Door eisen van de overheid en vragen van klanten wordt duurzaam ondernemen wereldwijd steeds belangrijker. Voor transportondernemingen betekent dat onder meer dat zij hun CO2-footprint moeten verkleinen. Vaak wordt de oplossing gezocht in rijden met vrachtwagens die niet op fossiele brandstof rijden en wordt intermodaal transport over het hoofd gezien. Toch is dat een zeer impactvolle oplossing. De diverse bedrijven die de handen ineen hebben geslagen onder de naam Joint Corridors Off-Road besparen niet alleen fors op hun CO2-uitstoot, maar handelen hun logistieke processen ook efficiënter én voordeliger af.

 

Voordelen van een modal shift

“De combinatie van wegtransport met transport over spoor of water is nog niet bij iedereen bekend”, vertelt Frans van den Boomen, die als programma activator de plannen binnen Joint Corridors Off-Road omzet naar concrete acties. “Toch liggen daar voor verladers en transportbedrijven zeker kansen.”

Door de aangescherpte milieuwetgeving worden bedrijven verplicht hun uitstoot te reduceren. Een modal shift richting spoor en water helpt ze daarbij: het leidt tot een significante verlaging van de uitstoot. Maar ook vanwege de vergrijzing is het voor bedrijven interessant. Frans: “We horen nu met periodes al dat bedrijven niet internationaal kunnen leveren vanwege het chauffeurstekort. Dat probleem is momenteel misschien niet aan de orde, maar zal in de toekomst structureler en groter worden. Transportbedrijven moeten dus op zoek naar alternatieve vervoerswijzen.” Een modal shift is daarbij ook vanuit efficiency-oogpunt interessant. “In het wegtransport hebben we dagelijks met files te maken. Grootschalig onderhoud aan het wegennet leidt steeds vaker tot vertragingen en omrijden. Dat zorgt ervoor dat de productiviteit van vrachtwagens afneemt ten opzichte van binnenschepen of treinen.”

 

Samenwerking is een vereiste

Multimodaal transport heeft dus duidelijke voordelen, maar voor een individueel bedrijf is het vrijwel onhaalbaar om succesvol een nieuwe Joint Corridor in de markt te zetten: de benodigde volumes zijn te groot, de opstartkosten te hoog en de risico’s te groot. Maar hoe kan je dan wel die transitie versnellen en uitbreiden?
“Via Joint Corridors Off-Road kunnen bedrijven eenvoudig, veilig en snel instappen op bestaande Joint Corridors via het spoor en water”, aldus Frans. “De naam zegt het al: we brengen bedrijven samen om tot een toegankelijk product te komen, met voldoende beschikbaarheid, schaalbaarheid en bereikbaarheid. Een betrouwbaar product bovendien, met een goede doorlooptijd.

De winst zit ‘m er vooral in dat één trein 35 tot 40 vrachtwagens van de weg haalt. Bij een binnenvaartschip gaat het zelfs om zo’n 50 tot 200 vrachtwagens. We hebben het dus over enorme volumes. Die krijg je alleen gevuld als meerdere bedrijven rondom overslagterminals in het achterland gaan samenwerken. Als meerdere verladers en meerdere transportbedrijven de handen ineen slaan.”

 

Efficiënter, voordeliger, duurzamer

De voordelen van zo’n samenwerking spreken voor zich. Meer bedrijven betekent grotere volumes, waardoor treinen en schepen eerder gevuld zijn. Het betekent dan ook dat er sneller vaker kan worden geleverd, dat de kosten lager zijn en de risico’s worden gedeeld. En dat de CO2-uitstoot fors wordt teruggebracht, waardoor aan de milieueisen wordt voldaan.

Joint Corridors helpt bedrijven om die stap richting multimodaal transport te zetten. Frans: “Eerst brengen we in kaart welke transportstromen een bedrijf heeft en kijken we hoe die aansluiten bij andere bedrijven of Joint Corridors. We kunnen dan al snel de globale impact berekenen: de besparing op gereden kilometers en CO2-uitstoot.
We brengen bedrijven vervolgens met elkaar in contact en creëren een veilige omgeving. Je merkt dan al snel dat ze zich ervan bewust worden dat iedereen er baat bij heeft om dit tot een succes te maken. Ze worden dan opener en zijn meer bereid informatie met elkaar te delen. Pas daarna wordt er gesproken over samenwerking en over prijzen. Met dat laatste bemoeien wij ons overigens niet. Bedrijven komen daar in onderling overleg zelf uit.”

 

Zichtbaarheid vergroten 

“Is de samenwerking tot stand gekomen, dan promoten wij deze nieuwe Joint Corridor, net als alle overige Joint Corridors, door middel van bijvoorbeeld filmpjes op social media en instap-events op de terminal”, vertelt Frans. “Zo helpen we ze om hun zichtbaarheid en bekendheid te vergroten. We houden ook precies de capaciteiten van alle Joint Corridors bij: de besparing van CO2-uitstoot en gereden kilometers over de weg en de hoeveelheid vertrekken en aankomsten per week. Zo wordt hun bijdrage aan de verduurzaming en leefbaarheid van Nederland inzichtelijk. Daarnaast helpen we de corridors om zich verder te ontwikkelen. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld ook het voor- en natransport verduurzamen? Juist doordat ze dit soort uitdagingen collectief oppakken en iedereen zijn steentje bijdraagt, maken ze een enorme impact.”

 

Indrukwekkende impact

De impact van de huidige 45 Joint Corridors is inderdaad indrukwekkend te noemen. Zij bespaarden gezamenlijk 900.000 ton CO2, anderhalf miljoen vrachtwagenritten en meer dan 400 miljoen wegkilometers. Het zijn cijfers die de innovatiekracht van dit programma goed weergeven.
“Ik vind het daarbij vooral belangrijk te benoemen dat iedereen hierbij kan aanhaken,” vindt Frans, “of je nu één container per maand wil vervoeren of tien per dag. Voor ons is ieder bedrijf dat meedoet met Joint Corridors Off-Road een kampioen in multimodaal transport.”

 

Meer weten over de overstap naar multimodaal transport?

Wil jij je footprint verlagen om aan de milieueisen te voldoen en tegelijkertijd je kosten verlagen? Tijdens de break-out sessie op de Lean & Green Summit 2023 gaat Joint Corridors met verschillende bedrijven in gesprek over hoe zij alle modaliteiten inzetten en hoe dit in de praktijk werkt.

 

Meld je aan voor de Lean & Green Summit! Aanmelden kan onderaan deze pagina.

 

22 NOVEMBER 2023

Ontmoeten we jou in de Schiecentrale te Rotterdam?

Stap 1 van 3

Aanmelden

Naam(Vereist)