Overijsselse steden gaan voor zero emissie stadsbelevering

Zwolle, Deventer en Enschede ondertekenen Green Deal ZES:

Overijsselse steden gaan voor zero emissie stadsbelevering

Emissievrij bevoorraden van de binnenstad: voor dat doel gaan nu ook de Overijsselse steden Zwolle, Deventer en Enschede. Op 19 juni 2017 ondertekenden de wethouders René de Heer (Zwolle), Liesbeth Grijsen (Deventer) en Hans van Agteren (Enschede) de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, ofwel de Green Deal ZES.

René de Heer, wethouder economie van Zwolle: “Samen met de ondernemers maken wij van onze prachtige oude binnenstad een aantrekkelijke plek om te bezoeken of langere tijd te verblijven. Bereikbaar en gastvrij, dat is Zwolle. Maar het bereikbaar houden van onze binnenstad is een uitdaging, terwijl een goede bereikbaarheid een voorwaarde is voor een economisch vitale en bruisende stad. Ik vind het dan ook erg interessant om samen met ondernemers te kijken hoe de logistiek en bevoorrading slimmer ingericht kan worden zodat het aantal logistieke bewegingen in de binnenstad verminderd wordt en we tegelijkertijd de uitstoot van CO2 verminderen. Gemeente Zwolle zet daarom graag haar handtekening onder de Green Deal ZES.”

 

Achtergrond Green Deal ZES
De luchtkwaliteit in Nederlandse steden voldoet op meerdere plekken niet aan de Europese maatstaven. Er zitten gezondheidsrisico’s aan de hoge uitstoot van fijnstof en giftige stoffen. Daarnaast vraagt de klimaatverandering om het terugdringen van de CO2- uitstoot, het liefst naar nul. Van deze noodzaak zijn niet alleen overheid en onderzoekers doordrongen; ook marktpartijen willen zich graag inzetten voor deze kwaliteitsverbetering. In ‘Green Deals’ werken overheid en markt samen aan nieuwe oplossingen. Uiteindelijk moet de samenleving zelf immers verduurzamen.

De Green Deal ZES is een voorbeeld van zo’n samenwerking. Green Deal ZES startte in het najaar van 2014 in Groningen, won in 2016 de award voor beste Green Deal en inmiddels staat de teller op zo’n 125 actieve partijen (zowel publiek als privaat) die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de stadslogistiek. Het gezamenlijk doel: in 2025 moeten NOx, fijnstof en het geluid dat stadslogistiek veroorzaakt, zijn teruggebracht tot vrijwel nul. De Green Deal ZES maakt onderdeel uit van de Topsector Logistiek, die wordt uitgevoerd door Connekt.

 

Verschillende initiatieven bundelen de krachten
Ter gelegenheid van de ondertekening vindt op 19 juni ook de inspiratiesessie ‘Stadslogistiek: business ontmoet beleid’ plaats in Zwolle. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Beter Benutten regio’s Zwolle-Kampen, Twente en Cleantechregio Stedendriehoek, omdat de verduurzaming van transport niet alleen een uitdaging is voor de zogenaamde ‘last mile’ maar juist ook een regionaal en zelfs landelijk vraagstuk is met bijbehorende stakeholders.