De CO2-reductie bij het gebruik van biobrandstof kan flink oplopen, maar is wel afhankelijk van de teelt, het type biobrandstof en de blend-percentages.  

 

1
Omschrijving

Biobrandstof kan gebruikt worden in de vorm van biodiesel of HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en komt voor in uiteenlopende blend- of bijmengingspercentages. Tijdens de groei van de grondstof (oliehoudende planten zoals koolzaad en palm) wordt CO2 opgenomen. Hoeveel CO2 er wordt opgenomen verschilt per grondstof/plant. De effecten van biodiesel op de CO2-uitstoot hangen daarom voornamelijk af van de gebruikte grondstoffen.   

Deels wordt de CO2-uitstoot veroorzaakt door emissies die bij de teelt van de grondstoffen ontstaan. Daarnaast kunnen grote hoeveelheden broeikasgassen vrijkomen bij verandering van landgebruik, bijvoorbeeld als er regenwoud of grasland tot landbouwgrond wordt omgezet om de plantaardige olie te produceren. Wel wordt minder CO2 uitgestoten dan bij gebruik van reguliere brandstoffen (als diesel). Afhankelijk van het type biobrandstof en het blend-percentage kan de NOx-uitstoot licht veranderen.   

2
Besparingspotentieel

Word lid voor een volledig overzicht van de maatregel

Alternatieve brandstof: biobrandstof

Lid worden van Lean & Green
3
Implementatie