Langdurige commitment tussen ketenpartners is voorwaarde voor CO2-reductie

Op 21 november 2019 was Lean & Green te gast bij BTT Multimodal Container Solutions B.V., (BTT) in Tilburg voor een tweemaandelijks OnSpot Event voor Lean & Green deelnemers. Tijdens dit event stond de samenwerking centraal tussen Swinkels Family Brewers (SFB) en BTT. Deze samenwerking is ontstaan in 2012. Sindsdien zijn er flinke stappen gezet in CO2-reductie. Fred Hooft van SFB en Iwan Maessen van BTT spraken over deze samenwerking, over de benefits en de uitdagingen.

Commitment voor de lange termijn
Binnen bierbrouwer SFB staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Via een circulariteitsprogramma wordt hierop gestuurd. Bij de start van de transportafdeling in 2008 dacht Fred Hooft direct multimodaal. Door de transporten naar Spanje deels Off-Road te halen, verbeterden de CO2-prestaties direct. Een aanpak die perfect aansloot bij het Lean & Green programma waarvan SFB in 2011 deelnemer werd. SFB boekte sindsdien een structurele CO2-reductie van 30-35%. In samenwerking met BTT wordt de footprint steeds verder verkleind. Maessen: ‘We brengen die footprint in kaart en zitten dicht op de verlader, SFB in dit geval, om samen te kijken hoe het nog beter kan. Wij zoeken oplossingen zodat de partner kan groeien. We leven ons in in de verlader. Maar we analyseren ook samen de harde data en maken samen forecasts die nodig zijn voor investeringen over langere periodes. Waardoor we meer waarde kunnen toevoegen in prijs en kwaliteit.’ Ook Hooft erkent het belang van samenwerking als je aan CO2-reductie werkt. ‘Het gaat om commitment voor de lange termijn. Het is net een huwelijk.’

Duurzame keuzes
Voorbeelden van successen die deze samenwerking opgeleverd heeft, zijn er legio. Naast minder trucking worden de re-use van containers en containervervoer per spoor en barge genoemd. Een ander voorbeeld is de keuze voor 40-foot containers in plaats van de meer kwetsbare 20-footers. Opvallend is de keuze voor nachtdistributie vanuit Lieshout naar Tilburg zodat SFB spreiding in de aflevermomenten kan realiseren. Waarbij het vinden van retourvrachten op de korte afstand uitdagend blijft, aldus Hooft.

Begrip voor elkaar
Communicatie tussen de ketenpartners is daarbij van groot belang. Maessen: ‘De customer service teams van beide partijen hebben natuurlijk een werkrelatie maar evalueren ook elke 4 weken met elkaar de samenwerking, de knelpunten en wensen. Door meer inzicht te verkrijgen in elkaars werkwijze, word je je beter bewust van waar mogelijkheden liggen of niet kan en waarom. Tijdens die gezamenlijke meetings brengen we afwijkingen in kaart en werken we aan verbeteringen.’
De doelen zijn dan ook stevig:
• Een jaarlijkse gezamenlijke groei van 10% realiseren;
• Reduceren van: importstromen met 15%, van trucking import met 10% en van last mile transportstromen met 30%;
• Toename van barge-vervoer met 10% per jaar.

Barge wint overtuigend op CO2-uitstoot
Barge wordt naar tevredenheid ingezet voor het vervoer van het bier van SFB. Maessen: ‘Waar spoorvervoer een lange planningstermijn vergt om interessante tarieven te krijgen, is barge snel en betrouwbaar. We maken gebruik van de goed functionerende West Brabant Corridor (WBC). Op basis van de data die de deelnemers aan WBC delen via een centraal systeem, kan slim gepland worden om ladingen te combineren. Dat zie je terug in de tarieven.’ Hooft herkent dit. ‘Je kunt zo’n 5% CO2 besparen met wegvervoer door rijgedrag en bandenspanning te optimaliseren. Ga je Off Road, dan wordt 60% CO2-reductie haalbaar.’ Hij voegt daaraan toe dat wegvervoer intern bij SFB lang de voorkeur had. Door wegvervoer duurder te maken, lukte het de stromen om te buigen van een verhouding 50/50 wegvervoer/Off Road naar 95% barge en 5% trucks. Die financiële prikkel richting de interne organisatie bleek overigens nodig om de voorsprong van Off Road te behouden. Inmiddels is de organisatie van de brouwer dusdanig ingericht dat deze keuze niet meer gemaakt hoeft te worden. Off Road, met name barge, scoort overtuigend het laagste qua CO2-uitstoot.

 

Waar al zoveel wordt bespaard, valt daar nog te verbeteren qua CO2-reductie?
Maessen: ‘We zijn op dit moment vooral bezig om de hoge betrouwbaarheid en frequentie van West Brabant Corridor barge services bij de klant bekend te maken, zodat ze minder op truck boeken. Intern ligt de focus op minder handelingen en omloopsnelheden van chauffeurs op en buiten de terminals.’ Hooft geeft aan dat sommige buitenlandse klanten zelf de rederij mogen kiezen. En dat is helaas niet altijd de duurzame keuze van de brouwerij.

Lean & Green mindset helpt
Als je CO2 wilt besparen, welke rol speelt dan de Lean & Green mindset bij de betrokken partners? Maessen en Hooft erkennen dat dezelfde groene mindset het gesprek makkelijker maakt. Lean & Green deelnemers werken immers allemaal vanuit hetzelfde oogmerk. Hooft vindt het verbazend dat er nog steeds grote organisaties zijn die absoluut niet met verduurzaming van hun logistiek bezig zijn. ‘Dat bewustzijn leeft nog niet overal. Ik hoop met dit verhaal ook nieuwe partijen te bereiken en te inspireren om met CO2-reductie aan de slag te gaan.’

Welke duurzaamheidsuitdagingen zijn SFB en BTT voor de logistieke toekomst?
Hooft ziet de logistiek in de binnensteden als een toenemende uitdaging. ‘Een gemiddeld café biedt tegenwoordig zo’n 250 biersoorten. De opslag is beperkt, het volume per soort ook. Dat betekent dat er vaak kleine hoeveelheden geleverd moeten worden. Hoe blijven we dit doen nu steeds meer binnensteden worden afgesloten voor autovervoer?’
Maessen vindt dat er nog relatief veel per truck wordt vervoerd. ‘Is dit onwil? Gebrek aan vertrouwen of aan kennis? Hier valt in elk geval nog veel te verbeteren.’ Dit punt oogst bijval vanuit de zaal. Multimodaal transport werkt, de voorbeelden spreken voor zich. Steek er tijd en energie in, en werk samen. Hanno Reeser van H. Essers vatte het vanuit de zaal mooi samen:

‘Multimodaal transport heeft de toekomst, maar je kunt het niet alleen’