Lean & Green Synchromodal en Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) slaan de handen ineen

Tijdens het Binnenvaartcafé op 21 september 2016 is de samenwerking tussen Lean & Green Synchromodal en The Blue Road, die deze zomer van start ging, bekend gemaakt. Dankzij deze samenwerking kan aan verladers uit het netwerk van Lean & Green Synchromodal sneller specifieke ondersteuning worden geboden aan verladers die naast weg en/of rail gebruik willen maken van barge.

Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is een onafhankelijke organisatie met veel expertise over de mogelijkheden van de binnenvaart als transportmodaliteit. Het logistieke team van Bureau Voorlichting Binnenvaart heeft sinds 2010 een groot aantal verladers actief benaderd en geadviseerd over en begeleid naar de binnenvaart.

Dat sluit aan bij de ambities van Lean & Green Synchromodal een initiatief binnen de Topsector Logistiek. Bundeling van goederenstromen en multimodaal vervoer worden hierbij gestimuleerd, waarbij de verlader de beschikbare vervoersmodaliteit naast elkaar inzet, of de beslissing over de inzet van de vervoersmodaliteit aan een dienstverlener overlaat. De dienstverlener kiest, binnen afgesproken grenzen, welk vervoersmodaliteit voor welk traject gebruikt wordt. De goederen komen op de afgesproken tijd aan op de bestemming, waarbij de vervoerswijze – spoor, weg, binnenvaart, short sea, buisleidingen – niet meer uitmaakt. Zo worden goederenstromen optimaal gebundeld en wordt de beschikbare capaciteit beter benut, wat leidt tot duurzamer en vaak goedkoper transport.

De samenwerking houdt in dat waar L&GS kansen identificeert voor synchromodaal transport, BVB onderzoekt óf en zo ja hoe, de kansen zo goed mogelijk geëffectueerd kunnen worden.