Lean & Green Off-Road Runners van start gegaan!

Lean & Green Off-Road, onderdeel van Lean & Green Nederland, heeft met de officiële start van de “Lean & Green Off-Road Runners” op 10 september 2018 in samenwerking met de KennisDC’s haar programma ingebed in de minorstudies van de Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Off-Road Runners
Doel van de samenwerking tussen Lean & Green Off-Road en de KennisDC’s is om studenten kennis te laten maken met Lean & Green Off-Road en de betrokken regionale acties waarin supply chain innovatie (Synchromodaal Transport) en sociale innovatie (gedragsverandering) met elkaar hand-in-hand gaan. De studenten worden daarnaast voorbereid op een innovatieve expertrol om als ‘Off-Road Runners’ bedrijven te faciliteren om Off-Road te gaan. Zij zullen bedrijven bijstaan bij het opstarten van nieuwe Joint Corridors en het opschalen van bestaande Joint Corridors, maar ook bij het naadloos integreren van Joint Corridors in de eigen bedrijfsprocessen met gebruik van tools uit het actieprogramma. Ook worden studenten betrokken bij onderzoek en bij de verdere ontwikkeling van Lean & Green. De betrokken studenten zullen met deze unieke kennis en ervaring voorbereid zijn op een vliegende start bij het afstuderen en de vervolgcarrière.

 

 

Lean & Green Off-Road
Lean & Green Off-Road, mogelijk gemaakt door de Topsector Logistiek, is landelijk actief en zorgt via een regionale aanpak voor opschaling naar synchromodaal vervoer van en naar Nederland. Deze Lean & Green actie creëert ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer. Ruim 500 Lean & Green koplopers in 8 Europese landen maken zich binnen Lean & Green sterk voor concrete doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, met als ultiem doel: zero emissie. Dat past bij de opgave, waarvoor de logistiek in Nederland volgens onderzoek door de Topsector gesteld staat: voor 2050 een factor 6 productiviteitsverbetering, willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen.

Actiewebsite
Meer informatie is te vinden op de website van Lean & Green Off-Road: www.lean-greenoffroad.nl.