Lean & Green Star winners voldoen aan EED-criteria energie-audit

Europa wil bedrijven stimuleren energie te besparen en verplicht grote ondernemingen in Nederland vierjaarlijkse een EED-audit (Energy Efficiency Directive) uit te voeren. Lean & Green heeft sterke overeenkomsten met de verplichte energie-audit. Dit levert de star-fase van het Lean & Green-programma de hoogste score op. De mooie conclusie luidt dat alle Lean & Green Star winnaars worden geaccepteerd als equivalent aan de EED-auditplicht en derhalve geen aanvullingen hoeven te leveren.

Lean & Green en RVO hebben gezamenlijk bekeken hoe Lean & Green en EED dubbele administratieve lasten voor bedrijven voorkomen. RVO heeft een adviesdocument voor het bevoegd gezag gepubliceerd met “keurmerken” die acceptabel zijn als invulling voor de EED energie-audit.
De EED-auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers in Nederland en/of een hogere jaaromzet dan 50 miljoen Euro en/of een balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro. Bedrijven met een gecertificeerd energiemanagementsysteem, die deelnemen aan het MJA- of MEE-convenant of alternatieve energie- en milieuzorgsystemen die als vrijstelling kunnen dienen, zijn vrijgesteld van de auditplicht.

Harsha Dijk, Programmamanager Lean & Green bij Connekt:

“Het team van Lean & Green en de koplopers zijn samen op weg naar zero emissie. Dit resultaat is voor ons een steun in de rug en geeft ons een kwaliteitsstempel waar we erg trots op zijn.”