Nieuwe subsidieregelingen laadinfrastructuur: SPRILA en SPULA

In het najaar starten de subsidieregelingen Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) en Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA). Met de nieuwe regelingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen ondernemers subsidie aanvragen om laadinfrastructuur aan te leggen. Ook is er geld beschikbaar voor advies.

De subsidieregelingen vergoeden een deel van de kosten voor de aanleg van laadinfrastructuur en bijbehorende batterijopslag voor verschillende doelgroepen. Daarnaast verstrekt de SPRILA subsidie voor advies over de aanleg van laadinfrastructuur.

SPRILA: voor private laadinfrastructuur

Wil je als ondernemer laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen aanleggen op eigen terrein of gehuurd terrein? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA). Je kunt deze subsidie bijvoorbeeld aanvragen voor advies over de haalbaarheid en de uitvoering van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op eigen terrein (SPRILA Advies). Ook kun je de subsidie gebruiken voor uitgaven aan de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s op eigen terrein (SPRILA Aanschaf).

SPULA: voor Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer

Wil je als ondernemer op een publiek toegankelijke locatie laadinfrastructuur aanleggen voor zware elektrische voertuigen? Mogelijk kun je hierbij gebruikmaken van de Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA). De subsidie is bedoeld voor kosten die je maakt om de laadinfrastructuur voor zware voertuigen aan te leggen in de openbare ruimte.

Meer informatie en subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 24 september (SPRILA) en 1 oktober (SPULA) via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar staat ook meer informatie over het aanvraagproces. De RVO organiseert twee webinars over de nieuwe regelingen:

Tijdens deze webinars is er ook ruimte voor het stellen van vragen. Interesse? Zet de datum in je agenda en meld je aan via de website van de RVO.