorstroming van de goederen bij het laden, overslaan en lossen. De eerste bevindingen wijzen op een besparing van de doorlooptijd tot 20%. Dit betekent dat er met dezelfde transportmiddelen een hogere transportfrequentie realiseerbaar is. Dit duidt op een enorme productiviteitsverbetering en daarmee een verdere versterking van de positie van multimodaal transport ten opzichte van klassiek wegtransport

Andere belangrijke voordelen zijn een efficiëntere administratieve transportafwikkeling, meer service, en transparantie. De volgende stap van het digitaliseren van vrachtbrieven is het opschalen naar andere verladers en vervoerders op deze corridor. Op deze manier zullen ook andere corridors, inclusief verbindingen via de binnenvaart, gedigitaliseerd worden.

Implementatiemodel
De e-Joint Corridor wordt aangeboden via het platform van Collect + Go en voldoet aan alle wet- en regelgeving (NIWO-gecertificeerd). Daarnaast wordt het samen met andere e-CMR aanbieders binnen het samenwerkingsverband Digi-Transit interoperabel gemaakt. NewWays Noord-Brabant is een initiatief van Logistics Community Brabant, en is onderdeel van het landelijke netwerk van Lean & Green Off-Road. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Topsector Logistiek, met ondersteuning vanuit de actielijnen Synchromodaal en NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform). Alle kennis van de e-Joint Corridor zal publiekelijk gedeeld en doorontwikkeld worden met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid via Logistics Community Brabant, Lean & Green en de Topsector Logistiek.

Meer weten?
Bel of mail naar Frans van den Boomen (Connekt/LCB):
frans.vandenboomen@connekt.nl, 06-46976386