Lean & Green OnSpot events ‘Werkzaamheden in Antwerpen’

In juni 2019 organiseerden we twee succesvolle events rondom het thema ‘Werkzaamheden in Antwerpen’. Dit voorjaar is Antwerpen gestart met de bouw van de Oosterweel om de Antwerpse Ring uiterlijk 2026 rond te krijgen. Het doel is minder files, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit. De logistieke sector kan de komende jaren extra overlast en filedruk verwachten op een nu al te drukke route. Wij kijken terug op geslaagde eerste edities van de ‘Lean & Green OnSpot events’ waarin wij samen met onze deelnemers over deze uitdagingen in gesprek zijn gegaan.

Opening
Programmamanager Alex Matatula opende zowel de sessie bij Cargill als die in Oosterhout, voorafgaand aan het LCB-jaarevent. Hij benadrukte de rol van Lean & Green om deelnemers samen te brengen, te informeren en oplossingen te bespreken. Caroline Koiter, relatiemanager bij Lean & Green Off-Road, vertelde vervolgens uitgebreid over de werkzaamheden rondom de ring Antwerpen. De bouw van de Oosterweel zal samen met de werkzaamheden in Brabant (Waalwijk) en Brussel (2022) de komende zes tot tien jaar voor de nodige uitdagingen voor verladers en vervoerders zorgen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden nodigde Caroline het publiek uit om mee te denken over bundelen of het gebruik maken van andere modaliteiten (Off-Road).


Bundeling en andere modaliteiten
Tijdens de events ontstonden er levendige gesprek tussen de aanwezige verladers en vervoerders. Vooral de onderwerpen kosten, schaal (bundelen) en tijd stonden hierin centraal. Verladers gaven aan dat zij graag gebruik maken van de diensten van logistiek dienstverleners als zij hun diensten over meerdere modaliteiten heen aanbieden. Als antwoord hierop gaven verschillende vervoerders aan dat zij deze dienstverlening rendabel kunnen neerzetten als verladers meer toezeggingen doen.

Een ander onderwerp dat besproken werd was tijd, zoals de kostbare uren van de handelingstijd bij mulitmodaal transport op de korte afstand. Daarnaast spelen ook openingstijden en beschikbaarheid van de terminals in de Antwerpse havens een rol. Hierbij kan bundelen leiden tot betere afspraken met de terminals.

Sprekende voorbeelden
Er waren ook mooie voorbeelden van samenwerking, opschalen en rendament, zoals de North West Central Corridor van Velsen naar Rotterdam, waarmee acht terminals met de deepsea terminals in Rotterdam met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid worden verbonden. Ook Swinkels en Cargill gaven aan al jaren zo veel mogelijk multimodaal te vervoeren. De samenwerking met hun logistiek dienstverleners, zoals met GVT in het geval van Swinkels, kunnen hierbij als voorbeeld dienen.

De volgende stap
Tijdens de borrel werd er nog uitvoerig doorgepraat en onderlinge afspraken gepland om verder te praten over mogelijke samenwerkingen. Van de bezoekers kregen we ook waardevolle terugkoppelingen. Zo werd het Lean & Green en het Off-Road team verzocht te proberen meer verladers bij deze events te betrekken vanwege hun belangrijke rol in het opzetten van samenwerkingen en bundeling. Voor het ontwikkelen van nieuwe joint corridors kunnen Off-Road runners, 3een 4ejaars studenten van diverse hogescholen, een belangrijke bijdrage leveren in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.

Lean & Green OnSpot events
Samen met Lean & Green deelnemers en regionale partners organiseren we ‘Lean & Green OnSpot events’. Verladers, vervoerders, retailers, en logistiek dienstverleners van binnen en buiten ons netwerk zijn van harte bij onze deelnemers op locatie uitgenodigd. Tijdens de events bespreken we een actueel thema en stimuleren we samenwerking en CO2 reductie.

De OnSpot events krijgen in het najaar een vervolg met een actueel thema. Vragen of opmerkingen over deze- of de aankomende events? Neem gerust contact op met Caroline Koiter via caroline.koiter@connekt.nl

De aanwezige organisaties tijdens de events in juni: Cargill, TMA, CTVrede, Schavemaker, PTCBA, Samskip, Noord West Connect, Albert Keijzer, Royal Swinkels Family Brewery, I-Kwadraat, A2B-Online, GVT, FrigoBreda, BVB, CCT, New Ways Brabant en Lean & Green.