Wat is ervoor nodig om de modal shift te maken en wat levert het je op? Hoe breng je vracht succesvol van de weg naar water en/of spoor? Samen met Joint Corridors Off-Road (‘Off-Road’) organiseerden wij op 25 maart een online evenement rondom dit thema. Tijdens de sessie kwamen een aantal praktijkvoorbeelden langs die inspireerden, maar ook zeker het gesprek op gang brachten. 

Door het aantal wegkilometers te verminderen dringen we de CO2-uitstoot terug. Een modal shift maken levert vaak een mooie CO2-reductie op. Het is dan ook een maatregel waar steeds meer aandacht voor is bij de deelnemers binnen het Lean & Green programma. Niet ieder bedrijf heeft echter inzicht in wat ervoor nodig is om deze maatregel te nemen. In de modal shift kennissessie(s) delen we deze informatie.

 

| Bij Model shift gaat om grote schaal en dat kun je niet in je eentje realiseren.” |

De modal shift maken en verduurzamenGezamenlijk tot duurzame doorbraken komen 

Off-Road is een faciliterend actieprogramma wat helpt om een gezamenlijke verbinding te ontwikkelen tussen partijen en partners die ook graag naast de weg willen vervoeren. Door actief het gesprek aan te gaan met verladers, vervoerders en expediteurs kun je immers van elkaar leren. Het gaat dus verder dan alleen het bundelen van goederenstromen. Het helpt ook kennis, ervaring en expertise uit te wisselen. Alleen zo kunnen verschillende partijen actief samenwerken en heldere afspraken maken over een samenwerking. “Het gaat om grote schaal en dat kun je niet in je eentje realiseren.” – aldus Frans van den Boomen (Program Activator Off-Road). 

 

Planning, samenwerking en doorontwikkeling 

Bram Biemans (Director Operations bij GVT Group of Logistics) vertelt over de West Brabant Corridor en de rol van dochteronderneming BTT Multimodal Container Solutions. Het is een samenwerking tussen inland terminals BTT, MCT, OCT en het havenbedrijf Rotterdam. Deze samenwerking is vanwege verschillende ontwikkelingen binnen de branche ontstaan. De schaalvergroting van deepsea carriers en de invoer van het minimum aan call sizes van binnenvaartschepen. Maar ook de versnippering door extra terminals die erbij zijn gekomen en de druk die op deze terminals is ontstaan door congestie in de Rotterdamse haven heeft eraan bijgedragen. “Hierdoor was de noodzaak ontstaan om samen te gaan werken.” vertelt Biemans. 

De uitdaging waar zij tegenaan liepen lag vooral bij het omzetten naar één concrete planning. Er moest rekening worden gehouden met piekvolumes en de wens voor kortere periodes bij de rederijen om zo de omloopsnelheid te vergroten. Daarbij speelde bij de drie bedrijven uiteraard ook verschillende belangen.  

 

Multimodaal gaan via spoorBesparing op truck volume 

De goede samenwerking en heldere afspraken binnen de West Brabant Corridor heeft uiteindelijk haar vruchten afgeworpen. Door de bundeling van krachten hebben ze een betrouwbare verbinding richting het achterland gecreëerd. Ze hebben de efficiëntie kunnen verhogen door het lossen en laden in één keer te doen en maken gebruik van fixed windows. Het heeft ervoor gezorgd dat er 30% minder binnenvaartschepen zijn in de Rotterdamse haven. Door deze samenwerking hebben ze ook maar liefst 70% minder afwijkende calls en hebben ze een truckvolume van 25% bespaart. En het blijft zich ontwikkelen. “Momenteel zijn we onderzoek aan het doen naar elektrisch varen.” aldus Biemans. 


| “De corridor richting Polen heeft 99,65% aan betrouwbaarheid” |


Een soepele overgang naar het spoor
 

Hoe zit dat met spoor? Gert-Jan Rombouts (Manager transport, warehouse en planning bij Bostik Benelux) geeft aan dat het vrij soepel liep: “We hebben zelden zoiets makkelijks meegemaakt als het opzetten van de rail corridor.” Bostik is als deelnemer aan het Lean & Green programma zeer scherp op duurzaamheid. “Want als chemisch producent heb je qua duurzaamheid vaak een achterstand.” -vertelt Rombouts. Eind 2017 sloten ze daarom aan bij het rail initiatief. Ze zijn gestart met een paar testzendingen. Dat was een succes en hebben later de gehele zending naar de Joint Corridor overgezet.  

Meer daarover in de aflevering van RTL Transportwereld op zondag 28 maart om 17:00 uur (RTL7): 

Hoge betrouwbaarheid in levering 

De corridor richting Polen heeft altijd goed gepresteerd, tot 99,65% aan betrouwbaarheid. Bostik hoeft zich dus geen zorgen te maken over deze zendingen. Rombouts vertelt dat ze hierdoor ook binnen 24 uur kunnen leveren: “De doorlooptijd is 14 uur. Door het volledig digitaal te maken hopen we er nog een uurtje vanaf te halen.” Samenwerking is een must wanneer je aan multimodale oplossingen wilt werken. En actieprogramma Off-Road helpt daar wat Rombouts betreft zeker bij. “Het helpt om beide belangen bij elkaar te brengen en te laten zien dat het één het ander niet uitstelt.” Ook de andere bedrijven die meededen aan dit initiatief zijn nog altijd zeer tevreden. “Alle initiatiefnemers zijn er nog steeds bij betrokken en promoten het ook als succesverhaal.” -aldus Rombouts. 

Benieuwd naar welke Joint Corridors er zoal zijn? Meer te weten komen over Off-Road? Kijk dan op de Off-Road website voor informatie over het actieprogramma en contact met de betrokken programma managers.

 

Lean & Green introductieDuurzame stappen maken? 

Ben jij Lean & Green deelnemer en overweeg jij ook de modal shift te maken om zo jouw CO2-uistoot te verminderen? Neem dan gerust contact met ons op. Werkt jouw organisatie actief aan het behalen van duurzame doelstellingen en ben je benieuwd hoe ons CO2-reductieprogramma je daarbij kan helpen? Schrijf je dan in voor een van de introductie ‘Fast Lane’ sessies, elke dinsdagmiddag van 13.00 – 14.30 uur.