Partnership met data-analysetool BigMile

Organisatie die willen werken aan het reduceren van hun CO2-uitstoot kunnen binnen ons Lean & Green programma gebruik maken van data-analysetool BigMile. Nadat BigMile afgelopen jaar is geprivatiseerd hebben de twee partijen nauw contact gehoudenHieruit is een nieuwe samenwerking ontstaan die bedrijven helpt hun reductiedoelstellingen na te streven. 

Lean & Green partnership met BigMileData-analysetool BigMile brengt jouw CO2 footprint in kaartDe samenwerking die het Lean & Green programma met ze is aangegaan zorgt ervoor dat deelnemers makkelijker hun CO2-emissies kunnen meten. Zo kunnen bedrijven vaststellen waar ze staan en stappen nemen om te werken aan de reductie ervan. Met begeleiding vanuit ons programma kunnen deelnemers zo werken aan de verbetering van hun CO2-prestatie. Dit doen zij door het nemen van duurzame maatregelen waardoor ze uiteindelijk de verdiende erkenning kunnen krijgen voor hun prestatie. 

Duurzame doelstellingen  

De gemaakte klimaatdoelstellingen spelen een steeds belangrijkere rol in de logistieke sector. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook omdat de markt erom vraagt. Bedrijven willen, voordat ze een partnership aangaan, steeds vaker weten wat hun partners doen als het gaat om duurzaamheid. Als logistieke organisatie zul je dan ook jouw CO2-footprint moeten kunnen berekenen, rapporteren éreduceren.  

Het inzichtelijk maken van de huidige status van jouw bedrijf zorgt ervoor dat je kunt werken aan het zo succesvol mogelijk toepassen van CO2-besparende maatregelen. BigMile maakt jouw CO2-footprint zichtbaar en licht de te optimaliseren punten uit. Door de samenwerking met data-analysetool BigMile aan te gaan zorgen wij ervoor dat transportbedrijven de klimaatdoelstellingen effectiever en efficiënter kunnen bereiken. 

 

| Data-analysetool BigMile brengt jouw Co2 footprint in kaart |

 

CO2 reducerende prestaties 

Met het nemen van duurzame maatregelen binnen jouw organisatie kun je erkenning krijgen voor de verbeterde CO2-prestatie. Dit gebeurt middels het Lean & Green Five Star Framework. Uiteraard zul je dan jouw CO2-footprint in kaart moeten brengen. Naast een omschrijving van de getroffen maatregelen is het calculeren en alloceren van jouw prestatie ook onderdeel van het Lean & Green programma. Deelnemers kunnen deze informatie op een makkelijke manier invoeren binnen het digitale stappenproces van ons programma.

Met behulp van BigMile voeren de deelnemers hun achterliggende data in om zo de prestatie te valideren. Deze data maakt, samen met de opgegeven maatregelen, duidelijk op welke manier de CO2-reductie is behaald. Zo zijn jouw duurzame inspanningen direct zichtbaar en kom je wellicht in aanmerking voor een felbegeerde Lean & Green Star. 

De twee partijen brengen maatregelen en de bijbehorende data bij elkaar om zo stappen te nemen in de verdere verduurzaming van de organisatie voor bedrijven aantrekkelijker en makkelijker te maken. Zo werken we samen aan het realiseren van een toekomstbestendig logistieke sector. 

Lean & Green introductieOok jouw CO2-uitstoot reduceren? 

Wil jij ook van start gaan met het structureel reduceren van jouw CO2-uitstoot en wil je graag erkenning voor jouw duurzame prestaties? Word deelnemer van Lean & Green. Ben je benieuwd hoe dat precies in zijn werk gaat? Meld je dan aan voor een van onze Fast Lane Sessies. Tijdens deze kosteloze introductiesessie vertellen we je meer over het vastleggen van jouw CO2-footprint via BigMile en het reduceren van jouw CO2-uitstoot.